Gradul IIIB si IVB – Simulare teste Normative

/25
1753

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Simulare teste

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

Intrebari totale din acest chestionar: 303.

1 / 25

Schema electrică de conexiuni :

2 / 25

Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de:

3 / 25

Dispozitivul de protecție la suprasarcină a motoarelor trifazate va acţiona în 2 ore sau mai puţin la o valoare

4 / 25

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

5 / 25

Atunci când între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare (ce alimentează clădirea) este o distanță mai mică decât cea prevăzută de norme, se prevede o priză de pământ comună cu rezistenţă de cel mult

6 / 25

Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod normal separate, să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul executării unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia?.

7 / 25

La traversarea LEA peste conducte supraterane fixe şi mobile, canale şi jgheaburi. conductoarele funie, active şi de protecţie, vor avea secţiunea minimă de:

8 / 25

Reţeaua de tip IT se utilizează:

9 / 25

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

10 / 25

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

11 / 25

La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:

12 / 25

Atunci când un dispozitiv de protecție trebuie să deconecteze toate conductoarele active din circuitul corespondent,

13 / 25

Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de:

14 / 25

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

15 / 25

Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

16 / 25

Când se montează cuţite de legare la pământ (fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile?

17 / 25

În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din:

18 / 25

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

19 / 25

Numărul maxim admis de posturi cu transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III, este de:

20 / 25

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

21 / 25

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

22 / 25

Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

23 / 25

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

24 / 25

Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona de siguranţă:

25 / 25

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

Se genereaza rezultatele

Your score is

The average score is 68%

0%

4 thoughts on “Gradul IIIB si IVB – Simulare teste Normative

 1. Stimati Domni,

  La întrebarea nr. 2/30: Pentru protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă), utilizarea tensiunilor reduse – TFJS şi TFJP, constituie:
  A) o masură tehnică principală;
  B) o masură administrativă;
  C) o masură tehnică suplimentară;
  eu am pus C) dar a zis că este gresit. În schimb nu s-a indicat răspunsul corect.
  Vă mulțumesc pentru programul interactiv de instruire.
  Cu stimă,
  Marin Marcel Dorian

 2. Intrebare:
  Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii):
  Raspuns (cf. NTE007 Art.62):
  Se admite să fie instalate în acelaşi tub, în anumite condiţii, numai cablurile care deservesc acelaşi aparat sau receptor

  Intrebare:
  In România tensiunea nominala de joasă tensiune asigurata de reţeaua de distribuţie publică…
  Raspuns (cf. I7 art. 3.1.2.1.):
  este monofazata 230 V şi trifazata 400/230V, în sistem TN-C

 3. Intrebare -> În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt protejate împotriva atingerilor accidentale ale părţilor sub tensiune:
  Raspuns (cf. PE 102 Art.9 b5) -> prin amplasarea echipamentului la înălţime corespunzătoare, în zone inaccesibile atingerilor accidentale

 4. La intrebarea nr 1 ,,La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene; raspunsul corect al dumneavoastra este C – pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 1m deasupra solului – gresit.
  Conform NTE 007/08/00, ART 22, lit K – k) la pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene, se va prevedea
  introducerea cablurilor în tub de protecţie pe o porţiune de 2m deasupra solului pentru
  protecţia împotriva deteriorărilor mecanice; tubul de protecţie poate fi din PVC sau
  metalic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *