Gradul II – Mediu invatare Normative

/30
99

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune:

2 / 30

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

3 / 30

Clădirile de producţie electrică, amplasate în afara localităţilor,

4 / 30

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracționabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare:

5 / 30

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

6 / 30

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

7 / 30

În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:

8 / 30

Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie montate la distanţe de minim:

9 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

10 / 30

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

11 / 30

Marcarea conductorului neutru (N) se face:

12 / 30

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

13 / 30

Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de:

14 / 30

Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

15 / 30

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

16 / 30

Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

17 / 30

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

18 / 30

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

19 / 30

În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:

20 / 30

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

21 / 30

La circuitele electrice de comandă, automatizare, măsurare şi semnalizare:

22 / 30

În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie:

23 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

24 / 30

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

25 / 30

Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, la exterior:

26 / 30

Se consideră atingere indirectă:

27 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

28 / 30

Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă:

29 / 30

În instalaţiile de şantier se vor utiliza de preferinţă reţelele

30 / 30

Folosirea, în normativele energetice a formulei ,,se admite", ca mod de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor, indică:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 72%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *