Gradul III AB – Simulare Test

/30
656

Simulare examen autorizare GRAD IIIAB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

2 / 30

Dulapul electric este un element component al unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, echipat cu aparate şi materiale electrice,

3 / 30

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară

4 / 30

Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

5 / 30

Fişa de soluţie este elaborată de:

6 / 30

Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

7 / 30

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

8 / 30

Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către operatorul de reţea şi

9 / 30

Simbolul literal I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

10 / 30

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

11 / 30

Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor, la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, la o LEA 110 kV, nu trebuie să fie mai mică decât:

12 / 30

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse:

13 / 30

Liniile electrice aeriene de medie tensiune principale sunt liniile care:

14 / 30

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

15 / 30

La LES folosind cabluri de energie monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi mari de transport:

16 / 30

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice, în condiţii de scurtcircuit:

17 / 30

Comparativ cu un transformator, autotransformatorul are tensiunea de scurtcircuit:

18 / 30

Densităţile economice de curent normate depind de

19 / 30

Unitatea de măsură a fluxului electric este:

20 / 30

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

21 / 30

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

22 / 30

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele:

23 / 30

Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la:

24 / 30

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

25 / 30

Punctul de delimitare în cazul racordării unei zone industriale, comerciale sau de servicii comune la reţeaua electrică de distribuţie se stabileşte

26 / 30

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:

27 / 30

Regimul deformant este un regim energetic în care:

28 / 30

Linia electrica directa este:

29 / 30

Pentru o linie electrică lungă care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare:

30 / 30

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 72%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *