Gradul I – Mediu invatare Legislatie

/30
255

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

1 / 30

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

2 / 30

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

3 / 30

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:

4 / 30

Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută.

5 / 30

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

6 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

7 / 30

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

8 / 30

Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:

9 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

10 / 30

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali se aplicã:

11 / 30

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

12 / 30

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi are în vedere

13 / 30

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări:

14 / 30

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

15 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

16 / 30

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:

17 / 30

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

18 / 30

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

19 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electriceîn caz de:

20 / 30

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali pot fi:

21 / 30

Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:

22 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

23 / 30

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinteîn documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate” - acest document este:

24 / 30

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

25 / 30

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă:

26 / 30

Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:

27 / 30

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

28 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

29 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

30 / 30

Un client final cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA,

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 63%

0%

2 comentarii la “Gradul I – Mediu invatare Legislatie

  1. OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoştinţăcu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia,după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze, începând cu 1 ianuarie 2019

    B) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *