Drepturile electricianului autorizat
Drepturile electricianului autorizat

Articolul 30 din ORDINUL nr. 116 din 20 decembrie 2016

Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:

a) electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul

(i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;

(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută şi verifică instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, vizată la zi

(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;

(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în cazul lucrărilor de executare şi verificare de instalaţii electrice;

c) electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi şi dacă deţine un atestat emis de ANRE pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalaţii electrice.

B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii:

a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.

C. În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de proiectare/executare/operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul operatorului de reţea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de executare/ întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de executare/întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective.

D. În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Articolul 31(1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 30 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competenţele precizate şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Electricienii autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ şi să emită buletine de verificare pentru instalaţiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiţia ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activităţi.

One thought on “Drepturile electricianului autorizat

  1. Buna ziua sint instalator frigorist si am obtint o atestare de electroyechnician as dorii sa stiu ce lucrari pot sa exécution in romania cu aceasta atestare obtinuta in franta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *