Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni (actualizată în ianuarie 2021)
Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni (actualizată în ianuarie 2021)

ANRE

Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții Direcţia licențe, autorizații

Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică

Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni

(actualizată în ianuarie 2021)

DomeniulDenumire documentDocument aprobat prin:Indicativ:Inlocuieste pe:Aplicabilitate pe grad / tip
IIIIIIA/ IVAIIIB/ IVB
Electrotehnica1. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate)   DADADADA
Legislaţie2.         Legea energiei electrice şi a gazelor naturaleLegea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare  DADADADA
 3.         Regulament de furnizare a energiei electrice la clienţii finaliOrdinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019,         publicat                             în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 07.01.2020  DADADADA
 4. Regulament privind  racordarea  utilizatorilor la reţelele electrice de interes publicOrdinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013, publicat în Monitorul Oficial al României  nr. 517 din 19.08.2013, intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.  799  din 18.12.2013 a  HG  nr.  1028  din  11.12.2013 privind abrogarea HG nr. 90/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare  DADADADA
 5.            Codul tehnic transport – Revizia 1alreţeleielectricedeOrdinul    ANRE    nr.    20                 din 27.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare  NUNUDADA
 6.         Standard     de            performanţă pentruOrdinulANREnr.12din  NUNUDADA
DomeniulDenumire documentDocument aprobat prin:Indicativ:Inlocuieste pe:Aplicabilitate pe grad / tip
IIIIIIA/ IVAIIIB/ IVB
 serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem30.03.2016      
 7.         Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţieOrdinul ANRE 128 din 11.12.2008 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare  DADADADA
 8.         Standard     de            performanţă            pentru serviciul de distribuţie a energiei electriceOrdinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016 modificat prin Ordinul ANRE nr. 49 din 22.06.2017 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 07.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare  DADADADA
 9.         Codul de măsurare a energiei electriceOrdinul ANRE nr. 103 din 01.07.2015  NUNUDADA
 10. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electriceOrdinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 152 din 21.03.2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116 din 20.12.2016 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 05.01.2017  DADADADA
 11.  Regulamentul  pentru  atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electriceOrdinul ANRE nr. 45 din 07.09.2016 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 21.09.2016, cu modificările și completările ulterioare.  NUDADADA
 12.  Regulamentul   privind   stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes publicOrdinul ANRE 102 din 01.07.2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  DADADADA
 13. Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electriceOrdinul ANRE nr. 128 din 24.06.2020, publicat în Monitorul   Oficial   al  României Partea I, nr. 575 din.  01.07.2020,  NUDADADA
DomeniulDenumire documentDocument aprobat prin:Indicativ:Inlocuieste pe:Aplicabilitate pe grad / tip
IIIIIIA/ IVAIIIB/ IVB
  cu modificările și completările ulterioare.      
Norme tehnice14.      Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea            instalaţiilor            electrice            aferente clădirilor I 7 - 2011, Ordin MDRT DADADADA
 15.      Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilorOrdinul ANRE nr. 2/ 2003;NTE 001/03/00PE 109/1992NUNUDADA
 16. Norma  tehnică  privind  delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energeticeOrdinul ANRE nr. 239 din 20.12.2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și 36 bis din 20.01.2020 NTE 003/04/00NUNUDADA
 17.      Normativ            privind            metodele       şi elementele    de                       calcul                       al                       siguranţei                    în funcţionare a instalaţiilor energeticeDecizia ANRE nr. 1424/ 2006NTE 005PE 013/1994NUNUDANU
 18.      Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kVOrdinul ANRE nr. 7/ 2006NTE 006/06/00PE 134-2/1996NUNUDADA
 19.      Normativ            pentru            proiectarea   şi executarea reţelelor de cabluri electriceOrdinul ANRE nr. 38/ 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bisNTE 007/08/00PE 107/1995;NUNUDADA
 20.      Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice            (republicate            in 1993). Modificarea 1 (1990) PE 022-3/87 NUNUDANU
 21. Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV PE 101/ 1985 (republicat în 1993) NUNUDADA
 22.  Normativ  pentru  proiectarea  şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice PE 102/1986 (republicat în 1993) NUDADADA
 23.      Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit PE 103/1992 NUNUDADA
 24.      Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune PE106/2003 NUNUDADA
 25.      Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive  în reţelele  electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari PE 120/1994 NUNUDADA
DomeniulDenumire documentDocument aprobat prin:Indicativ:Inlocuieste pe:Aplicabilitate pe grad / tip
IIIIIIA/ IVAIIIB/ IVB
 26.      Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică PE132/2003 NUNUDANU
 27.      Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV PE 134/1995; NUNUDADA
 28.      Metodologie      privind            determinarea sectiunii   economice              a            conductoarelor  in instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV NTE 401.03.00PE 135-91NUNUDANU
 29.      Normativ            privind            proiectarea   şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile PE 155/1992 DADADADA

01-2021

Bibliografie

Domeniul tematic Electrotehnică: Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate; Domeniul tematic Legislatie:

Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:

Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit. Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8,

sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.

Informaţii despre normativul care figurează la punctul 15 al listei bibliografice se pot obţine de la SC Monitorul Oficial RA, Centrul pentru relaţii cu publicul, Şos. Panduri nr.

1, Bloc P33, sector 5, Bucureşti, telefon 021-4010070 (program de lucru cu publicul L-V 8-16).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *