Gradul III AB – Simulare Test

/30
18693

Simulare examen autorizare GRAD IIIAB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

2 / 30

Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:

3 / 30

Reglementările privind regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare a energiei electrice prevăd că:

4 / 30

Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de:

5 / 30

Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:

6 / 30

Pentru dimensionarea sau verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în considerare:

7 / 30

Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se preferă montarea transformatoarelor de curent?

8 / 30

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

9 / 30

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

10 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

11 / 30

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează:

12 / 30

La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel:

13 / 30

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

14 / 30

La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie, căderea de tensiune pe fiecare condensator este:

15 / 30

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate ,,; acest document este:

16 / 30

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

17 / 30

Pentru punctele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor de măsurare care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune şi contoare trebuie astfel alese încât căderea de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mare de:

18 / 30

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

19 / 30

Marcarea conductorului neutru (N) se face:

20 / 30

Un consumator:

21 / 30

Conform normativului I7-2011, canalul de cabluri reprezintă:

22 / 30

Temperatura înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată de:

23 / 30

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată:

24 / 30

La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului față de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este:

25 / 30

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la scurtcircuit se face în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice:

26 / 30

Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întreruptor automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecție la suprasarcină la

27 / 30

Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare, separatorul de bare asigură:

28 / 30

Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor, la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, la o LEA 110 kV, nu trebuie să fie mai mică decât:

29 / 30

Puterea activă instalată (Pi) a unui consumator reprezintă:

30 / 30

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 65%

0%

87 thoughts on “Gradul III AB – Simulare Test

 1. Buna ziua, la intrebarea:
  Potenţialul electrostatic în punctul M este :
  forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M
  forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă din punctul M până la infinit —> pe site apare acest raspuns corect
  lucrul mecanic care trebuie produs spre a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M.

  Pe internet am gasit urmatorul raspuns:Potențialul electric într-un punct M al unui câmp electric este egal cu lucrul mecanic efectuat de câmp pentru deplasarea unei sarcini unitare din acel punct până într-un punct arbitrar ales (de obicei la infinit).
  Multumesc,
  Alin

 2. Buna ziua,
  La intrebarea Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de:

  proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;
  executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene. -acesta este raspunsul corect conform ordin 45/2016 ANRE
  proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice de joasă tensiune

 3. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus?

  Question Image
  nu;
  da, separatorul S2; a–>cesta este raspunsul corect fiind in plus.
  da, separatorul S1

 4. Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

  dilatarea lichidului este compensată prin deformarea elastică a pereţilor cuvei;
  asigură facilităţi în modul de dispunere a bornelor şi deci de racordare la reţea.
  împiedică, dar nu elimină, pătrunderea umidităţii în interiorul rezervorului de expansiune; —>raspuns corect

  Conservatorul este de formă cilindrică şi are rolul de a prelua variaţiile de volum (dilatări sau contractări) ale uleiului datorate modificării temperaturii de regim în timpul funcţionării precum şi a temperaturii mediului ambiant. În acelaşi timp conservatorul limitează posibilitatea de oxidare în timp a uleiului prin reducerea
  suprafeţei de contact a acestuia cu aerul. Capacitatea aproximativă a conservatorului este de 10 % din volumul
  total de ulei ce se găseşte în transformator. La transformatoarele de mică şi medie putere, conservatorul este
  montat pe latura mică a capacului, în partea dreaptă când se priveşte din partea izolatoarelor de înaltă tensiune.
  Când se aşează pe latura mare, conservatorul este dispus în dreptul bornelor de joasă tensiune

 5. Mai este o intrebare legate de electrician fata atestare ANRE

  În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE;

 6. La intrebarea:

  Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică din România:

  Raspunsul este: este operatorul de transport şi de sistem prin structura internă distinctă OMEPA

  In test cred ca este gresit, Multumesc

 7. Buna ziua,

  La intrebarea “Deasupra incaperilor in care se pot afla simultan mai mult de 50 de persoane: ” , raspunsul pe care l-am considerat corect este cel in care ” nu se amplaseaza transformatoare,indiferent de tipul de izolatie” , dar la dumneavoastra apare si ” se pot amplasa transformatoare cu izolatie electrica uscata sau cu fluide incomestibile ” ca fiind la fel corect impreuna cu primul raspuns.
  Unul din raspunsuri sigur este gresit . Care din aceastea ?
  Multumesc.

  1. Multumim pentru comentariu. Am verificat si conform PE 101-85 – “Nu se vor amplasa instalaţii electrice interioare de tip deschis şi boxe de transformatoare deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane. Fac excepţie transformatoarele cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile.”, așadar ambele variante sunt corecte.

 8. Buna seara
  La intrebarea Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice raspunsurile coreste sunt este nesimetric dacă fazele sunt neegal incarcate si este simetric dacă fazele sunt egal incarcate.

 9. Buna ziua,
  La intrebarea “În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: raspunsul corect este valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor “

 10. Buna ziua,

  În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:
  Raspunsul este: 5,5kW (I7/2002 – art.5.4.5a)

  1. Art. 9. –
   (1) Durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este nelimitată.

   (2) Valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia, în condiţiile prezentului regulament. Termenul de vizare este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, de la data ultimei vizări a acestuia.

 11. La întrebarea “Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală?” răspunsurile corecte sunt A și C, sau cum sunt numerotate aici 3 și 2.

 12. La întrebarea “ În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie:”, sunt 2 răspunsuri corecte:
  1. Pe toate circuitele de linie
  2. Pe fiecare sistem de bare colectoare și de ocolire
  PE 101, art. 3.8, lit. b și c

 13. La întrebarea “ Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:” răspunsul corect este 1,0 s (PE-022, art. 2.29, lit. a).

 14. La întrebarea “ Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:” sunt 2 răspunsuri corecte:
  1. de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului
  2. de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica

 15. La intrebarea ”Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la:” raspunsul corect este ”mărirea continuităţii în alimentare a consumatorilor racordaţi la bare”.

  La intrebarea ”Prevederile normativului privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice se referă la evaluarea:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. indicatorilor de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs
  2. indicatorilor evaluaţi, obţinuţi prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat
  NTE 005, art. 1(5), a) si b)

 16. La intrebarea ”În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare:” raspunsul corect este ”ambele bare colectoare să fie sub tensiune, cupla transversală fiind menţinută în funcţiune”.

  La intrebarea ”Fişa de soluţie este elaborată de:” raspunsul corect este ”operatorul de reţea” (ord. 102/2015, art. 14)

 17. La intrebarea ”Reţea TFJS -este o reţea electrică a cărei tensiune nu depăşeşte valoarea tensiunii foarte joase:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. în condiţii normale
  2. în condiţii de defect de punere la pământ în alte circuite electrice
  I7/2011, cap. 2. lit. S

  La intrebarea ”Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor
  2. clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice
  I7/2011, cap. 1, art. 1.1

 18. La intrebarea ”Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale
  2. executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene
  Ord. 134/2021, art. 6 (1), lit. b, c si d

 19. La intrebarea ”Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ:” raspunsurile corecte sunt:
  1. reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport
  2. compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport
  Ord. 20/2004, art. 29, lit. c si d

 20. La intrebarea ”Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. cu întreţinere mult simplificată
  2. fără pericol de incendiu

 21. La intrebarea ”Energia electrică reactivă” raspunsul corect este ”se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice” (ord. 235/2019, art. 41)

 22. La intrebarea ”Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:” raspunsul corect este ”pornirea fără dispozitiv de pornire”.

  Multumesc si eu pentru corectii!

 23. La intrebarea ”Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de functionare
  2. energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de utilizare al puterii maxime

  Intrebarea se refera la enunturile care NU sunt adevarate.

 24. Sunt 3 intrebari care suna asa: ”Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală/longitudinala/in cruce?”

  Fiecare intrebare are cate 2 raspunsuri corecte.

  Va rog sa le corectati. Multumesc!

 25. La intrebarea ”In situația racordării unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a unui loc de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare a utilizatorului;” este un singur raspuns corect: ” Dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiei de stocare, după caz, se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare” Ord. 59/2013, art. 7 (3)

  La intrebarea “Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:” raspunsul corect este ”Cs=3 C”

 26. La intrebarea “Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii
  2. se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele

 27. La intrebarea “Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. au aceleaşi componente inverse (negative)
  2. au aceleaşi componente directe (pozitive)

 28. La intrebarea “Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de ANRE activități de”
  Corect
  proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;
  executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice / defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

  Gresit
  proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice de joasă tensiune.

 29. 1.Conform normativului I7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:
  Corect
  o protectie impotriva socurilor electrice in conditii de defect simplu.
  protectia care corespunde protectiei impotriva atingerilor indirecte.

  Gresit
  protectia care corespunde protectiei impotriva atingerilor directe.

  2. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla longitudinala?
  3. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla transversala?
  4. Care dintre schemele alaturate permite obtinerea a doua circuite de cupla diagonala (cruce ) ?
  2,3,4 corect sunt cate 2 variante de raspuns. In simularea test este doar 1 raspuns.

  5.Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:
  Corect
  intotdeauna din doua surse de alimentare independente

  Gresit
  dintr-o singura sursa de alimentare, in anumite cazuri
  din una sau din doua surse, conform optiunii consumatorului

  1. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? (schema cu Motor)
   Gresit
   nu;
   da, separatorul S2

   Corect
   da, separatorul S1;

   Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? (schema cu Generator)
   Corect
   nu;

   Gresit
   da, separatorul S2
   da, separatorul S1;

   1. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:
    Gresit
    bobina de compensare
    transformatorul

    Corect
    Rezistorul

   2. Salut Mihai,

    La schema cu motor, ”da, separatorul S2” este raspunsul corect. Asa il gasesti si in suportul de curs.

    Explicatia este ca sensul curentului (alimentarea) este dinspre bara spre motor si nu poate fi si invers, ca in cazul generatorului.

 30. Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit:

  Gresit
  atat inainte, cat si dupa punctele lor de racordare la barele statiei;
  dupa punctele lor de racordare la barele statiei.

  Corect
  inainte de punctele lor de racordare la barele statiei;

 31. La intrebarea “Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim:” raspunsul corect este “o siguranţă în funcţionare mai mare”.

 32. La intrebarea ”Energia electrică reactivă” raspunsul corect este ”se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice” (ord. 235/2019, art. 41)

 33. La intrebarea “În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedanţele pot fi raportate:” sunt 2 raspunsuri corecte:
  1. toate impedanţele la aceeaşi treaptă de tensiune
  2. toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul
  PE 134, art. VI, pct. 2

 34. La intrebarea ”În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:” raspunsurile corecte sunt:
  1. sistemul are componentă simetrică directă (pozitivă)
  2. sistemul nu are componentă simetrică homopolară (zero)

 35. La intrebarea ”Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:” este un singur raspuns corect: ”se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile” (PE 101, cap. 5, art. 5.1.2)

 36. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:
  Cs=C
  Cs=3 C -raspunsul corect
  Cs=C/3

 37. Nerespectarea de către clientul final a contractului de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială poate avea drept consecinţe:

  sancţiune prin amendă contravenţională
  rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice -raspuns corect
  întreruperea furnizării energiei electrice -raspuns corect

 38. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

  securitate ridicată a persoanelor; –raspunsul corect
  eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze
  gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;

 39. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus?( cel cu motorul )

  Question Image
  nu;
  da, separatorul S1
  da, separatorul S2; ->raspunsul corect

 40. Buna ziua,

  Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către operatorul de reţea şi

  a) titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de consum contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de racordare .
  b) pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.–> raspuns corect
  c) titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de producere sau un loc de consum şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de racordare .

  Art42 (5) Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către
  operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 41. Puncte de măsurare de categoria B sunt cele:
  a) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor cu puterea aprobată mai mare de 100 kW şi mai mică sau egală cu 1 MW -> raspunsul corect unul singur
  b) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de măsurare din reţeaua electrică de joasă tensiune cu puterea aprobată mai mare de 1 MW, precum şi punctele de măsurare din reţeaua electrică de medie tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW
  c) utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor racordaţi medie tensiune, cu puterea aprobată mai mare de 1 MW

 42. Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie contract/contracte de reţea între:

  a)furnizor şi clientul final
  b)operatorul de reţea şi clientul final, în anumite situaţii -raspuns corect
  c)operatorul de reţea şi furnizorul clientului final -raspuns corect

 43. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

  a)eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze
  b)securitate ridicată a persoanelor; –> raspunsul corect
  c)gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;

 44. Buna seara,
  La intrebarea
  Incadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie de:
  a) puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare
  b) energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi
  c) energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente

  Raspunsul corect este B si C conform codului de masura
  Art. 17 Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una din categorii se face considerând:
  a) energia electrică consumată în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente;
  b) energia electrică anuală contractată, pentru locurile de consum noi.

 45. Buna ziua,
  La aceasta întrebare “Protecția circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:” am observat ca este trecut răspunsul corect ” de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul” . Dar în I7/2011 art.4.3.1.1 lit.b spune ca este obligatoriu scoatere a tuturor elementelor active. deci răspunsul ar fi “neapărat a tuturor conductoarelor active “.

 46. La intrebarea ” Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul de delimitare ati trecut ca raspuns corect ” La toate reclamatiile scrise”. Corect, cum apare si in SP(Ordin ANRE nr 46/2021) este ” Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 20 de zile calendaristice”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *