Gradul I – Mediu invatare Legislatie

/25
4828

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare Legislatie

1 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

2 / 25

Clientul vulnerabil

3 / 25

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

4 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician :

5 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

6 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

7 / 25

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

8 / 25

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

9 / 25

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

10 / 25

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

11 / 25

Avizul tehnic de racordare constituie:

12 / 25

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

13 / 25

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

14 / 25

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

15 / 25

Fişa de soluţie este elaborată de:

16 / 25

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

17 / 25

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

18 / 25

Constituie infracţiune:

19 / 25

Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice:

20 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:

21 / 25

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări:

22 / 25

Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat

23 / 25

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

24 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

25 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

Your score is

The average score is 64%

0%

2 thoughts on “Gradul I – Mediu invatare Legislatie

  1. OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoştinţăcu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia,după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze, începând cu 1 ianuarie 2019

    B) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *