Gradul IV AB – Simulare Test

/30
202

Simulare examen autorizare GRAD IV AB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Releul termic se foloseşte pentru:

2 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

3 / 30

Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie

4 / 30

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician:

5 / 30

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

6 / 30

Pentru punctele de măsurare de categoria B secţiunea şi lungimea circuitelor de măsurare care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune şi contoare trebuie astfel alese încât căderea de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mare de:

7 / 30

Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum mare de ulei:

8 / 30

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi:

9 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:

10 / 30

În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru consum casnic

11 / 30

Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi:

12 / 30

Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia valoarea efectivă a:

13 / 30

Regimul deformant este un regim energetic în care:

14 / 30

Pierderile de putere într-o linie electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

15 / 30

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

16 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

17 / 30

Punctul de alimentare este:

18 / 30

Principalele funcţii ale carcasei unei celule electrice sunt

19 / 30

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, de regulă, în maximum ......... de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, în cazul racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune

20 / 30

Contractul de reţea se încheie

21 / 30

Supratensiunile de trăsnet pot fi:

22 / 30

Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este:

23 / 30

Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este:

24 / 30

Reţelele electrice de joasă tensiune în cablu subteran vor fi prevăzute de regulă:

25 / 30

Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

26 / 30

La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă în regim normal de funcţionare, de:

27 / 30

Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu izolaţie din material sintetic, este:

28 / 30

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară

29 / 30

Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

30 / 30

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 70%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *