Gradul II – Simulare Test

/30
974

Simulare examen autorizare GRAD IIAB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Distanţa de conturnare reprezintă:

2 / 30

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de

3 / 30

Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

4 / 30

Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate:

5 / 30

Conform PE 102/86, ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc:

6 / 30

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

7 / 30

Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este:

8 / 30

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

9 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

10 / 30

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:

11 / 30

Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2:

12 / 30

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată:

13 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

14 / 30

Legile lui Kirchhoff se aplică:

15 / 30

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

16 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:

17 / 30

Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:

18 / 30

Legăturile barelor se execută:

19 / 30

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

20 / 30

Masă (a unui echipament sau element de construcţie) reprezintă:

21 / 30

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

22 / 30

Conductorul PEN există

23 / 30

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician :

24 / 30

Principalele elemente feromagnetice sunt:

25 / 30

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

26 / 30

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se aprobă prin

27 / 30

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:

28 / 30

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:

29 / 30

ANRE emite licenţe pentru

30 / 30

Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 66%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *