Programul de organizare și desfășurare sesiunea de Primăvară 2021 ANRE
Programul de organizare și desfășurare sesiunea de Primăvară 2021 ANRE


În conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, aprobat prin Ordinul nr. 11/2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr. 116/2016

 

ANRE organizează, în perioada 18.01.2021 – 25.06.2021 , sesiunea de Primăvară 2021 de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum și de vizare a documentelor care atestă aceste calități

 

Ţinând cont de măsurile instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfăşurarea sesiunii de Primăvară 2021 trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislaţie.

 

Programul de organizare și desfășurare:

 

18

- ianuarie - 2021

   

Publicarea anunțului

01

- februarie

 

12 - februarie - 2021

Înscrierea candidaților (*)

12

- februarie - 2021 (data

poştei)

Termen final de înscriere

22– martie - 2021

   

Nominalizarea centrelor

       

Data limită pentru publicarea în portal a listei tuturor

02

– aprilie - 2021

   

candidaților (solicitanți care îndeplinesc/ nu îndeplinesc

   

condițiile   prevăzute   în  Regulament),  cu  indicarea

       

motivelor  de  neîndeplinire,  unde  este  cazul,  și  cu

       

precizarea centrului în care vor fi programați

09

– aprilie - 2021

   

Data limită pentru completarea dosarelor (după caz)

       

Data limită pentru publicarea în portal a listei finale a

             

14

- aprilie - 2021

   

tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși

 
   

la  examen,  propuși  la  prelungire/  nu  îndeplinesc

       

condițiile   prevăzute   în   Regulament-neadmiși),   cu

       

indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul

       

Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu precizarea

       

seriei în care vor fi programați candidații, atât cei care

16

– aprilie - 2021

   

sunt propuși la examen, cât și cei care sunt propuși pentru

   

eliberare de adeverințe ca urmare a prelungirii calității de

       
       

electrician autorizat/verificator de proiecte/expert tehnic

       

de calitate și extrajudiciar

       

Desfășurarea  examenelor  de  autorizare,  eliberarea

       

adeverințelor în cazul prelungirii calității deținute,

19

- aprilie

22 - mai - 2021

precum  și  a  adeverințelor  pentru  verificatori  de

       

proiecte și experți tehnici de calitate și extrajudiciari

       

în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

11

- iunie – 2021

   

Publicarea rezultatelor pe pagina de internet

18

- iunie – 2021

   

Data limită pentru înregistrarea contestațiilor

25

- iunie - 2021

   

Publicarea rezultatelor analizării contestațiilor

 

(*) Înscrierea se face numai prin transmiterea documentelor prin intermediul serviciilor poștale/ firme de curierat.

(*)  În cazul solicitării de vizare/ prelungire a calității de electrician autorizat/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar se vor respecta prevederile art. 16, 17 și 18, respectiv ale art. 45 alin. (4) din Ordinul nr. 11/ 2013, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 116/ 2016. Cererea se transmite la ANRE împreună cu documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), respectiv art. 17 alin. (5) şi art. 18 alin. (5) cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării legitimaţiilor, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de aceasta şi se soluţionează în cadrul sesiunii curente.

 

Programul de organizare și desfasurare a sesiunii de Primăvară 2021 ar putea suferi modificări în funcție de situația epidemiologică și de numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații actualizate.

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile ORDINULUI de aprobare a tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2021, tariful perceput pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută și verifică instalații electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, SE ACHITĂ DE SOLICITANT ANTERIOR DEPUNERII DOCUMENTAȚIILOR.