Gradul III AB – Simulare Test

/25
41956

Simulare examen autorizare GRAD IIIAB

Acest test contine 25 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 18 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes in pregatirea pentru examenul ANRE!

Intrebari totale din acest chestionar: 838.

1 / 25

Potenţialul electrostatic în punctul M este:

2 / 25

Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de:

3 / 25

Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

4 / 25

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

5 / 25

Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric:

6 / 25

Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

7 / 25

O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H " superior atunci când:

8 / 25

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

9 / 25

La creşteriea nivelului de izolaţie a izolatoarelor tip tijă ale LEA, prin adăugare de izolatoare tip capă-tijă,

10 / 25

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

11 / 25

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

12 / 25

În fiecare instalaţie la nivelul tabloului general trebuie prevăzută

13 / 25

În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:

14 / 25

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula:

15 / 25

Conductorul neutru (N):

16 / 25

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

17 / 25

Clientul vulnerabil

18 / 25

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

19 / 25

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

20 / 25

Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se stabileşte

21 / 25

Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes public:

22 / 25

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele:

23 / 25

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie de:

24 / 25

Avizul tehnic de racordare se emite de către:

25 / 25

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

Your score is

The average score is 65%

0%

137 thoughts on “Gradul III AB – Simulare Test

  1. Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

   Minim 24 de puncte la chestionar, pentru gradul I, respectiv minim 24 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele II, III şi IV
   Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV
   Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV . La acasta intrebare trebuie modificat raspunsurile.Multumesc pt. intelegere.

   1. Conform ORDIN nr. 66 din 10 mai 2023,s-au modificat criteriile de promovare,examenul va consta in 25 de intrebari grila, cu o singura varianta corecta. Se va promova daca sunt corecte raspunsuri la minim 18 intrebari. Aplicatia numerica s-a eliminat.

 1. Buna ziua, la intrebarea:
  Potenţialul electrostatic în punctul M este :
  forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M
  forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă din punctul M până la infinit —> pe site apare acest raspuns corect
  lucrul mecanic care trebuie produs spre a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M.

  Pe internet am gasit urmatorul raspuns:Potențialul electric într-un punct M al unui câmp electric este egal cu lucrul mecanic efectuat de câmp pentru deplasarea unei sarcini unitare din acel punct până într-un punct arbitrar ales (de obicei la infinit).
  Multumesc,
  Alin

 2. Buna ziua,
  La intrebarea Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de:

  proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;
  executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene. -acesta este raspunsul corect conform ordin 45/2016 ANRE
  proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice de joasă tensiune

 3. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus?

  Question Image
  nu;
  da, separatorul S2; a–>cesta este raspunsul corect fiind in plus.
  da, separatorul S1

 4. Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

  dilatarea lichidului este compensată prin deformarea elastică a pereţilor cuvei;
  asigură facilităţi în modul de dispunere a bornelor şi deci de racordare la reţea.
  împiedică, dar nu elimină, pătrunderea umidităţii în interiorul rezervorului de expansiune; —>raspuns corect

  Conservatorul este de formă cilindrică şi are rolul de a prelua variaţiile de volum (dilatări sau contractări) ale uleiului datorate modificării temperaturii de regim în timpul funcţionării precum şi a temperaturii mediului ambiant. În acelaşi timp conservatorul limitează posibilitatea de oxidare în timp a uleiului prin reducerea
  suprafeţei de contact a acestuia cu aerul. Capacitatea aproximativă a conservatorului este de 10 % din volumul
  total de ulei ce se găseşte în transformator. La transformatoarele de mică şi medie putere, conservatorul este
  montat pe latura mică a capacului, în partea dreaptă când se priveşte din partea izolatoarelor de înaltă tensiune.
  Când se aşează pe latura mare, conservatorul este dispus în dreptul bornelor de joasă tensiune

 5. Mai este o intrebare legate de electrician fata atestare ANRE

  În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE;

 6. La intrebarea:

  Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică din România:

  Raspunsul este: este operatorul de transport şi de sistem prin structura internă distinctă OMEPA

  In test cred ca este gresit, Multumesc

 7. Buna ziua,

  La intrebarea “Deasupra incaperilor in care se pot afla simultan mai mult de 50 de persoane: ” , raspunsul pe care l-am considerat corect este cel in care ” nu se amplaseaza transformatoare,indiferent de tipul de izolatie” , dar la dumneavoastra apare si ” se pot amplasa transformatoare cu izolatie electrica uscata sau cu fluide incomestibile ” ca fiind la fel corect impreuna cu primul raspuns.
  Unul din raspunsuri sigur este gresit . Care din aceastea ?
  Multumesc.

  1. Multumim pentru comentariu. Am verificat si conform PE 101-85 – “Nu se vor amplasa instalaţii electrice interioare de tip deschis şi boxe de transformatoare deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane. Fac excepţie transformatoarele cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile.”, așadar ambele variante sunt corecte.

 8. Buna seara
  La intrebarea Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice raspunsurile coreste sunt este nesimetric dacă fazele sunt neegal incarcate si este simetric dacă fazele sunt egal incarcate.

 9. Buna ziua,
  La intrebarea “În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: raspunsul corect este valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor “

 10. Buna ziua,

  În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:
  Raspunsul este: 5,5kW (I7/2002 – art.5.4.5a)

  1. Art. 9. –
   (1) Durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este nelimitată.

   (2) Valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia, în condiţiile prezentului regulament. Termenul de vizare este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, de la data ultimei vizări a acestuia.

 11. La întrebarea “Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală?” răspunsurile corecte sunt A și C, sau cum sunt numerotate aici 3 și 2.

  1. Buna ziua ,am o nelamurire , conform intrebarii testului “Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală? “dumneavoastra ati spus raspuns corect “A” si “C” sau 3 si 2 ,sunt inca in dubii care totusi este raspunsul corect ca testul zice ca raspunsul corect este 1.

 12. La întrebarea “ În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie:”, sunt 2 răspunsuri corecte:
  1. Pe toate circuitele de linie
  2. Pe fiecare sistem de bare colectoare și de ocolire
  PE 101, art. 3.8, lit. b și c

 13. La întrebarea “ Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:” răspunsul corect este 1,0 s (PE-022, art. 2.29, lit. a).

 14. La întrebarea “ Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:” sunt 2 răspunsuri corecte:
  1. de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului
  2. de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica

 15. La intrebarea ”Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la:” raspunsul corect este ”mărirea continuităţii în alimentare a consumatorilor racordaţi la bare”.

  La intrebarea ”Prevederile normativului privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice se referă la evaluarea:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. indicatorilor de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs
  2. indicatorilor evaluaţi, obţinuţi prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat
  NTE 005, art. 1(5), a) si b)

 16. La intrebarea ”În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare:” raspunsul corect este ”ambele bare colectoare să fie sub tensiune, cupla transversală fiind menţinută în funcţiune”.

  La intrebarea ”Fişa de soluţie este elaborată de:” raspunsul corect este ”operatorul de reţea” (ord. 102/2015, art. 14)

 17. La intrebarea ”Reţea TFJS -este o reţea electrică a cărei tensiune nu depăşeşte valoarea tensiunii foarte joase:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. în condiţii normale
  2. în condiţii de defect de punere la pământ în alte circuite electrice
  I7/2011, cap. 2. lit. S

  La intrebarea ”Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor
  2. clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
  I7/2011, cap. 1, art. 1.1

 18. La intrebarea ”Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale
  2. executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene
  Ord. 134/2021, art. 6 (1), lit. b, c si d

 19. La intrebarea ”Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ:” raspunsurile corecte sunt:
  1. reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport
  2. compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport
  Ord. 20/2004, art. 29, lit. c si d

 20. La intrebarea ”Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. cu întreţinere mult simplificată
  2. fără pericol de incendiu

 21. La intrebarea ”Energia electrică reactivă” raspunsul corect este ”se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice” (ord. 235/2019, art. 41)

 22. La intrebarea ”Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:” raspunsul corect este ”pornirea fără dispozitiv de pornire”.

  Multumesc si eu pentru corectii!

 23. La intrebarea ”Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de functionare
  2. energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de utilizare al puterii maxime

  Intrebarea se refera la enunturile care NU sunt adevarate.

 24. Sunt 3 intrebari care suna asa: ”Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală/longitudinala/in cruce?”

  Fiecare intrebare are cate 2 raspunsuri corecte.

  Va rog sa le corectati. Multumesc!

 25. La intrebarea ”In situația racordării unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a unui loc de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare a utilizatorului;” este un singur raspuns corect: ” Dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiei de stocare, după caz, se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare” Ord. 59/2013, art. 7 (3)

  La intrebarea “Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:” raspunsul corect este ”Cs=3 C”

 26. La intrebarea “Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii
  2. se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele

 27. La intrebarea “Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. au aceleaşi componente inverse (negative)
  2. au aceleaşi componente directe (pozitive)

 28. La intrebarea “Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de”
  Corect
  proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;
  executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

  Gresit
  proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice de joasă tensiune.

 29. 1.Conform normativului I7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:
  Corect
  o protectie impotriva socurilor electrice in conditii de defect simplu.
  protectia care corespunde protectiei impotriva atingerilor indirecte.

  Gresit
  protectia care corespunde protectiei impotriva atingerilor directe.

  2. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla longitudinala?
  3. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla transversala?
  4. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla diagonala (cruce ) ?
  2,3,4 corect sunt cate 2 variante de raspuns. In simularea test este doar 1 raspuns.

  5.Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:
  Corect
  intotdeauna din doua surse de alimentare independente

  Gresit
  dintr-o singura sursa de alimentare, in anumite cazuri
  din una sau din doua surse, conform optiunii consumatorului

  1. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? (schema cu Motor)
   Gresit
   nu;
   da, separatorul S2

   Corect
   da, separatorul S1;

   Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? (schema cu Generator)
   Corect
   nu;

   Gresit
   da, separatorul S2
   da, separatorul S1;

   1. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:
    Gresit
    bobina de compensare
    transformatorul

    Corect
    Rezistorul

   2. Salut Mihai,

    La schema cu motor, ”da, separatorul S2” este raspunsul corect. Asa il gasesti si in suportul de curs.

    Explicatia este ca sensul curentului (alimentarea) este dinspre bara spre motor si nu poate fi si invers, ca in cazul generatorului.

 30. Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit:

  Gresit
  atat inainte, cat si dupa punctele lor de racordare la barele statiei;
  dupa punctele lor de racordare la barele statiei.

  Corect
  inainte de punctele lor de racordare la barele statiei;

 31. La intrebarea “Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim:” raspunsul corect este “o siguranţă în funcţionare mai mare”.

 32. La intrebarea ”Energia electrică reactivă” raspunsul corect este ”se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice” (ord. 235/2019, art. 41)

 33. La intrebarea “În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedanţele pot fi raportate:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. toate impedanţele la aceeaşi treaptă de tensiune
  2. toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul
  PE 134, art. VI, pct. 2

 34. La intrebarea ”În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:” raspunsurile corecte sunt:
  1. sistemul are componentă simetrică directă (pozitivă)
  2. sistemul nu are componentă simetrică homopolară (zero)

 35. La intrebarea ”Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:” este un singur raspuns corect: ”se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile” (PE 101, cap. 5, art. 5.1.2)

 36. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:
  Cs=C
  Cs=3 C -raspunsul corect
  Cs=C/3

 37. Nerespectarea de către clientul final a contractului de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială poate avea drept consecinţe:

  sancţiune prin amendă contravenţională
  rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice -raspuns corect
  întreruperea furnizării energiei electrice -raspuns corect

 38. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

  securitate ridicată a persoanelor; –raspunsul corect
  eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze
  gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;

 39. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus?( cel cu motorul )

  Question Image
  nu;
  da, separatorul S1
  da, separatorul S2; ->raspunsul corect

 40. Buna ziua,

  Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către operatorul de reţea şi

  a) titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de consum contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de racordare .
  b) pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.–> raspuns corect
  c) titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de producere sau un loc de consum şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de racordare .

  Art42 (5) Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către
  operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 41. Puncte de măsurare de categoria B sunt cele:
  a) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor cu puterea aprobată mai mare de 100 kW şi mai mică sau egală cu 1 MW -> raspunsul corect unul singur
  b) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de măsurare din reţeaua electrică de joasă tensiune cu puterea aprobată mai mare de 1 MW, precum şi punctele de măsurare din reţeaua electrică de medie tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW
  c) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor racordaţi medie tensiune, cu puterea aprobată mai mare de 1 MW

 42. Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie contract/contracte de reţea între:

  a)furnizor şi clientul final
  b)operatorul de reţea şi clientul final, în anumite situaţii -raspuns corect
  c)operatorul de reţea şi furnizorul clientului final -raspuns corect

 43. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

  a)eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze
  b)securitate ridicată a persoanelor; –> raspunsul corect
  c)gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;

 44. Buna seara,
  La intrebarea
  Incadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie de:
  a) puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare
  b) energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi
  c) energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente

  Raspunsul corect este B si C conform codului de masura
  Art. 17 Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una din categorii se face considerând:
  a) energia electrică consumată în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente;
  b) energia electrică anuală contractată, pentru locurile de consum noi.

 45. Buna ziua,
  La aceasta întrebare “Protecția circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:” am observat ca este trecut răspunsul corect ” de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul” . Dar în I7/2011 art.4.3.1.1 lit.b spune ca este obligatoriu scoatere a tuturor elementelor active. deci răspunsul ar fi “neapărat a tuturor conductoarelor active “.

 46. La intrebarea ” Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul de delimitare ati trecut ca raspuns corect ” La toate reclamatiile scrise”. Corect, cum apare si in SP(Ordin ANRE nr 46/2021) este ” Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 20 de zile calendaristice”.

 47. Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit:

  Dupa cate teste rezultatul acestei intrebari spune:
  dupa punctele lor de racordare la barele statiei.

  rog lamurire ,ca nu mai inteleg care rezultat e corect.

 48. Buna ziua,

  Se mai ocupa cineva cu actualizarea acestui site?

  Am inteles ca s-au actualizat cerintele la ANRE privind examenele pentru 2 si 3 A+B.

  Multumesc.

   1. Pt 3B este necesar sa fi lucrat la mentenanță pe MT pe post de ing .sau numai sa ai experiență în mentenanță și operare pe MT. Precizez că am lucrat ca ectrician deși Sint ing energetic.

 49. Multumesc frumos,pentru modificarea raspunsului la intrebarea din data 14 iunie 2023″Promovarea examenului de autorizare se face obţinând”.
  Mai sunt foarte multe raspunsuri incorecte la aceste intrebari , rog o revizuire mai ampla pentru a nu duce in eroare electricienii care doresc sa devina autorizati ANRE.De exemplu la intrebarea: “Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii in retelele electrice?”a) transformatorul b)bobina de compensare c)rezistorul ,aceasta intrebare are un singur raspuns corect acesta fiind Rezistorul .Situl a raspuns cu varianta a) ceea ce nu este corect .Ci din contra atat trannsformatorul , autotransformatorul cat si bobinele de compensare ajuta la reglarea tensiunilor in reteaua electrica .Multumesc pentru intelegere.

 50. buna si eu am ramas surprins de raspunsul la 1 intrebare:
  1) La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt:
  a)nu se modifică
  b)creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei
  c) scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei

  si aici e dat ca si corect raspunsul b), cand stim clar ca pe orice conductor avem cadere de tensiune (orice rezistenta in circuit , implica o scadere de tensiune dupa ea.)

 51. Buna ziua,

  LA intrebarea:Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă tensiune se poate face:

  prin lipire
  prin sudare
  numai cu şuruburi

  apare ca raspuns corect prin lipire. Stiam ca se poate cu suruburi si prin sudare, deci din cele 3 raspunsuri ar fi varianta prin sudare.

  Multumesc anticipat!

 52. Buna ziua,
  La intrebarea “Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:” raspunsul corect este dat ca fiind “pe două conductoare de fază” insa cred ca raspunsul corect este “pe toate conductoarele de faza”.
  De asemenea, la intrebarea “Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice:” raspunsul corect este dat ca fiind “este simetric chiar dacă fazele sunt neegal încărcate”. Puteti verifica, va rog?

 53. La intrebarea “Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:” raspunsul dat ca fiind corect este “utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează” insa acest raspuns corespunde studiului de solutie si nu fisei de solutie.
  In concluzie, raspunsul corect este ” locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată “

 54. Salutare,
  La intrebarea “Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară” raspunsul corect este dat ca fiind C insa ar trebui A deoarece en el se poate recalcula si in cazul unei facturari eronate.

 55. la intrebarea “Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:” raspunsul corect este ” funcţionarea în siguranţă a SEN” si nu “administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM”

 56. La intrebarea “Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică ” raspunsul corect este “pentru o perioadă de timp, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective”

 57. La intrebarea “Creşterea nivelului de izolaţie se poate realiza” raspunsul dat corect este “numai prin utilizarea de izolatoare cu caracteristici electrice superioare” insa raspunsul corect este “prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi caracteristici electrice şi prin mărirea numărului acestora pe ramură “. Ar fi fost si rapsunsul A daca nu era acel “numai”

 58. La intrebarea “Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută .” se indica ca raspuns corect “de catre utilizator” insa raspunsul corect este ” pe bază de contract încheiat de către operatorul de reţea cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. “

 59. La intrebarea “În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă prezintă interes:” raspunsul corect este dat ca fiind “constanta de timp a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuit” insa raspunsul corect cred ca este “valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit”

 60. La, intrebarea “Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi:” raspunsul corect este “Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la cererea şi cu informarea OTS, în anumite cazuri”

 61. La intrebarea “Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:” raspunsul corect este C “toate conductoare active”

 62. La intrebarea “Staţiile de transformare din Sistemul Energetic Naţional, cu tensiunea primară de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor realiza cu:”, raspunsul corect este indicat ca fiind “maxim trei trepte de tensiune” insa raspunsul corect pare a fi “maxim două transformatoare (autotransformatoare)”

 63. Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea:
  A)conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere
  B_)stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.
  C)se emite contra cost, la cerea utilizatorului
  Raspunsul corect este dat ca fiind “se emite contra cost, la cerea utilizatorului” insa raspunsul corect cred ca este “stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.“ CONFORM Ordin 133/2022; Ordin 4/2023 Art. 11

 64. La intrebarea “Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: “ raspunsul corect ar fi “valoare efectivă sau valoarea eficace” insa raspunsul corect da teste “modul”

 65. La intrebarea “Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:” raspunsul corect este dat ca fiind “nu se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune;” insa raspunsul corect este “se poate utiliza numai pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune.”

 66. La intrebarea “Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare, separatorul de bare” raspunsul corect este indicat eronat ca fiind “asigură doar selectarea sistemului de bare pe care urmează a fi conectat circuitul;”. Raspunsul acesta ar fi valabil daca nu ar fi cuvantul “doar” cuvant ce intareste aceasta afirmatie ca fiind singura adevarata. Raspunsul corect in aceasta situatie este “asigură izolarea unei părţi a circuitului de bara colectoare aflată sub tensiune;”

 67. Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin: Zincare, nu vopsire sau grunduire.

  Rog corectare test

 68. La intrebarea: Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică?
  Raspunsul corect este pentru o perioadă de timp, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective.
  Conform Ord. 59

 69. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

  autorizația de construire
  actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie.
  autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

  Raspunsul indicat corect este ca ai nevoie de autorizatia de construire a obiectivului in copie . In baza a ce este acest raspuns corect. Eu am zis ca ai nevoie obligatoriu de actul de proprietate … conform regulamentului de racordare.

 70. Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune.. la dumneavoastră spune ca este interzisa in chestionar dar in legislație vad acum ca nu este corect răspunsul
  am mai si scria la examen asa

   1. Multumesc, dar vin cu o intrebare la intrebarea : Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum…in chestionar spune ca este obligatorie…eu stiu ca doar certificatul de racordare este obligatoriu de actualizat la schimbarea titularului…ATR se schimba cand sunt necesare modificari in instalatia de racordare,nu?

 71. Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor nu trebuie să fie prevăzută pe toate conductoarele de faza?

 72. 1.Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care alimenteaza un singur tablou, nu mai multe!
  2.Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută pe bază de contract încheiat de către operatorul de reţea cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu de catre utilizator!

 73. Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

  locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată !!!

 74. 1.Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie
  2.La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului: numai la instalaţiile capsulate, condiţionat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *