Gradul II – Simulare Test

/25
399787

Simulare examen autorizare GRAD IIAB

Acest test contine 25 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 18 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes la pregatirea pentru examenul ANRE!

Intrebari totale din acest chestionar: 580.

1 / 25

Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:

compartimentul de legătură cu reţeaua electrică

2 / 25

Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă:

3 / 25

În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la pământ este justificatã:

4 / 25

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

5 / 25

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală (cu întrerupător)?

6 / 25

Supratensiunile de trăsnet pot fi:

7 / 25

Legea lui Coulomb exprimã:

8 / 25

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila:

9 / 25

Începând cu data de 1.01.2022, în PD, la JT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere față de tensiunea nominală mai mare de

10 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

11 / 25

Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea:

12 / 25

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

13 / 25

Întreprinderile mici se încadrează în categoria

14 / 25

Furnizarea energiei electrice se desfăşoară

15 / 25

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

16 / 25

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:

17 / 25

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

18 / 25

Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice

19 / 25

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

20 / 25

Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune:

21 / 25

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

22 / 25

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:

23 / 25

Protecţia motoarelor trifazate la suprasarcină se realizează cu un dispozitiv dependent de curent, cu temporizare, care monitorizează toate cele trei faze, reglat la .

24 / 25

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

25 / 25

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

Your score is

The average score is 68%

0%

288 thoughts on “Gradul II – Simulare Test

 1. Operatorul de distribuţie: a. Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de iluminat public
  b. Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie
  c. Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate
  Aplicatia spune ca raspunsul corect este a.
  Cred ca este gresit raspunsul. Eu cred ca trebuia b.

   1. referitor la testele on-line, la intrebarea: “Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută”, cred ca raspunsul corect este la pct. b. (pe toate conductoarele de fază)

   2. Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
    A- pe toate conductoare de faza
    B- pe 2 conductoare de faza
    Aplicația îmi da raspuns corect “B”, dar eu zic ca este “A”

   3. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă: răspunsul corect cred ca e protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.

   1. intrebareaa: Daca protectia motoarelor contra suprasrcinilor este realizata cu intrerupere, dispozitivul de comutatie trebuie sa intrerupa obligatoriu:
    o data am raspuns: toate conductoarele active
    alta data : toate conductoarele de faza
    aplicatia mia dat in ambele cazuri gresit. am Screenshot

  1. Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează ,este o masura tehnica NU o măsură organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă)

   1. La capitolul 4.1.2. Litera B, scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează ,este o masura organizatorică pentru protecţia de bază (la atingere directă).

 2. Client eligibil
  Răspunsul ce apare ca fiind corect este:
  “Poate achiziționa energie electrică doar de pe piața reglementată.

  1. Raspuns gresit. Nu mai induceti in eroare. Raspunsul de pe site era corect. Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.

 3. nu cred ca valoarea curentului mazim admisibil in regim nominal de functionare depinde nici de natura izolatiei,nici de sectiunea consuctoerului,de asemeni,DDR realizeaza protectia impotriva curentilor de defect

 4. O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată:

  a. dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică
  b. dacă funcţionează în gol
  c. dacă funcţionează în scurtcircuit

  Raspunsul dat in aplicatie este —b. dacă funcţionează în gol
  Dupa teorie, raspunsul cred ca este — a. dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică

    1. Buna ziua, nu se vor mai da probleme, conform Ordinului privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice, 66/2023 ( abroga Ordinul 99/2021).

 5. Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

  a)zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului
  b)zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor
  c) zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din această zonă
  Raspunsul dat in aplicatie este —c). gresit si ilogic
  Conform anexa Ordin ANRE_239_2019 art.7 pct.91 raspunsul logic si corect este —a)

  1. Bună. Se da intrebarea:
   Masurile pentru evitarea contactului Dire t cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecție inferior ip54 se aplica:
   A) atât la montarea aparenta cât și la montarea ingropata
   B) numai la montarea aparenta a elementelor de instalații electrice
   C) numai la montarea sub tencuiala a elementelor de instalații electrice.
   Site-ul spune ca răspunsul corect este a și c însă eu cred ca este greșit. Răspunsul corect este doar A.

 6. Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

  a.densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor
  b.densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor
  c.densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

  Raspunsul dat in aplicatie este —b si c Acest raspuns ar fi corect daca enuntul nu ar contine exprimarea “asezate paralel”
  Prin definitie “asezate paralel” presupune ca ele nu se apropie respectiv nu se intersecteza niciodata. Deci in aceste conditii raspunsul corect ar fi — a.

  1. Buna seara, in cartea “Aparate Electrice”_Gh. Hortopan_ Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, este mentionat ca in cazul a 2 conductoare parcurse de curenti de acelasi sens, asezate paralel unul langa altul, rezulta: “o densitate de curent diminuata spre laturile apropiate si o densitate sporita spre laturile departate ale conductoarelor”.

   1. Este satisfacuta conditia data, daca si numai daca, ambele se afla in campul electromagnetic mutual, astfel, doar densitatea curentului parcurs prin acei conductori POT creia sau NU POT creia un camp electromagnetic definitoriu.

 7. Constituie contravenţie:

  sustragerea de energie electrica
  nerespectarea de către producători a obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale
  modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice

  raspunsul dat de quiz este modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice .Legea spune altceva :Art. 92. – Jurisprudență
  (1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  raspunsul este nerespectarea de catre producatori……..nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), (3) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

 8. Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea încăpere sau spaţiu:
  a)în care accesul este permis numai persoanelor autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice şi care au responsabilitate în acest sens
  b)care serveşte exclusiv pentru procese tehnologice electrice.
  c)în care se efectuează diverse operaţii sau procese tehnologice, accesibil şi persoanelor neinstruite în exploatarea instalaţiilor electrice

  22 / 30

  In test este dat ca raspuns c)! Raspunsul corect nu este a)? Multumesc!

 9. Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea:
  a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  b) la incheierea contractului de racordare;
  c) în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  conform ord. 59, art 33 lit b raspunsul corect este a) si nu b)

 10. În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

  A)ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie
  B)pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire
  C)ele autopornesc, indiferent de tipul constructiv al rotorului în scurtcircuit

  Aplicatia da ca raspunsul corect ar fi B , eu cred ca raspunsul corect este C .

 11. În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:

  A) de a consolida elementele fuzibile
  B) de a mari puterea de rupere a siguranţei
  C) de a menţine temperatura constanta a siguranţei

  Aplicatia da ca raspunsul corect ar fi C , eu cred ca raspunsul corect este B .

 12. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:
  a) 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  b) 20 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  c) 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator
  conform ord. 59 art. 26 raspunsul corect este c) nu a)

 13. Operatorul de transport si de sistem este:

  a. Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice
  b.orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă
  c. Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

  Raspunsul corect este b nu a.

  1. Ai dreptate. Conform Legii_123_din_2012 art.3 pct 40 se specifica:

   operator de transport și de sistem – orice persoană juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea
   electrică de transport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de
   dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă……….

 14. Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

  a) Infracţiune
  b) Contravenţie
  c) Tentativa de infracţiune

  raspuns corect b) nu a)

 15. Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

  Raspuns aplicatie: Infractiune
  Raspuns corect : Contraventie
  – Constituie contravenții următoarele fapte: nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE

 16. Furnizorul de ultimă instanţă este:

  Raspuns aplicatie: furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice, în orice condiţii

  Raspuns corect : furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate;

  * Art. 8. –
  (1) Furnizorii de ultimă instanță sunt desemnați de ANRE în conformitate cu reglementările aplicabile și au obligația să asigure furnizarea energiei electrice:

  a) în regim de serviciu universal:

 17. În conformitate cu OD 239/2019 Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieriArticolul 7 punctele 90 și 91 se definesc cele 2 zone
  90. Zonă de protecție aferentă capacității energetice – zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;
  91. Zonă de siguranță aferentă capacității energetice – zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție;

  În cadrul unui test apare ca rezultat corect, dat de aplicație, pentru zona de protecție (zona de protecție = zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului) cea ce cred eu că este greșit

 18. În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, cupla se menţine:

  a) în rezervă caldă;
  b) În funcţiune
  c) în rezervă rece;

  Raspuns corect a) nu b) …

 19. Reţeaua electrica este definita ca fiind:

  a) ansamblul de linii prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator
  b) ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator
  c) ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

  Raspunsul dat în aplicație este a)
  Raspunsul corect conform legii este b)

  conform Legii_123_din_2012 art.3 pct 63. —rețea electrică – ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora,stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmiteenergie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator;
  rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție

 20. Tabloul de distribuţie este echipamentul de joasă tensiune care realizează distribuţia energiei electrice la acelaşi nivel de tensiune şi care

  a. poate fi constituit din unul sau mai multe panouri sau dulapuri.
  b. nu poate fi constituit decât din unul sau mai multe panouri
  c . nu poate fi constituit decat din unul sau mai multe dulapuri.
  raspunsul aplicatiei este ,,c”, eu cred ca ,,a” este raspunsul corect.

 21. Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ?
  Raspunsul corect este notat in testul d-voastra cu 2 dar totusi la rezultatul final este bifat ca fiind corect punctul 3. La punctul 3 este de fapt schema de cupla longitudinala, nu cruce.

 22. Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

  a) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;
  b) locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată
  c) locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate.

  Aici raspunsul corect este “a”. Raspunsul aplicatiei este “c” care ar fi raspuns corect daca e vorba despre “fisa de solutie” si nu “studiu de solutie”.

 23. Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

  b. normativului I 7 (“Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor I 7 – 2011”)Anexa 5.33

  iar raspunsul din aplicatie este : c:reglementărilor specifice

  1. Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile: Ordinului nr 1822. Aplicatia ofera raspunsul corect.

 24. Buna ziua,

  S-a strecurat si o intrebare legata de gaze in acest chestionar.

  Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine:

  localizarea unor eventuale scăpări de gaz, precum şi a unor defecte interne,
  limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie;
  mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie manipulate în cazul intervenţiei la un compartiment

  1. Raspunsul corect la aceasta intrebare este `b`: limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie;
   si este legata de gazele electroizolante folosite ca dielelectric in instalatiile electrice capsulate

 25. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului)
  Raspuns corect – c): el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei

 26. Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi:
  Raspuns corect : a) valoare efectivă + b) valoarea eficace

 27. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:
  Cred ca este 3C –> pt ca e Cap paralela a celor 3 liniirezultand suma lor
  nu C cum apare la dvs

  Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază
  cred ca este: nu este cazul să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip IT –>deoarece IT nu are Neutru
  nu nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip TT cum apare la dvs

 28. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:
  a. 35mm2
  b. 25mm2
  c. 16mm2
  Aplicația da că răspunsul corect e b dar corect e c 16mm2
  Exemplu cablu este ACYABY 3×35+16

 29. Am gasit si in testele acestea si in altele similare o multime de greseli si vad unii care încearcă bine intentionat sa le identifice-raporteze ca apoi sa le verificați si inlocuiti cu raspunsurile corecte.Intrebarea e de ce nu le alegeti cu grijă, nu prin metoda copy paste, pentru ca e vorba de niște examene serioase sustinute de oameni care investesc mult timp pretios pentru a promova un examen in multe cazuri util si inutil in același timp

 30. La intrebarea: Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum şi pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional și general din domeniul energiei electrice o are:
  apare respunsul corect ANRE, dar conform legii 123/2012 Art 6,litera g si Art 19,aliniatul 2 ,Ministerul de resort are autoritatea contractanta.

   1. Wikipedia :
    “Electric flux has SI units of volt meters (V m), or, equivalently, newton meters squared per coulomb (N m2 C−1). Thus, the SI base units of electric flux are kg·m3·s−3·A−1. “

 31. La intrebarea ‘Ordinea de prioritate economică reprezintă’ raspunsul corect este

  c-ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice

 32. Buna ziua,la intrebarea: La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este, aplicatia da raspunsul corect ca fiind “intotdeauna cuprul”,dar conform I7/2011, 5.1.7.2,litera a, se prevad in mod special conductoare de cupru,atunci cand sectiunea conductoarelor de aluminiu ar rezulta mai mica de 10mm patrati .

  1. De acord cu dvs, cred că acest răspuns s-a perpetuat greșit de la vechile chestionare, care aveau că referință I7/2002 cap. 5.1.3

 33. Buna ziua!
  La intrebarea: Reţeaua electrica este definita ca fiind:
  Raspunsul corect este: ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator

 34. la intrebarea: *Ordinea de prioritate economică reprezintă?* aplicatia ofera ca fiind raspuns corect varianta: ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere,ceea ce e gresit. Varianta corecta,conform legii 123/2012,Capitolul 1,Art3,punctul 45, ordinea de prioritate economică – ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
  electrică după criterii economice. Multumesc!

 35. buna seara,la intrebarea solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie,aplicatia da ca varianta corecta: locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate. care este GRESITA!,varianta corecta,conform ORDIN nr. 129 din 11.12.2008,capitolul 6,art 17,varianta corecta este:
  locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate .

 36. În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:

  A) de a consolida elementele fuzibile
  B) de a mari puterea de rupere a siguranţei
  C) de a menţine temperatura constanta a siguranţei

  Aplicatia da ca raspunsul corect ar fi C . Raspunsul corect nu ar fi B?

 37. Reţea electrică – ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora,
  staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite
  energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator;
  reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie.
  Aplicatia da raspuns gresit,am mai atras atentia,dar nu sa corectat.
  La fel si la intrebarea : Ordinea de prioritate economică reprezintă- ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice.

 38. La intrebarea ‘Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru’ :
  a)locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

  b)locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

  c) locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate.

  Aplicatia afiseaza ca raspuns corect punctul c) iar eu consider ca este punctul b)

 39. La intrebarea ‘Ordinea de prioritate economică reprezintă’:
  a) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere
  b)ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
  c) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile instalate

  Aplicatia afiseaza ca raspuns corect punctul a) iar eu consider ca este punctul b)

 40. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii
  electrice aeriene simetrice, având
  capacităţile C12=C23=C31 =C este:

  Mie aplicația mi-a dat ca răspuns corect: C
  Prin teorie eu am găsit că Cs este 3C

 41. Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?
  Răspunsul corect este “Operatorul de Transport si de Sistem” nu “ANRE”

  Ordinea de prioritate economică reprezintă ” ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice” nu “ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere”

 42. Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile:

  a)se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele
  b)se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile
  c)se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii

  Aplicatia afiseaza ca raspuns corect punctul a) iar eu consider ca este punctul c) !

 43. Buna ziua. Se pare ca la aceste teste sunt mai multe greseli decat raspunsuri corecte, care ne duc in eroare. Admin-ul acestui site, nu poate corecta toate raspunsurile, pentru a nu mai fi greseli, sau mergem la examen si ne” certam” cu examinatorii ca era corect raspunsul in teste si nu e corect la chestionarele de examen. Chiar nu pot fi chestionare fara greseli? Nu exista vre-un set de 30 de intrebari, fara o greseala sau doua. Este doar o parere, nu am vrut sa jignesc pe nimeni. Multumesc.

 44. La intrebarea In instalatiile electrice ale consumatorilor,pentru imbunatatirea factorului de putere,se utilizeaza, aplicatia ofera raspunsurile condensatoarele derivatie si condensatoarele serie fixe. Raspunsul corect,conform normativului I7 este: 7.21.1. În instalatiile electrice cu condensatoare pentru îmbunătătirea factorului de putere, respectiv
  pentru compensarea energiei reactive absorbite de receptoarele inductive ale consumatorului electric,
  se utilizează condensatoarele derivatie, fixe sau reglabile în trepte, după caz.

 45. La intrebarea: Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte si, aplicatia ofera ca variante de raspuns: valoarea efectiva si valoarea eficace.Varianta corecta e doar VALOAREA EFECTIVA. Multumesc,am mai sesizat in comentarii unele greseli,dar nu am primit nici un feedback din partea dvs,colegii nostrii care se pregatesc pt sustinerea examenului de promovare ANRE,vor invata raspunsurile gresite!

 46. Se interzice electricienilor autorizati sa execute lucrări in instalatiile operatorilor de retea !!!! Atunci ce facem cu obligatia autorizării personalului operativ de la operatoriii de retea ??? Incalca propria prevedere ANRE !!! Deci daca obțin o autorizare ANRE,conform dispozițiilor ,incalc o prevedere ,lucrînd mai departe ,acolo unde lucrez de 38 de ani fara sa am nevoie cu adevărat de ea !!

  1. Recititi ordinul de autorizare al electricienilor.
   Intrebarea se refera la persoanele fizice autorizate aka PFA sau pe persoana fizica.
   Ma indoiesc ca lucrati ca PFA de 38 de ani in instalatiile operatorilor de retea, ci mai degraba sunteti angajat al unui operator de retea.

   Vezi cap VIII Obligatii ale persoanelor fizice autorizate(PFA)
   litera j) de a nu executa lucrari, manevre sau interventii sub orice forma in instalatiile operatorilor de retea si/sau de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport fara contracte incheiate cu operatorul de retea in patrimoniul caruia se afla acestea.

 47. Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întreruptor automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecție la suprasarcină la

  a)curentul nominal al bateriei;
  b)1,2 ori curentul nominal al bateriei;
  c)1,5 ori curentul nominal al bateriei;
  Aplicatia afiseaza raspunsul corect ca fiind c) iar eu consider ca este b).

 48. Rezistenţa prizei de pământ, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor trebuie să fie cel mult

  este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-S
  este monofazata 400 V şi trifazata 690 V, în sistem TN-C
  este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-C

  Răspunsurile nu se referă la rezistența prizei de pământ.

 49. Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:
  Aplicatia ofera raspuns corect 122v… nu e 170v raspunsul corect??

 50. Conductorul PEN există
  în rețeaua TN-C.
  în rețeaua TT.
  în rețeaua TN-S.
  La aceasta intrebare, mi se pare mai potrivit raspunsul c), deoarece conductorul PEN pentru reteaua TN-S, este existent si distinct fata de situatia retelei TN-C, unde el este si neutru.

  Multumesc.

 51. Rezistenţa prizei de pământ, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor trebuie să fie cel mult
  10 Ω
  4 Ω
  1 Ω
  Raspunsul corect este c, conform 5.5.7.11 (I7/2011)

 52. Alimentarea de rezervă la un loc de consum este:

  numai între un punct dat al unei instalaţii electrice şi un pământ local.
  între un punct dat al unei reţele sau al unei instalaţii electrice şi un pământ local.
  numai între un punct dat al unei reţele şi un pământ local.

  Răspunsurile sugerate nu au legatură cu alimentarea de rezervă.

 53. Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:
  Question Image
  compartimentul de legătură cu reţeaua electrică;
  compartimentul aparatajului de comutaţie;
  compartimentul circuitelor secundare.

  Compartimentul 3 din desenul dat este cel al circuitelor secundare, deci raspuns corect c)

 54. La intrbarea;
  Utilizarea unei cuple longo-transversale se prefera atunci cand dorim:

  a) o siguranta in functionare mai mare;
  b)reducerea investitei in echiparea statiei.
  c)scurtarea manevrelor.

  Raspusul dat de aplicatie este b) dar eu cred ca cel corect este a)
  Va multumim pentru ajutorul pe care il dati cu acest simulator.

 55. Bariera de protecţie este o parte care
  pot fi legate la conductoare de protecţie sau părţi conductoare accesibile ale altui circuit
  trebuie legate la pământ
  nu trebuie legate la pământ sau la conductoare de protecţie sau părţi conductoare accesibile ale altui circuit

  Raspunsul, conform I7 este: o parte care asigura protectia impotriva atingerilor directe in toate directiile de acces obisnuite.

 56. Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:
  compartimentul de legătură cu reţeaua electrică;
  compartimentul aparatajului de comutaţie;
  compartimentul circuitelor secundare.

  Compartimentul 3 din desenul dat este cel al circuitelor secundare, deci raspuns corect c)

  Revin cu acest mesaj din 20 aprilie! Nu reusesc sa atasez si desenul, ca lucrurile sa fie mai clare. Spuneti-mi cum sa procedez!
  Multumesc

 57. La schema cu o bară colectoare care alimentează un motor M protejat de un întrerupător și la care apar două separatoare S1 și S2 care încadrează întrerupătorul, întrebarea este:
  Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? Iar răspunsul corect este ”Da, separatorul S2”. La dvs. apare ca răspuns corect ”Nu”. Separatorul S1 are rolul de a separa VIZIBIL circuitul de alimentare al motorului M de bara colectoare (feeder). S2 nu are nici un rol. În fișierul Excel al ANRE apare la poziția A174.

 58. din punct de vedere al influentelor externe,in categoria si clasa de influenta BA5se incadreaza,,incaperilesi sau spatiile de productie electrica raspuns corect. aplicatia da raspuns ,,incaperile si spatiile de productie.

 59. intreruptorul automat cu care se protejeaza circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasa tensiune se regleaza pentruprotectie la scurt circuit;a”la cel mult5 ori b”la cel putin5 ori c”la cel putin 3 ori —conform I7 raspuns corect la cel putin5 ori curentul nominal al baterieu.

 60. La intrebare :
  Conform PE 102/86, ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc:

  Raspunsul corect e aparate debrosabile

  Raspunsul dat de aplicatie e sigurante fuzibile

  1. Aplicatia ofera raspunsul corect. Citam „Ca elemente de separare urmeaza a fi folosite numai aparate sau dispozitive cu intrerupere vizibila a
   circuitului (sigurante fuzibile, intreruptoare in aer separatoare, aparate debrosabile, eclise etc.).”, La raspunsul varianta de raspuns oferita, cea cu siguranta fuzibila, apara conjunctia – numai – , ceea ce este gresit. Multumim pentru comentariu.

 61. Pentru intrebarea:
  “Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin:
  a. încărcarea generatoarelor cu putere activa
  b. încărcarea generatoarelor cu putere reactiva
  c. utilizare de compensatoare”

  Pentru acesta intrebare sunt 2 raspunsuri corecte si anume B si C.
  Atunci cand parcurgem intrebarea ne lasa sa alegem doar unul.
  Multumesc!

 62. Pentru intrebarile de genul:
  “Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă…….” sunt 2 raspunsuri corecte si ne lasa sa selectam doar unul.

 63. “Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la”
  Pentu acesta intrebare sunt 2 raspunsuri corecte si anume:
  “mărirea continuităţii în alimentare a consumatorilor racordaţi la bare” si “limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective, dacă alimentarea staţiei se face prin două transformatoare sau printr-un transformator cu înfăşurare divizată”

 64. “Punctajul tau este 22 / 30” Asta a afisat dupa completarea testului, desi am gresit doar 6. Le-am numarat si pe cele la care am raspuns corect, erau 24. Voi mai verifica, sa vad daca e un caz particular.

  1. Multumim pentru semnalarea problemei. Este posibil ca unele chestionare sa fie gresit calculate de aplicație. Incercam sa rezolvăm problema.

 65. la intrebarea
  Protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) se realizează:
  a) unei izolatii duble
  b) unei izolatii de baza
  c) unei protectii electrice printr-un ecran

  …nu este formulata bine
  si inca ceva…anre , sigur are printre intrebari si variante cu mai multe raspunsuri?…ca din ce am citit , eu am inteles ca nu ar mai fi cu mai multe variante ci doar cu un singur raspuns corect.
  multumesc

 66. La întrebarea;
  Care dintre schemele alăturate permite
  obţinerea a două circuite de cuplă
  longitudinală?
  Răspunsul corect este: fig1 și fig2, aplicația spune doar fig1

 67. la circuitele pentru alimentarea receptoarelor de importanta deosebita [receptoarele din blocul operator al spitalelor ,iluminat de siguranta ] materialul conductoarelor este ;A-CUPRU SAU ALUMINIU CONDITIONAT B-INTOTDEAUNA CUPRU C-INTOTDEAUNA ALUMINIU APLICATIA DA RASP.CORECT B DESI IN I7 SCRIE CA SE POT FOLOSI SI CONDUCTOARE DE ALUMINIU PESTE 10 mm 2

 68. Întrebarea:
  Celulele prefabricate monobloc se
  caracterizează în principal prin:
  Răspuns corect ar fi:
  securitate ridicata a persoanelor;
  și nu “gamă largă de configuraţii ale
  schemei de conexiuni”

 69. marcarea conductorului neutru se faca cu ,,,A CULOAREA ALBASTRA PE TOATA LUNGIMEA [CONFORM I7] aplicatia da rasp.culoarea albastra la fiecare extremitate.

 70. Potentialul in punctul M,
  cred ca raspunsul corect este:
  Este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru transportul acestuia din punctul M la infinit.

 71. Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:
  a)zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din această zonă
  b)zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor
  c)zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului

  Raspunsul corect este c. Am primit intrebarea de vre-o 4 ori pana acum si uneori primesc ca b e corect, alteori c e corect

 72. În circuitele electrice din locuinţe utilizarea dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR)
  a) este o măsură tehnică principală de protecţie împotriva atingerii directe.
  b)măsură de protecţie suplimentară împotriva atingerii indirecte
  c)măsură tehnică principală de protecţie

  In chestionar zice ca e varianta c masura tehnica principala
  In I7 art 4.1.3.2 zice ca e o masura tehnica suplimentara deci ar cam fi varianta b

   1. Daca in I7 la art.4.1.3.2 spune clar ca folosirea DDR reprezinta o masura de protectie secundara fara nici o paranteza fara exceptii fara alte complectari in cazul locuintelor sau tipului retelet TN-S. elctricianul bime intentionat care vrea sa memoreze ceva ramane ca la biserica PACE TIE CITITORULE!!!!

 73. Conform pct 5.4.13 din I7 alimentarea transformatorului de sonerie sau a soneriei de 220V se face dintr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tabloul de distributie. In chestionarele dvs raspunsul considerat difera de la caz la caz.

 74. Buna ziua,
  in ordinul 99/2021 de pe site de la ANRE scrie la procedura de examenla punctul 13:
  Chestionarele pentru autorizare au urmatoarea structura:
  a) chestionarul pentru gradele I si II contine intrebari avand cate un singur raspuns corect;
  b) chestionarul pentru gradele III si IV contine intrebari care pot avea unul sau doua raspunsuri corecte.
  Eu am facut pentru gradul II aici si am intalnit multe intrebari cu 2 raspunsuri corecte.
  care este pana la urma varianta corecta?
  Va multumesc

 75. La aceasta întrebare este c:În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

  micşorarea daunelor de nealimentare a consumatorilor în caz de scurtcircuit pe unul dintre sistemele de bare;
  scurtarea duratei manevrelor în caz de ocolire a unui întreruptor;
  scurtarea duratei manevrelor în caz de revizie a unuia dintre sistemele de bare colectoare.

 76. Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:

  Question Image
  compartimentul aparatajului de comutaţie;
  compartimentul de legătură cu reţeaua electrică;
  compartimentul circuitelor secundare.

  remediati problema, raspusul nu este C este B

 77. “Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:
  a) curentul nu circula prin acest circuit
  b) curentul ajunge la valoarea U/R după un timp
  c) curentul creste instantaneu la valoarea U/R

  Raspunsuri corecte dupa teorie sunt a si b . O bobina se opune cresteri curentului. In MOMENTUL conectarii la o sursa de tensiune ( constanta ) curentul initial este 0 apoi creste
  liniar pana la valoarea maxima determinat de rezistentele din circuit R + rezistenta bobinei daca nu este idealizata + a firelor + a sursei
  Aplicatia nu explica ce inseamna “momentul alimentarii”. Putem bifa la examen un raspuns ca sa promovam dar nu respecta adevarul stiintific.
  “momentul alimentarii” != “dupa un timp”

 78. 1. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U.

  Raspunsul este doar b), nu a) si b)! (ori circula curentul ori ba…)

  2.În circuitele electrice din locuinţe utilizarea dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) este o masura de protectie

  Raspunsul este c) daca era masura de protectie principala era obligatoriu – DDR nu este obligatoriu in locuite

  1. “La momemtul” , conform dex, inseamna imediat, imediat dupa inchiderea circuitului . La t=0 curentul prin circuitul LR este 0. Greseala mea este urmatoarea: acel curent creste dupa o lege neliniara.
   i=imax * ( 1 – e exp -tR/L ), unde imax=U/R, t = timp scurs de la inchiderea circuitului.
   Dupa un timp poate sa insemne 0,1; 1 secunda sau o ora sau orice interval de timp. Daca raspunsul b: (?) ” se stabilizeaza dupa un timp la valoarea U/R ” este adevarat, admitem ca acel curent este variabil pe durata “un timp” deci pleaca de la o valoare initiala si se stabilizeaza la valoarea U/R dupa ” un timp “. Valoarea initiala a curentului este 0 la circuite LR. Pentru L=10 Henry si R=1 Ohm constanta de timp a unui circuit LR este 10 secunde . Henry = Ohm * secunda . Dupa un timp de 1, 2, …5 secunde curentul este departe de valoarea finala “momentana” U/R.

   Situatia este inversa in cazul circuitelor RC, unde curentul initial este maxim, apoi “dupa un timp” scade exponential la 0. Raspunsul c (?) este formulat: “creste instantaneu la valoarea … ”

   Este neclar ce a vrut autorul intrebarii ( poetul ) sa surprinda plecand de la caracterul tranzitoriu al curentului.

   L/R si RC sunt constante de timp reprezentand cresterea respectiv scaderea cu ~63% a curentului.

   1. foarte detaliat, insa: logica prevede ca cele doua raspunsuri nu se pot exclude reciproc fiind adevarate ambele, ori in acest caz se exclud!

  2. 2) conform I7 avem :

   “7.12. În reţelele TN-S dispozitivele de protecţie la curent diferenţial (DDR) rezidual pot fi utilizate ca măsură de
   protecţie suplimentară.
   Prin excepție, în circuitele electrice din locuinţe utilizarea DDR-urilor poate constitui o măsură tehnică principală de protecţie (conform HG nr. 1146/2006).”

   1. asa e insa “poate” nu este egal cu “trebuie” de unde rezulta…
    daca apare in ceva normativ nou ca obligativitate, nu inseamna ca se aplica retroactiv (nici nu se poate).
    in acest caz intrebarea este ori incorecta/incompleta, ori raspunsul este gresit.

 79. Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

  a) toate conductoarele de fază
  b)toate conductoarele active
  c)conductorul neutru

  Raspuns corect b) nu a)!…chiar daca :” Intreruperea conductorului neutru pentru protectia contra suprasarcinilor nu este obligatorie”

 80. 1.Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

  a)cuplul de pornire foarte bun
  b)curentul mic de pornire
  c)pornirea fără dispozitiv de pornire

  Cred ca raspunsul a) dat ca si corect e o gluma, asa-i?

  2.Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare:

  a)puţin silenţioase.
  b)cu întreţinere mult simplificată;
  c)fără pericol de incendiu;

  Raspuns corect b) din chestionar este o alta gluma!!!

  testele sunt ingrozitor de pline de erori, superficialitatea este maxima…dupa cate zeci de corecturi s-au facut pana acum.

 81. Bună ziua,intrebare:un întrerupător debrosabil asigura comutație în regim normal sau nu?în documentația mea zice ca da ,în chestionarul dumneavoastră este un răspuns greșit.

 82. „Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de mai sus?”
  -Schema respectiva este asezata dupa cerinta, asa ca, schimbarea cuvantului „sus” cu „jos” este necesara.

 83. Supratensiunile de trăsnet pot fi:
  a. induse
  b.de rezonanta sau de ferorezonanţa
  c.directe
  Raspunsuriile corecte sunt a si c, dar aplicatia nu m-a lasat sa pun doar o singura varianta.Se pune sau nu ca si raspuns corect?

 84. Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric:

  a. reduce pericolul de incendiu;
  b.reduce cheltuielile de întreţinere;
  c.creşte masa şi gabaritul întreruptoarelor

  Din documentatia pe care o am raspunsul corect sunt primele 2.Eu am bifat punctul b.Raspunsul este gresit.De ce?
  In plus de asta nici nu m-a lasat sa bifez pe ambele!!!

 85. Constituie infracţiune:

  a.Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora
  b.modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice
  c.Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE
  Este gresit raspunsul vostru (b)!!Cel corect este a.

 86. Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ?
  La intrebarea asta raspunsul corect este gresit(il pune pe cel longitudinal)!

 87. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

  a.elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României
  b.Elaborat de Ministerul de resort
  c.aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE
  Din documetantiile mele raspunsul corect este a. Pe site raspunsul corect este c.Pana la urma care este corect?

 88. Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

  a. prin culori verde/galben pe toată lungimea
  b.cu culoarea bleu pe toată lungimea
  c.prin culori verde/galben pe toată lungimea şi suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate

  Din documentatiile mele raspunsul corect este a.Aici raspunsul corect este c.Care este corect pana la urma?

  Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea:

  a. în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  b.în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
  c.la încheierea contractului de racordare

  Din documentatiile mele raspunsul corect este c .Aici raspunsul corect este a.Care este corect pana la urma?

 89. Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: “pornirea fără dispozitiv de pornire”
  Rapunsul dat de aplicatie “cuplul de pornire foarte bun ” cred ca este gresit.

 90. Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

  a .de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul
  b. neapărat a tuturor conductoarelor active
  c. întotdeauna numai a conductorului în care este detectat supracurentul

  este b,aplicatia da raspuns a.

  si pentru : Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: corectati si aici

 91. Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

  ANRE
  organele ierarhice ale emitentului
  operatorul de distribuţie care a emis avizul

  Art. 31. –
  Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri până la 100 kW inclusiv se rezolvă de către organele ierarhice ale emitentului, iar cele ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă de către autoritatea competentă.

 92. Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:

  – de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului
  – de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica

  Ambele sunt corecte, in chestionar este data ca varianta corecta doar prima linie.

  “Conservatorul are rolul de a micsora suprafata de contact intre ulei si aer si de a asigura o rezerva de ulei in cazul unor pierderi sau datorita modificarilor de volum aparute in cazul dilatarilor datorate variatiilor de temperatura ale uleiului.”

  Bibliografie:

  Popescu Lizeta : “Materiale electrotehnice” , Editura Alma Mater, Sibiu 2008
  Popescu Lizeta : ,,Materiale electrotehnice Indrumator de Laborator”, Sibiu 2008
  Ioan Lupu : ,,Echipamentele Statiilor de Transformare”, Editura CydServ Piatra Neamt, 2005
  Adrian Constantin Rusu, Ioan Lupu : ,,Transformatoare electrice – Constructie si exploatare”,
  Editura Luczd Serv Iasi, 2007
  N. Ghita : ,,Studiul materialelor electrotehnice”, Bucuresti 1976
  PE 129/1999 : ,,Regulament de exploatare tehnica a uleiurilor electroizolante”,
  Compania Nationala de Electricitate SA
  http://www.retrasib.ro/ – Instalatii pentru reconditionarea fizica a uleiului electroizolant.
  http://www.icmet.ro/ – Revitalizarea izolatiei transformatoarelor de mare putere
  http://www.icemenerg.ro/ – Lista incercarilor la care este supus uleiul electroizolant – ICEMENERG SA
  http://www.xoil.ro/ – Tipuri de uleiuri industriale
  http://www.ebc-pitesti.ro/ – Catalog de echipamente de testare a uleiurilor electroizolante

 93. Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează este o masura tehnica nu organizxtorica ( trebuie sa se faca manevre )

 94. Buna ziua, testele dumneavoastra sugereaza pentru intrebarea de mai jos, raspunsul 1 ca fiind cel corect.

  “Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

  1)mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere
  2)sinusoidal
  3)mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere ”

  cred ca raspunsul corect ar fi 3,poate gresesc pentru ca sursele mele sunt doar din informatii adunate personal, dar in cazul tensiunilor nesinusoidale curentul rezultat poate fi mult mai deformat decat tensiunea care a generat-o pentru ca apare reactanta inductiva a bobinei.
  daca inteleg gresit si imi poate cineva explica, va multumesc mult.

 95. La intrebare “Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:”

  Aveti ca raspun corect : “curentul nu circula prin acest circuit” ceea ce mi se pare gresit.

 96. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:
  16 mm2
  35 mm2
  25 mm2

  Corect e 25, dar e pus 16

   1. Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice:

    Are obligaţia de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică
    Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
    Are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, chiar dacă nu i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare; Răspunsul corect la întrebarea aceasta este :A nu C cum îl dă aplicația.
    Văd că de cînd s-au trecut la 25 de la 30 de întrebări au apărut și o grămadă de întrebări cu răspunsuri greșite.

 97. În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:
  Raspuns corect TN C-S

 98. Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

  un utilizator
  3 utilizatori
  2 utilizatori
  Răspuns corect este C nu A

 99. la intrebarea: Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:
  Raspunsul CORECT esre: promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

  aplicatia da raspunsu GRESIT :Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei electrice

  Este doar un exemplu
  Din pacate sunt foarte multe raspunsuri gresite!!!!
  Va rog sa luati masuri de corectare!

 100. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

  a)curentul ajunge la valoarea U/R după un timp
  b)curentul nu circula prin acest circuit
  c)curentul creste instantaneu la valoarea U/R

  Raspunsul marcat corect pe site este “b”, totusi in curent continuu bobina este considerata “scurt” sau “fir” in nici un caz nu intrerupere(ca si condensatorul), drept urmare varianta “b” este gresita

 101. După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

  20 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  10 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  30 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  Raspunsul din aplicatie este C adica 30 de zile in cazul rqcordarii la joasa tensiune…. Iar la intrebarea
  După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

  30 zile calendaristice în cazul racordării la
  medie tensiune
  20 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  10 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  Raspunsul din aplicatie este B adica 20 de zile
  Pana la urma care este rapsunsul corect care va fi luat in considerare la examen.

  1. Emiterea avizului tehnic de racordare: 10 zile calendaristice, pentru cazul în
   care stabilirea soluţiei de racordare la
   reţeaua electrică de IT, MT sau JT a
   unui loc de consum şi/sau de
   producere se face pe baza unui studiu
   de soluţie. 30 de zile calendaristice,
   pentru cazul în care stabilirea soluţiei
   de racordare la reţeaua electrică de IT,
   MT sau JT a unui loc de consum şi/sau
   de producere se face pe baza unei fişe
   de soluţie. https://www.e-distributie.com/content/dam/e-distributie/Despre-noi/Documents/Sinteza_Standard_de_performanta_Distributie.pdf

 102. 1) Protectia unui motor trifazat impotriva suprasarcinilor trebuie sa fie prevazuta – pe toate conductoarele de faza nu pe doua conductoare de faza.

 103. Conform prevederilor I 7 – 2011, alegerea secţiunii conductoarelor şi barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea : proiectantului instalației electrice nu producatorului. Sunt greseli aproape la orice test pe care il fac.

 104. Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

  Odata apare in functie de lungimea circuitului si alta data in functie de tipul receptorului. Pana la urma care este raspunsul corect?

  1. Va multumim pentru comentariu. Am actualizat raspunsurile. Conform I7/2011 – 5.1.14. Valoarea curentului maxim admisibil intr-un conductor in regim permanent de lucru se stabileste in functie de materialul, sectiunea si natura izolatiei conductorului si modul lui de montare, pe baza datelor din anexele 7, 8, 9.

 105. Buna ziua,

  La intrebarea: ” În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

  siguranţa fuzibilă realizează protecţia la suprasarcină;
  siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit;
  siguranţa fuzibilă realizează protecţia la supratensiuni;”

  raspunsul corect cred ca este B – protectia la scurtcircuit.
  Testul da corect, raspunsul A – protectia la suprasarcina

  Multumesc

 106. La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu – pe “simulare test” acest raespuns este considerat corect
  20 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu – I7 / 5.2.4.1.3.-c “spune” ca acesta este raspunsul corect
  50 A/mm2 pentru conductoare de cupru

 107. Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

  se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap) – pe “simulare test” acest raspuns este considerat corect
  este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii – PE 102 art.4.4.7 “spune” ca acesta este corect
  este interzisă gruparea pe acelaşi panou (dulap)

 108. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:
  Răspuns corect
  curentul ajunge la valoarea U/R după un timp (este vorba de un regim tranzitoriu – sigur acesta este răspunsul corect)!

 109. La întrebarea “Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:”
  Răspuns correct
  în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
  nu în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al
  Vezi I7, capitolul 5.2.4.6.1

 110. Bună ziua tuturor.
  La întrebarea : La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:
  variante de răspuns : 1- separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul .
  2-separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie.
  3- separatorul de linie, separatorul de bare, întreruptorul.
  conform validării actuale , presupun, răspunsul pare a fi 2.
  Personal nu aș închide un circuit în sarcină printr-un separator, de aceea consider că la această întrebare răspunsul corect ar fi 1 sau 3 , dar după experiența mea ar fi 3. Spun așa la o primă strigare dar există și un RGM(regulament general de manevre) care explică mai clar aceste manevre, conform normelor în vigoare.

 111. În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

  Schema TN-S-C
  Schema TN-C
  Schema TN-C-S-C

  Raspuns corect TN-C nu TN-C-S-C, rog corectati.

 112. La întrebarea: Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

  a) locurile de consum care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă
  b) utilizatorii perturbatori
  c) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

  Varianta corectă este a nu b.

 113. intrebarile 8 si 22 au acelasi enunt
  raspunsurile date ca fiind corecte ,difera,in schimb !
  in normativ este cea cu 16mmp Cu si 25 mmp Al
  dar si in circ mono cu 2 conductoare ,nu 3 ca in enunt intrebare
  am rugamintea sa ma ajutati cu raspunsul corect
  multumesc

 114. În instalaţiile electrice ale consumatorilor, pentru îmbunătăţirea factorului de putere, se utilizează

  condensatoarele derivaţie
  condensatoarele serie fixe
  condensatoarele serie reglabile în trepte

  raspuns corect C ,nu B

 115. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

  Site-ul imi spune ca varianta corecta este : curentul nu circula prin acest circuit.

  Teoria spune : curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp.

  Rog sa verificați.

 116. la intrebaerea: “Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care: “, conform I7, CAPITOLUL 2 , Terminologie si abrevieri, definitia este – circuit electric care alimenteaza unul sau mai multe tablouti de distributie. In chestionarul dumneavoastra este indicat ca fiind corect rasounsul “alimentează un receptor de putere ” si incorect “alimentează un tablou de distribuţie”

 117. Sunt foarte multe intrebari gresite si duceti in eroare pe foarte multi, mai bine inchideti site.ul si reglementati greselile. Dar eu sunt curios cine este inteligentul care a facut asemenea greseli

 118. imi da foare des in ultima vreme la vizualizarea rezultatelor urmatoarea eroare Sorry.
  We are unable to store your data.
  ceva solutii de remediere?

 119. Bună ziua,
  Este o problema cu site-ul și anume este foarte greu să afișeze rezultatul . Am stat și 15 minute să apas pe ,.afișează rezultat” și mereu primeam eroare ,, Sorry we can’t store your data” . Menționez că am folosit un dispozitiv mobil și mai multe browsere . După un timp afișează și rezultatul dar foarte foarte greu.

 120. Care ii traeba cu siteul acesta , mai merge sau in inchideti?

  Nu il mai tineti sa faca omul teste si sa nu vada rezultatul.

  Slab administrator si programator.

 121. Buna ziua, daca vreti sa aveti raspunsurile corecte la intrebarile din chestionarele ANRE va rog sa cereti angajatorilor sau sa va informati cand au loc cursurile /trainingurile organizate de ANRE in care sunt prezentate toate raspunsurile corecte ale intrebarilor din examen. Cursurile sunt organizate pe teritoriul intregii tari de catre formatorul profesional autorizat FORMENERG al Ministerului Energiei , trainerul este unul dintre inginerii ANRE.

 122. Va asigur ca in 3 zile de prezentare nu ramane fara raspuns si explicatii nici o intrebare din cele prezentate pe situl ANRE . Intrebari care se gasesc 100 % in examen. Bonus pentru cine participa la cursuri/training formatorul (trainerul) incarca gratuit pe grup si pe emailul personal intreg suportul de curs si toate chestionarele rezolvare.

 123. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 25 mm2
  B) 16 mm2
  C) 35 mm2
  Raspunsul corect este A), nu B) cum ati pus dvs ca ar fi corect. Este vorba de sectiunea minima pentru conductoare de ALUMINIU.

 124. Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

  a. în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
  b. în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
  c.în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al

  Raspunsul ca fiind corect este C, dar conform normelor si cataloagelor de cabluri raspunsul corect este B.

 125. Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:
  raspuns în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor
  conform PE 155 art.3.2.3

 126. Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

  refuz al clientului final de a constitui garanţia solicitată de furnizor atunci când acesta constată acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare
  neplata facturilor
  racordare ilegală la reţeaua de distribuţie
  Raspunsul corect este B, conf. legea123/2012 art.58 alin 4 lit.b
  https://lege5.ro/gratuit/gmzdenjwga/art-58-energia-electrica-lege-123-2012?dp=gyytmmbzguzde

 127. Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit

  a inainte de punctele lor de racordare la barele statiei;
  b atat inainte, cat si dupa punctele lor de racordare la barele statiei;
  c dupa punctele lor de racordare la barele statiei.
  Aplicatia da raspunsul C, din cate stiu, eu cred ca este A, puteti verifica, va rog?

  1. Bobinele montate pe plecări radiale pot limita curentul de scurtcircuit atât înainte, cât și după punctele lor de racordare la barele stației.
   Mai mult pare varinta B??

 128. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  A. protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.
  B. protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  C. protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.

  Site-ul spune ca ar fi varianta A. Insa eu cred ca ar fi varianta C.

  Motiv?

  Protecția de bază se referă la măsurile și dispozitivele implementate pentru a asigura siguranța împotriva atingerilor indirecte, adică pentru a proteja persoanele împotriva pericolelor generate de curentul electric în cazul unui defect al instalației electrice. Este importantă pentru a minimiza riscurile de accidente și de șocuri electrice asociate cu utilizarea instalațiilor electrice.

 129. La intrebarea: Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă: răspunsul corect este “protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe” iar răspunsul dat în aplicație este “protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte”

 130. La întrebarea Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:
  Răspunsul în aplicație este a) 122 V
  Răspunsul corect b) 170 V
  a) 122 V
  b) 170 V
  c) 30 V

 131. Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:
  A. numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
  B. de la ultimul tablou spre consumator
  C. reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă

  Raspunsul corect este B) “de la ultimul tablou spre consumator ” ci nu C) “reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă ” cum afiseaza site-ul.

  Din Normativ_I7_2011:


  3.3.2.4 Reteaua TN-S, in care un conductor de protectie distinct este folosit pentru intreaga retea (fig.3.1.). Se utilizeaza:
  – cand trebuie separate PE si N pentru asigurarea functionarii protectiei;
  – de la utlimul tablou legat la pamant spre receptor.

 132. Pe schema de mai jos sunt aparare in plus?

  Alimentare — S1—-Intreruptor—-S2—–Motor

  Eu cred ca S2 este in plus, dar raspunsul corect este marcat ca “nu”

 133. Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim:

  o siguranţă în funcţionare mai mare;
  reducerea investiţiei în echiparea staţiei.
  scurtarea manevrelor;

  Raspunsul returnat de platforma ca fiind corect: reducerea investiţiei în echiparea staţiei.

  Raspunsul pe care il consider eu corect : o siguranţă în funcţionare mai mare;

  1. În conditiile unei elasticitati mai reduse, efortul de investitii poate fi sensibil
   micsorat prin folosirea unei cuple longo-transversale (figura 3.16, b).
   Dintr-un document cu numele SCHEME DE CONEXIUNI
   PENTRU STATII ELECTRICE de pe Scribd

 134. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

  nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor;
  asigură scurtarea duratei reviziilor la celule;
  asigură numai izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune.

  Raspuns corect: asigură scurtarea duratei reviziilor la celule;

 135. urnizarea energiei electrice se desfăşoară

  fără licență, de către producători, oricărui client final
  fără licență, de către operatori de distribuție neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează
  numai în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

  Raspuns corect: numai în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 136. Un regim energetic este deformant

  undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală
  numai dacă undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale
  dacă undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

  Raspuns corect: undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală

 137. La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor:

  separatorul de linie, separatorul de bare, întreruptorul;
  separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul .
  separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie;

  Raspuns corect: separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie;

  “Este recomandabil a avea în vedere și eventualitatea, foarte puțin probabilă, dar posibilă, ca întreruptorul să se găsească în poziția “închis”, cu toate că semnalizările sale de poziție de la tabloul de comandă sau chiar din celulă indică poziția “deschis”. În consecință, la deschiderea unui circuit, primul dintre separatoare se va deschide separatorul de linie și abia apoi separatorul de bare. Astfel, în eventualitatea că întreruptorul nu a executat comanda de declanșare și primul separator manevrat ar fi tras sub sarcină și distrus de arcul electric, locul avariei poate fi deconectat operativ prin separatorul de bare; prin repunerea sub tensiune a barelor colectoare se continuă alimentarea celorlalți consumatori.

  Pe baza unui raționament analog, la închiderea unui circuit, primul este recomandabil sa fie închis separatorul de bare.”

 138. Pentru intrebarea:
  Conductoarele, barele, tuburile etc.,
  se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii, fără alte condiții, dacă sunt în montaj aparent.
  se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu îndeplinirea unor condiţii
  nu se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii
  Raspunsul corect este se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii, fără alte condiții, dacă sunt în montaj aparent.

 139. Intrebare
  Utilizarea intrerupatoarelor debrosabile
  Raspuns corect 1( conform platformei ) – asigura eliminarea unor greseli de manevra datorate separatoarelor
  Raspuns corect 2( conform platformei ) – nu asigura eliminarea unor greseli de manevra datorate separatoarelor

  Cu scuzele de rigoare si dovezi foto ….sunt in ceata

 140. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:.
  protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.

 141. Bună ziua,
  La întrebarea: O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H ” superior este de preferat unei scheme de tip ,, H ” inferior atunci când:

  a) se fac manevre dese cu circuitele de transformator
  b) se fac manevre dese cu circuitele de linie
  c) pe legătura dintre blocuri circulă un curent mic

  Răspunsul corect la întrebare este a) se fac manevre dese cu circuitele de transformator

  Răspunsul dat de aplicație este b) se fac manevre dese cu circuitele de linie care se refera la întrebarea: O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H ” inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H ” superior atunci când:

 142. Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:

  tensiunea de excitaţie
  admisia agentului primar la turbina
  Cred ca raspunsul corect este b.puterea reactiva se creste din tensiunea de excitatie

 143. Curentul din circuitul statoric al unui generator crește direct proporţional:

  – cu tensiunea între faze
  – numai cu puterile active generate
  – cu puterile reactive generate

  Raspunsul de aici este “numai cu puterile active generate”, ceea ce este incorect deoarece curentul in statornic nu este influentat EXCLUSIV (“numai cu”), de puterea activa, ci si cu puterea reactiva.

 144. Testul acesta e plin de erori.

  Una din multele erori este: conform normativului i7-2011, protecția de bază este pentru atingeri directe, nu indirecte cum sugerează la raspunsurile testului.

 145. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  – protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  – protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  – protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.

  Răspunsul dat de aplicatie este: protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte

  Raspunsul corect este : protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului

 146. Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice:

  – este simetric chiar dacă fazele sunt neegal încărcate
  – este întotdeauna simetric
  – este simetric dacă fazele sunt egal încărcate

  Răspunsul dat de aplicatie este: – este simetric chiar dacă fazele sunt neegal încărcate, varianta este gresită, este așa: – este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate

  Răspunsul corect este: – este simetric dacă fazele sunt egal încărcate

 147. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului NU protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.

 148. Avizul tehnic de racordare constituie:

  aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în anumite condiţii NU acceptul operatorului de reţea pentru utilizarea reţelei în anumite condiţii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *