Lista cu cele mai importante normative tehnice energetice
Lista cu cele mai importante normative tehnice energetice


Poti descarca din lista de mai jos, normativele tehnice ANRE in vigoare:

Ord. 34/2021 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerințelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalații electrice, cod NTE 010/20/01, Data: 26.05.2021, MO 596/15.06.2021

Ord. 147/2020 pentru abrogarea art. 40 din Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public - NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 26/2016. Data: 17.07.2020. MO 645/22.07.2020

Ord. 26/2016 pentru aprobarea Normei tehnice energetice pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de interes public – NTE 013/16/00 Data: 22.06.2016 MO 536/18.07.2016

Ord. 116/2014privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi distribuţie – NTE 012/14/00* Data: 19.11.2014 MO 884/5.12.2014 *Anexa a fost publicată în M.O. nr. 884 bis

Ord. 41 /2012 - aprobarea NTE- Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statilor electrice, cod NTE 011/12/00 ORDINUL Data 14.11.2012 MO nr. 34/15.01.2013

Ord. 23 /2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice Data: 12.05.2011 MO 472 /2011, abrogat prin Ord. 34/2021

Ord. 25 /2010 pentru aprobarea Regulamentului general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, cod NTE009/10/00. Data: 26. 08 . 2010

Ord. 126 /2008 pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind conservarea echipamentelor energetice Data: 20.11.2008 MO 881/ 2008

Ord. 38 /2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice-NTE 007/08/00 NORMATIVUL

Ord. 38 /2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice-ANEXE ANEXE

Dec. 1424 /2006 - Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice- NTE 005 PE 013

Ord. 7/2006 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV - NTE 006/06/00

Ord. 08 /2005 - Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice - NTE 004/05/00

Ord. 32 /2004 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V - NTE003/04/00 Abrogat prin Ord 239/2019

Dec. 269 /2003 - Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 - 110 kV

Ord. 02 /2003 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00

Ord. 34 /2003 - Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii,comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor - NTE002/03/00

sursa documente: anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/norme-tehnice/normative-tehnice-energetice-nte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *