Gradul II – Mediu invatare Normative

/25
23518

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 201.

1 / 25

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

2 / 25

Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2

3 / 25

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii şi pereţilor în fiecare punct de măsurare în condiţiile specificate în SR EN 61140 şi verificate printr-o metoda recomandată în Anexa 8.1 din I7/2011, dacă tensiunea nominală a instalaţiei nu depăşeşte 500 V în tensiune continuă sau alternativă, trebuie să fie mai mare de

4 / 25

Utilizarea conductelor metalice pentru gaze şi/sau lichide inflamabile drept conductoare de protecţie:

5 / 25

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat:

6 / 25

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

7 / 25

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

8 / 25

Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întreruptor automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecție la suprasarcină la

9 / 25

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

10 / 25

Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de:

11 / 25

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

12 / 25

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

13 / 25

Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE)

14 / 25

În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune :

15 / 25

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

16 / 25

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:

17 / 25

Limitarea tensiunii de alimentare, care să nu depăşească limitele TFJ (conform recomandărilor din SR CEI / TS 61201)

18 / 25

Într-o reţea TN, punerea la masă a unei faze

19 / 25

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

20 / 25

Conductoarele, barele, tuburile etc.

21 / 25

Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

22 / 25

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

23 / 25

Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă:

24 / 25

În instalaţiile electrice ale construcţiilor se utilizează oțelul sub formă de

25 / 25

Tuburile şi ţevile metalice

Your score is

The average score is 71%

0%

53 thoughts on “Gradul II – Mediu invatare Normative

 1. La intrebarea “Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite” raspunsul corect este “nu pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat” conform PE 102 art. 4.4.7. si nu “se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap)”.

 2. De asemenea la intrebarea “Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:” raspunsul corect este “2,5 mm2 cupru” conform I 7 anexa 5.32 – 1 si nu “4 mm2 aluminiu”.

 3. Raspunsul corect la intrebarea “Marcarea conductorului neutru (N) se face:” cu culoarea bleu pe toata lungimea acestuia conform I7 si nu doar la extremitati (cu culoarea bleu la extremitati e conductorul PEN).

 4. Marcarea conductorului neutru (N) se face:

  A) cu culoarea bleu pe toată lungimea.
  B) cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
  C) prin culori verde/galben pe toată lungimea

  Aplicatia da ca raspuns corect B , dar eu cred ca raspunsul corect ar fi A,

 5. Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază: nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip TN sau TT.(asa este in normativ) voi aveti alt raspuns

 6. Rezistenţa prizei de pământ, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor trebuie să fie cel mult

  A) este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-C
  B) este monofazata 400 V şi trifazata 690 V, în sistem TN-C
  C) este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-S

  Ce legatură are această intrebare cu răspunsurile date?

 7. Buna ziua!
  Intrebarea urmatoare
  “Priza de pământ independentă este o priză de pământ” are raspunsurile de la inrebarea “Circuitele TFJS ”

  Deci intrearea “Priza de pământ independentă este o priză de pământ”: A) care nu face parte dintr-o instalaţie de legare la pământ
  B) suficient de îndepărtată de alte prize de pământ pentru ca potenţialul său electric să nu fie sensibil afectat de curenţii electrici între pământ şi alte prize de pământ.
  C) care nu face parte dintr-o reţea de prize de pământ
  Iar intrebarea “Circuitele TFJS “:
  A) se leagă la pământ printr-o conectare la pământ
  B) se leagă la pământ printr-o conectare la un conductor de protecţie din interiorul sursei.
  C) nu se leagă la pământ.

  La raspunsuri nu stiu care sunt, trebuie sa caut in normativ.
  Mulumesc!

 8. La întrebarea:
  La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:
  după părerea mea : “cu sau al condiționat” conform I7 cap.5.1.7.2

 9. Buna ziua,

  La intrebarea de mai jos, consider ca raspunsul corect este B. Raspunsul dat de site a fost variant A.

  Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:

  A) dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri
  B) din una sau din două surse, conform opţiunii consumatorului
  C) întotdeauna din două surse de alimentare independente

  Multumesc !

 10. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face:
  eu din cate stiu raspunsul ar trebui sa fie: A) numai dintr-un circuit de prize
  si nu B) dintr-un circuit de iluminat normal , ca in test

 11. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face:

  A) numai dintr-un circuit de prize
  B) numai direct din tabloul de distribuţie
  C) dintr-un circuit de iluminat normal

  Raspuns corect ar trebui sa fie A, si nu C

 12. Este ceva ce nu inteleg la intrebarea 8 apare:
  Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază:
  A) nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip TT

  Putin mai tarziu in acelasi test la intrebarea 21 apare ca si raspuns corect:
  Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază
  C) nu este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru dacă rețeaua este de tip TN

  De ce este astfel?

 13. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face:

  A) dintr-un circuit de iluminat normal
  B) numai direct din tabloul de distribuţie
  C) numai dintr-un circuit de prize

  raspunsul corect nu este c) ?????

 14. Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite

  A) pentru toate tuburile şi plintele din materiale plastice – trecut ca fiind corect la voi
  B) pentru cabluri cu întârziere la propagarea flăcării – corect in i7/2011 art 3.0.3.7
  C) pentru cabluri cu izolație din PVC

 15. Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de comutație

  A) este permisă -> trecut ca fiind corect la voi

  B) nu este permisă – > raspuns corect conform PE102, art 4.5.3

  C) de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri

 16. Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

  A) este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurcircuit -> raspuns considerat corect

  B) se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit -> raspuns corect conform: i7/2011 art 4.3.3.1.3.1

  C) este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină

 17. Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:

  A) de la ultimul tablou spre consumator -> corect conform i7/2011 art 3.3.2.4
  B) numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
  C) reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă -> considerat corect aici

  Sunt foarte multe intrebari cu raspunsuri gresite considerate corecte….

 18. Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor.

  A) se recomandă să se prevadă protecţia la suprasarcina
  B) este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcina
  C) se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina
  Raspuns corect c) si nu b – a se studia normativul I7, art 4.3.2.4.1

 19. Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

  A) conductorul neutru (N)
  B) conductorul PEN
  C) Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune
  Raspun corect: a) si nu b) – a se studia I7 cap2 lit P

 20. Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă:

  A) o măsură tehnică principală de protecţie pentru protecţia de defect
  B) o măsură tehnică suplimentară
  C) o măsură tehnică de protecţie pentru protecţia de bază
  Raspuns corect b) – I7, art 4.1.3.2

 21. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 25 mm2
  B) 16 mm2
  C) 35 mm2

  RASPUNS CORECT ESTE B), NU A) !

 22. La intrebarea: “Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite” raspunsul corect este A nu B.

 23. La întrebarea:

  La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  A) 20 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
  B) 50 A/mm2 pentru conductoare de cupru
  C) 35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu

  Aplicația dă răspuns corect C)
  Conform Normativului I7/2011 paragraful 5.2.4.1.3, răspunsul corect este:
  la alimentarea cu energie electrică a motoarelor, verificarea la condiția de stabilitate termică în regim de scurtă durată la pornire, pe baza următoarelor valori pentru densitatea de curent maxim admisă:
  — pentru conductoarele din cupru de 35A/mm2;
  — pentru conductoarele din aluminiu de 20A/mm2.
  Deci răspuns corect A).

 24. Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:

  A) reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă
  B) numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
  C) de la ultimul tablou spre consumator

  Aplicatia da raspuns corect A).
  Raspuns corect C) conform I7, paragraf 3.3.2.4

 25. La intrebarea:”Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:
  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect

  Conform normativului raspunsul corect este A) nu B) asa cum este dat de platforma.

 26. La intrebarea:
  Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite
  A) se recomandă să fie grupate pe acelaşi panou (dulap)
  B) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii
  C) este interzisă gruparea pe acelaşi panou (dulap)

  Raspunsul corect este B) nu A) cum este dat in platforma.

 27. Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:
  A) alimentează un receptor de putere
  B) alimentează un tablou de distribuţie
  raspuns corect este A, aplicatia da ca si corect varianta B
  va rog frumos sa remediati problema

 28. La intrebarea:”

  Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:
  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  B) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului
  C) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.

  Conform normativului I7 raspunsul corect este B), platforma da ca raspuns corect C)

 29. La intrebarea:

  Dacă circuitul unei baterii de condensatoare se protejează cu întreruptor automat (disjunctor) acesta se reglează pentru protecție la suprasarcină la

  A) 1,2 ori curentul nominal al bateriei;
  B) curentul nominal al bateriei;
  C) 1,5 ori curentul nominal al bateriei;

  Răspunsul corect este A și nu C conform NP I7-02

  7.1.14. Întreruptoarele automate (disjunctoarele) pentru protecţia instalaţiilor de condensatoare sunt de tipul cu rupere în aer. Curentul releelor maximale se reglează la o valoare cel mult egală cu de 1,2 ori curent nominal al bateriei.

 30. Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

  A) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
  B) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al
  C) în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor

  Corecta este varianta C

  Art.5.2.4.6.1.a) din I7

 31. Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

  A) este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ
  B) este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ, în anumite situații
  C) nu este permis să se conecteze conductorul neutru la orice altă parte a instalaţiei legată la pământ

  Raspuns corect C si nu B vezi I7 5.5.4.4

 32. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 16 mm2
  B) 25 mm2
  C) 35 mm2

  Raspuns corect B si nu A .
  vezi I7 anexa 5.32 (subpuctul 2.1 linia 2 ultima coloana din tabel 🙂 )

 33. La întrebarea
  Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
  Raspuns: pe toate conductoarele de fază

 34. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de: ???

 35. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  A) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor directe.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect

  Coform normativ, varianta corectă este B), nu A).

 36. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului

  Raspunsul corect conform normativ este C), nu B)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *