Gradul IV AB – Simulare Test

/30
4820

Simulare examen autorizare GRAD IV AB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes in pregatirea pentru examenul ANRE!

1 / 30

În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

2 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

3 / 30

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

4 / 30

Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este:

5 / 30

Circuitul de alimentare al bateriei de condensatoare de joasă tensiune se dimensionează la un curent electric:

6 / 30

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată:

7 / 30

Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte:

8 / 30

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

9 / 30

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

10 / 30

În reţelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se efectuează:

11 / 30

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

12 / 30

În fiecare instalaţie la nivelul tabloului general trebuie prevăzută

13 / 30

Supratensiunile de trăsnet pot fi:

14 / 30

Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

15 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

16 / 30

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:

17 / 30

Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când:

18 / 30

Elaborarea unor instrucțiuni de lucru reprezintă

19 / 30

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile impedanţelor directă şi inversă:

20 / 30

Principalele elemente feromagnetice sunt:

21 / 30

Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

22 / 30

Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

23 / 30

Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul:

24 / 30

Conductorul neutru (N):

25 / 30

Clientul casnic este clientul care:

26 / 30

De regulă, pentru reţelele de distribuţie de 110 kV se va alege:

27 / 30

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

28 / 30

Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat

29 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

30 / 30

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 72%

0%

3 thoughts on “Gradul IV AB – Simulare Test

  1. La intrebarea 28, statiile de transformare din SEN pot avea si mai multe trafo / autotrafo. De exempklu statia Tariverde 400/110kV are 3 ATR de 250MVA fiecare.

  2. Metoda componentelor simetrice se foloseste la calcularea curentilor de defect simentrici si nesimetrici, dar si a tensiunlor remanente simetrice si nesimetrice! De exemplu pentru reglarea protectiilor de tensiune homopolara. Raspunsurile la intrebarea 2 trebuie corectate!

  3. la intrebarea nr. 3 “serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse :…” , raspunsul corect este a: rezervele de putere si b: sistemele de reglaj primar al frecventei… nu a)_ b) si c) cum aveti dummneavoastra in formular. Daca se poate sa se corecteze.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.