Gradul I – Mediu invatare Legislatie

/30
84

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

1 / 30

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de:

2 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

3 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

4 / 30

În situația în care, din motive obiective, operatorul de distribuţie renunță la întreruperea planificată, el are obligația de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu minimum:

5 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

6 / 30

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

7 / 30

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

8 / 30

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologiceeste:

9 / 30

Constituie contravenţie:

10 / 30

Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile în care prevăd:

11 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

12 / 30

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze :

13 / 30

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

14 / 30

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

15 / 30

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:

16 / 30

AutoritateaNaţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la:

17 / 30

Instalaţia de racordare rezultată în urma lucrărilor finanţate de către un utilizator

18 / 30

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare.

19 / 30

Costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat conform soluţiei de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcţie de soluţia de racordare.

20 / 30

Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:

21 / 30

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

22 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public ?

23 / 30

Constituie infracţiune:

24 / 30

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

25 / 30

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

26 / 30

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se poate face:

27 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

28 / 30

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

29 / 30

Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect se înţelege:

30 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 61%

0%

2 comentarii la “Gradul I – Mediu invatare Legislatie

  1. OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoştinţăcu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia,după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze, începând cu 1 ianuarie 2019

    B) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *