Gradul IV AB – Simulare Test

/30
7045

Simulare examen autorizare GRAD IV AB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes in pregatirea pentru examenul ANRE!

1 / 30

Utilizarea întreruptorului debroşabil:

2 / 30

Elaborarea de documentaţii de proiectare sau executarea instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

3 / 30

În sens general, actualizarea unui fond reprezintă:

4 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

5 / 30

La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii:

6 / 30

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

7 / 30

Transformatoarele de măsurare de tensiune:

8 / 30

Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:

9 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

10 / 30

Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor sau a blocurilor de cabluri:

11 / 30

3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

12 / 30

Permeabilitatea este o mărime:

13 / 30

Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie

14 / 30

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:

15 / 30

Pentru punctele de măsurare de categoria A se utilizează exclusiv contoare electronice cu clasa de exactitate:

16 / 30

La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

17 / 30

Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

18 / 30

Montarea transformatoarelor de putere monofazate în reţelele de distribuţie:

19 / 30

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

20 / 30

Este interzis electricianului autorizat:

21 / 30

Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:

22 / 30

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte:

23 / 30

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

24 / 30

Norma tehnică energetică - NTE 001- privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:

25 / 30

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit monofazat cu arc electric se obţine din

26 / 30

Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile în care prevăd:

27 / 30

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin:

28 / 30

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali pot fi:

29 / 30

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:

30 / 30

Cablu de energie este:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 70%

0%

3 thoughts on “Gradul IV AB – Simulare Test

  1. La intrebarea 28, statiile de transformare din SEN pot avea si mai multe trafo / autotrafo. De exempklu statia Tariverde 400/110kV are 3 ATR de 250MVA fiecare.

  2. Metoda componentelor simetrice se foloseste la calcularea curentilor de defect simentrici si nesimetrici, dar si a tensiunlor remanente simetrice si nesimetrice! De exemplu pentru reglarea protectiilor de tensiune homopolara. Raspunsurile la intrebarea 2 trebuie corectate!

  3. la intrebarea nr. 3 “serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse :…” , raspunsul corect este a: rezervele de putere si b: sistemele de reglaj primar al frecventei… nu a)_ b) si c) cum aveti dummneavoastra in formular. Daca se poate sa se corecteze.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *