Gradul III AB – Simulare Test

/30
1163

Simulare examen autorizare GRAD IIIAB

Acest test contine cate 10 intrebari din cele 3 categorii: Electrotehnica, Legislatie si Normative. Trebuie sa raspunzi la cel putin 24 pentru a promova. Atentie: intrebarile dar si variantele de raspuns la acestea sunt aleatorii, pentru a te ajuta sa nu inveti mecanic. Iti uram succes!

1 / 30

Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim:

2 / 30

Conform I7 - 2011, alimentarea normală cu energie electrică, prevăzută pentru a se asigura funcţionarea receptoarelor electrice ale unui consumator, în regim normal, este realizată dintr-o sursă de energie electrică, respectiv:

3 / 30

Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este:

4 / 30

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

5 / 30

Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod normal separate, să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul executării unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia?.

6 / 30

Adeverințele de electrician autorizat pot fi:

7 / 30

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

8 / 30

Transformatoarele de măsură se folosesc

9 / 30

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

10 / 30

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

11 / 30

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

12 / 30

La LEA 400 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:

13 / 30

Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice:

14 / 30

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele:

15 / 30

Unitatea de măsură a fluxului magnetic este:

16 / 30

Puterea transformatorului care se montează în posturi, pe un stâlp, nu va depăşi, de regula:

17 / 30

În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi, de regulă, protejate cu:

18 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor consumatori, se face, de regulă:

19 / 30

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

20 / 30

Punctul de de interfaţă este

21 / 30

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de:

22 / 30

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută:

23 / 30

În punctele de măsurare de categoria B se utilizează exclusiv contoare electronice:

24 / 30

Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric:

25 / 30

În reţelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se efectuează:

26 / 30

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

27 / 30

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

28 / 30

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

29 / 30

Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de:

30 / 30

Reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare torsadate:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 72%

0%

2 comentarii la “Gradul III AB – Simulare Test

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *