Gradul I – Mediu invatare Legislatie

/25
3891

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare Legislatie

1 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

2 / 25

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:

3 / 25

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări:

4 / 25

Operatorul de distribuţie:

5 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

6 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician:

7 / 25

Clientul vulnerabil

8 / 25

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

9 / 25

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

10 / 25

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de

11 / 25

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

12 / 25

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

13 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:

14 / 25

La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare

15 / 25

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

16 / 25

Client final este:

17 / 25

ANRE este:

18 / 25

Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de:

19 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

20 / 25

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

21 / 25

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

22 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

23 / 25

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

24 / 25

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

25 / 25

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

Your score is

The average score is 63%

0%

2 thoughts on “Gradul I – Mediu invatare Legislatie

  1. OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoştinţăcu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia,după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze, începând cu 1 ianuarie 2019

    B) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *