Gradul II – Mediu invatare Normative

/30
573

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

2 / 30

Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune:

3 / 30

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

4 / 30

Conform normativului I7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru:

5 / 30

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

6 / 30

Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general:

7 / 30

Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:

8 / 30

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

9 / 30

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:

10 / 30

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

11 / 30

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

12 / 30

Conform normativului I-7-2011, canalul de cabluri reprezintă:

13 / 30

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

14 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

15 / 30

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

16 / 30

Legăturile barelor se execută:

17 / 30

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

18 / 30

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută:

19 / 30

În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:

20 / 30

Tabloul de distribuţie este echipamentul de joasă tensiune care realizează distribuţia energiei electrice la acelaşi nivel de tensiune şi care

21 / 30

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de joasă tensiune, distanţa de conturnare trebuie să fie de cel puţin:

22 / 30

În reţelele TN dispozitivele de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) sunt dispozitive:

23 / 30

Se consideră atingere indirectă:

24 / 30

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

25 / 30

În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:

26 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

27 / 30

Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în spaţiile de producţie:

28 / 30

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat numai pentru receptoare cu puteri de peste:

29 / 30

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

30 / 30

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 74%

0%

8 comentarii la “Gradul II – Mediu invatare Normative

 1. La intrebarea “Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite” raspunsul corect este “nu pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat” conform PE 102 art. 4.4.7. si nu “se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap)”.

 2. De asemenea la intrebarea “Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:” raspunsul corect este “2,5 mm2 cupru” conform I 7 anexa 5.32 – 1 si nu “4 mm2 aluminiu”.

 3. Raspunsul corect la intrebarea “Marcarea conductorului neutru (N) se face:” cu culoarea bleu pe toata lungimea acestuia conform I7 si nu doar la extremitati (cu culoarea bleu la extremitati e conductorul PEN).

 4. Marcarea conductorului neutru (N) se face:

  A) cu culoarea bleu pe toată lungimea.
  B) cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
  C) prin culori verde/galben pe toată lungimea

  Aplicatia da ca raspuns corect B , dar eu cred ca raspunsul corect ar fi A,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *