ANRE a modificat programul sesiune autorizare electricieni toamna 2022
ANRE a modificat programul sesiune autorizare electricieni toamna 2022

ANRE a publicat pe site un anunt prin care modifica programul de desfasurare pentru sesiunea Toamna 2022.

“Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei organizează în perioada 07.09.2022-27.11.2022 examene de autorizare a electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi de vizare a documentelor care atestă aceste calităţi.

Ţinând cont de măsurile instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfăşurarea examenelor trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislaţie.

Programul de organizare și desfășurare:

07 – 30 – septembrie - 2022 Înscrierea candidaților la examenele/interviurile de autorizare, respectiv la vizarea documentelor deţinute

30 – septembrie - 2022 Termen final de înscriere

24 - octombrie - 2022 Data limită pentru publicarea în portal a listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, şi cu precizarea centrului în care vor fi programaţi)

27 - octombrie - 2022 Data limită pentru completarea dosarelor (după caz)

28 – octombrie 2022 Data limită pentru publicarea în portal a listei finale a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuşi la prelungire/vizare/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament - neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul

02 – noiembrie - 2022 Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi programați candidații propuşi la examen.Publicarea listelor aferente programării la interviu a candidaţilor la obţinerea calităţilor de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

05- noiembrie - 11- decembrie- 2022 Desfășurarea examenelor de autorizare

3 zile de la data comunicării rezultatelor: Înregistrarea contestaţiilor

Înscrierea se face prin transmiterea documentelor prin intermediul:

a) portalului ANRE: https://spv.anre.ro/autorizare-electrician/ , selectând, după caz:

a. ”Cerere inscriere examen Energie Electrica”,

b. ”Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice”,

c. ”Autorizarea experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice”,

d. ”Vizarea adeverinţei de electrician autorizat care desfăşoară activităţi de proiectare | executare | verificare a instalaţiilor electrice”,

e. ”Vizarea adeverinţei de verificator de proiect în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice”,

f. ”Vizarea adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice

tehnologice”.

b) serviciilor poștale/ firme de curierat/personal, pe suport hârtie, transmise/depuse la registratura ANRE, în cazul în care nu aveţi acces la internet.

Programul de organizare și desfășurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de situaţia epidemiologică şi de numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE pentru informații actualizate. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 143/2021 de aprobare a tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE în anul 2022, tariful perceput pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, respectiv pentru vizarea adeverinţelor care atestă calităţile menţionate anterior, SE ACHITĂ DE SOLICITANT ANTERIOR DEPUNERII DOCUMENTAŢIILOR. Dosarele care nu au anexată dovada achitării tarifului de autorizare/vizare nu vor fi analizate.”

One thought on “ANRE a modificat programul sesiune autorizare electricieni toamna 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *