Gradul IV AB – Simulare Test

/25
18601

Simulare examen autorizare GRAD IV AB

Acest test contine 25 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 18 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes in pregatirea pentru examenul ANRE!
Intrebari totale din acest chestionar: 838.

1 / 25

Utilizarea SF6 ca mediu de izolare

2 / 25

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată:

3 / 25

Alunecarea s a unui motor asincron are valori:

4 / 25

Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

5 / 25

Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva:

6 / 25

Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit sunt folosite

7 / 25

În cazul transformatoarelor de tensiune, care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat:

8 / 25

Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă un:

9 / 25

Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE)

10 / 25

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

11 / 25

În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:

12 / 25

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

13 / 25

La determinarea valorii de vârf a curentului de scurtcircuit, dacă există aparate limitatoare de curent:

14 / 25

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula:

15 / 25

Construcţia unui post de transformare de reţea de tip interior se dimensionează corespunzător gabaritului unui transformator de:

16 / 25

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

17 / 25

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

18 / 25

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

19 / 25

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

20 / 25

Operatorul de distribuţie:

21 / 25

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

22 / 25

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

23 / 25

Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică

24 / 25

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

25 / 25

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

Your score is

The average score is 68%

0%

26 thoughts on “Gradul IV AB – Simulare Test

 1. La intrebarea 28, statiile de transformare din SEN pot avea si mai multe trafo / autotrafo. De exempklu statia Tariverde 400/110kV are 3 ATR de 250MVA fiecare.

 2. Metoda componentelor simetrice se foloseste la calcularea curentilor de defect simentrici si nesimetrici, dar si a tensiunlor remanente simetrice si nesimetrice! De exemplu pentru reglarea protectiilor de tensiune homopolara. Raspunsurile la intrebarea 2 trebuie corectate!

 3. la intrebarea nr. 3 “serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse :…” , raspunsul corect este a: rezervele de putere si b: sistemele de reglaj primar al frecventei… nu a)_ b) si c) cum aveti dummneavoastra in formular. Daca se poate sa se corecteze.

 4. În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare:

  a) având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE;
  b) având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE.
  c) având o putere electrică instalată de maximum 20 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE;

  Raspunsul corect este B conform Ord. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului – ANRE cap. VII Art. 35 lit A sub. a

 5. Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

  2 m
  2,3 m
  2,5 m

  Pe site apare 2,5m ca raspuns corect dar el este 2,3 m conform normativului.

  Raspunsul din normativ I7 este

  5.3.3.21. Tablourile de distribuţie se instalează astfel încât înălţimea laturii de sus
  a tablourilor faţă de pardosela finită să nu depăşească 2,3 m.
  Fac excepţie tablourile din locuinţe pentru care se admite o înălţime de cel mult
  2,5 m.

 6. La intrebarea 4: La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:
  a) întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare.
  b) separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare;
  c) separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie;
  Este indicat gresit c) ca raspuns corect desi corect este a)

  1. Deconectarea presupune manevrarea doar a intreruptorului. Întrebarea este greșită și răspunsurile conduc la aducerea instalației în stare separat vizibil!

 7. La intrebarea:

  Timpul minim de deconectare a unui scurtcircuit reprezintă:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei

  NTE006 specifica:

  TImpul minim de deconectare – Cel mai scurt timp între începutul unui curent de scurtcircuit şi primaseparare a contactelor unui pol al aparatului de deconectare. Timpul t min este suma dintre timpul cel mai scurt de acţionare al releului şi cel mai scurt timp de deschidere al întreruptorului.

  Prin urmare, raspunsul corect este:

  C) suma dintre timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei şi cel mai scurt timp de deschidere al întreruptorului

 8. Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de “client final” şi “consumator” sunt:

  echivalente;
  echivalente numai în cazul consumatorilor casnici
  diferite

  Raspunsul corect este “echivalente“

 9. Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:

  -în temeiul unui contract de furnizare;
  -pe baza contractului încheiat de clientul final ccu operatorul de rețea ;
  -fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri .

  Raspunsul corect este: “în temeiul unui contract de furnizare“

 10. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220(230) V se face:

  -numai dintr-un circuit de iluminat normal ;
  -direct din tabloul de distribuţie ;
  -numai dintr-un circuit de prize.

  I7-2011 spune asa: “5.4.13. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face dintr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tabloul de distributie.“

  Deci raspunsul este “direct din tabloul de distribuţie“

 11. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă: -protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului (conform I7 capitolul 2 litera P)
  Protecţia de bază (protecţia împotriva atingerilor directe) se realizează : – prin masuri tehnice si organizatorice (conform I7 4.1.2.)
  La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: – separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul;

  Aceste intrebari le-am gasit si consider ca raspunsurile de pe site sunt gresite, eu am pus raspunsurile pe care le-am considerat corecte.

 12. *În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: – siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit

  *Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: – se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. ( pe site este pus raspuns corect “se poate utiliza numai pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune;” parerea mea este ca din cauza ca se foloseste cuvantul “numai” raspunsul acesta este gresit)

  *Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică: -pentru o perioadă de timp, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective

  In cazul in care considerati ca raspunsurile acestea sunt corecte va rog sa modificati pe site.

 13. Furnizarea energiei electrice se desfăşoară

  a. fără licență, de către producători, oricărui client final
  b. numai în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
  c. fără licență, de către operatori de distribuție neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează

  Raspuns corect este b., vezi mai jos

  6) Furnizarea energiei electrice se desfăşoară în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

  (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), furnizarea energiei electrice se poate realiza fără a fi necesară deţinerea unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice de către:

  a) persoana fizică sau juridică care deţine unităţi de producere a energiei electrice către clienţii alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere;

  b) OD neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele.

 14. Reţea cu neutrul legat la pământ este o reţea electrică al cărei punct neutru:

  raspuns corect conform NTE 001/03/00 punctul 3.31- este legat la pământ printr-o rezistenţă sau reactanţă suficient de mică pentru a reduce oscilaţiile tranzitorii şi a îmbunătăţii condiţiile de funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor la pământ

 15. Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor: – se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit (I7 -4.3.3.1.3.1.)
  Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care: – alimentează mai multe tablouri de distribuţie. (I7 Cap.2 – C)

 16. La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:
  raspunsul corect este
  toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă

 17. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

  * încălcarea de către participanţii la piaţa de energie electrică a reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE ( RASPUNS CORECT )

  Modificati va rog ( la dv apare – executarea unor lucrări de proastă calitate )

 18. În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalații electrice interioare :

  * având o putere electrică instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deține un atestat emis de ANRE ( RASPUNS CORECT )

  Modificati va rog ( la dv apare – având o putere electrică instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deține un atestat emis de ANRE – GRESIT )

 19. În reţelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se efectuează:

  * În cazul reţelelor electrice trifazate care nu au neutrul legat direct la pământ, se admite măsurarea utilizând curentul electric de pe două faze şi tensiunea dintre faze. ( RASPUNS CORECT )
  * tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la joasă, medie şi înaltă tensiune ( RASPUNS GRESIT ) – a se corecta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *