Gradul II – Simulare Test

/30
15044

Simulare examen autorizare GRAD IIAB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

2 / 30

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

3 / 30

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

4 / 30

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

5 / 30

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

6 / 30

ANRE este:

7 / 30

O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin:

8 / 30

ANRE emite licenţe pentru:

9 / 30

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

10 / 30

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

11 / 30

Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor conduce la:

12 / 30

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

13 / 30

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

14 / 30

Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

15 / 30

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

16 / 30

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

17 / 30

Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

18 / 30

Conductoarele coloanelor electrice:

19 / 30

Supratensiunile de trăsnet pot fi:

20 / 30

Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalație electrică trebuie să fie întotdeauna:

21 / 30

La alegerea soluţiilor de realizare a instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie de joasă tensiune:

22 / 30

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

23 / 30

Circuitul din figură reprezinta

Question Image

24 / 30

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pământ, în regim normal si simetric de funcţionare avem:

25 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

26 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

27 / 30

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

28 / 30

Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2:

29 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

30 / 30

În reţelele TN dispozitivele de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) sunt dispozitive:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 67%

0%

48 comentarii la “Gradul II – Simulare Test

 1. Operatorul de distribuţie: a. Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de iluminat public
  b. Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie
  c. Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate
  Aplicatia spune ca raspunsul corect este a.
  Cred ca este gresit raspunsul. Eu cred ca trebuia b.

 2. Client eligibil
  Răspunsul ce apare ca fiind corect este:
  “Poate achiziționa energie electrică doar de pe piața reglementată.

 3. nu cred ca valoarea curentului mazim admisibil in regim nominal de functionare depinde nici de natura izolatiei,nici de sectiunea consuctoerului,de asemeni,DDR realizeaza protectia impotriva curentilor de defect

 4. O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată:

  a. dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică
  b. dacă funcţionează în gol
  c. dacă funcţionează în scurtcircuit

  Raspunsul dat in aplicatie este —b. dacă funcţionează în gol
  Dupa teorie, raspunsul cred ca este — a. dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică

 5. Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

  a)zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului
  b)zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor
  c) zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din această zonă
  Raspunsul dat in aplicatie este —c). gresit si ilogic
  Conform anexa Ordin ANRE_239_2019 art.7 pct.91 raspunsul logic si corect este —a)

 6. Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

  a.densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor
  b.densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor
  c.densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

  Raspunsul dat in aplicatie este —b si c Acest raspuns ar fi corect daca enuntul nu ar contine exprimarea “asezate paralel”
  Prin definitie “asezate paralel” presupune ca ele nu se apropie respectiv nu se intersecteza niciodata. Deci in aceste conditii raspunsul corect ar fi — a.

  1. Buna seara, in cartea “Aparate Electrice”_Gh. Hortopan_ Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, este mentionat ca in cazul a 2 conductoare parcurse de curenti de acelasi sens, asezate paralel unul langa altul, rezulta: “o densitate de curent diminuata spre laturile apropiate si o densitate sporita spre laturile departate ale conductoarelor”.

   1. Este satisfacuta conditia data, daca si numai daca, ambele se afla in campul electromagnetic mutual, astfel, doar densitatea curentului parcurs prin acei conductori POT creia sau NU POT creia un camp electromagnetic definitoriu.

 7. Constituie contravenţie:

  sustragerea de energie electrica
  nerespectarea de către producători a obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale
  modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice

  raspunsul dat de quiz este modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice .Legea spune altceva :Art. 92. – Jurisprudență
  (1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  raspunsul este nerespectarea de catre producatori……..nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), (3) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

 8. Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea încăpere sau spaţiu:
  a)în care accesul este permis numai persoanelor autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice şi care au responsabilitate în acest sens
  b)care serveşte exclusiv pentru procese tehnologice electrice.
  c)în care se efectuează diverse operaţii sau procese tehnologice, accesibil şi persoanelor neinstruite în exploatarea instalaţiilor electrice

  22 / 30

  In test este dat ca raspuns c)! Raspunsul corect nu este a)? Multumesc!

 9. Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea:
  a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  b) la incheierea contractului de racordare;
  c) în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  conform ord. 59, art 33 lit b raspunsul corect este a) si nu b)

 10. În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

  A)ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie
  B)pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire
  C)ele autopornesc, indiferent de tipul constructiv al rotorului în scurtcircuit

  Aplicatia da ca raspunsul corect ar fi B , eu cred ca raspunsul corect este C .

 11. În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:

  A) de a consolida elementele fuzibile
  B) de a mari puterea de rupere a siguranţei
  C) de a menţine temperatura constanta a siguranţei

  Aplicatia da ca raspunsul corect ar fi C , eu cred ca raspunsul corect este B .

 12. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:
  a) 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  b) 20 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  c) 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  conform ord. 59 art. 26 raspunsul corect este c) nu a)

 13. Operatorul de transport si de sistem este:

  a. Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice
  b.orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă
  c. Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

  Raspunsul corect este b nu a.

  1. Ai dreptate. Conform Legii_123_din_2012 art.3 pct 40 se specifica:

   operator de transport și de sistem – orice persoană juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea
   electrică de transport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de
   dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă……….

 14. Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

  a) Infracţiune
  b) Contravenţie
  c) Tentativa de infracţiune

  raspuns corect b) nu a)

 15. Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

  Raspuns aplicatie: Infractiune
  Raspuns corect : Contraventie
  – Constituie contravenții următoarele fapte: nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE

 16. Furnizorul de ultimă instanţă este:

  Raspuns aplicatie: furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice, în orice condiţii

  Raspuns corect : furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate;

  * Art. 8. –
  (1) Furnizorii de ultimă instanță sunt desemnați de ANRE în conformitate cu reglementările aplicabile și au obligația să asigure furnizarea energiei electrice:

  a) în regim de serviciu universal:

 17. În conformitate cu OD 239/2019 Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieriArticolul 7 punctele 90 și 91 se definesc cele 2 zone
  90. Zonă de protecție aferentă capacității energetice – zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;
  91. Zonă de siguranță aferentă capacității energetice – zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție;

  În cadrul unui test apare ca rezultat corect, dat de aplicație, pentru zona de protecție (zona de protecție = zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului) cea ce cred eu că este greșit

 18. În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, cupla se menţine:

  a) în rezervă caldă;
  b) În funcţiune
  c) în rezervă rece;

  Raspuns corect a) nu b) …

 19. Reţeaua electrica este definita ca fiind:

  a) ansamblul de linii prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator
  b) ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator
  c) ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

  Raspunsul dat în aplicație este a)
  Raspunsul corect conform legii este b)

  conform Legii_123_din_2012 art.3 pct 63. —rețea electrică – ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora,stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmiteenergie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator;
  rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție

 20. Tabloul de distribuţie este echipamentul de joasă tensiune care realizează distribuţia energiei electrice la acelaşi nivel de tensiune şi care

  a. poate fi constituit din unul sau mai multe panouri sau dulapuri.
  b. nu poate fi constituit decât din unul sau mai multe panouri
  c . nu poate fi constituit decat din unul sau mai multe dulapuri.
  raspunsul aplicatiei este ,,c”, eu cred ca ,,a” este raspunsul corect.

 21. Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ?
  Raspunsul corect este notat in testul d-voastra cu 2 dar totusi la rezultatul final este bifat ca fiind corect punctul 3. La punctul 3 este de fapt schema de cupla longitudinala, nu cruce.

 22. Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

  a) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;
  b) locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată
  c) locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate.

  Aici raspunsul corect este “a”. Raspunsul aplicatiei este “c” care ar fi raspuns corect daca e vorba despre “fisa de solutie” si nu “studiu de solutie”.

 23. Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

  b. normativului I 7 (“Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor I 7 – 2011”)Anexa 5.33

  iar raspunsul din aplicatie este : c:reglementărilor specifice

  1. Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile: Ordinului nr 1822. Aplicatia ofera raspunsul corect.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *