Gradul IIIB si IVB – Simulare teste Normative

/30
109

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

1 / 30

Legarea la pământ a celulelor de linie din instalaţiile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv se realizează;

2 / 30

La determinarea valorii de vârf a curentului de scurtcircuit, dacă există aparate limitatoare de curent:

3 / 30

Distanţa de conturnare reprezintă: .

4 / 30

Ca măsură de protecţie mărită, la liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, lanţurile de izolatoare multiple (susţinere şi întindere) se verifică în regim de avarie:

5 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

6 / 30

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:

7 / 30

Montarea fascicolelor de conductoare izolate torsadate de joasă tensiune:

8 / 30

În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite (până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:

9 / 30

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la scurtcircuit se face în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice:

10 / 30

La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi:

11 / 30

Conform PE 134/1995 (Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiuni peste 1 kV), la calculul curenţilor de scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

12 / 30

Izolaţia întărită este:

13 / 30

În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:

14 / 30

La LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, conductorul de nul:

15 / 30

Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari

16 / 30

Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului:

17 / 30

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

18 / 30

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută:

19 / 30

În instalaţiile electrice cu tensiune peste 1 kV, dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor flexibile, este obligatorie la:

20 / 30

Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se instalează în încăperi din clasa

21 / 30

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

22 / 30

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată:

23 / 30

Conform normativului I7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru:

24 / 30

La LEA 110 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00:

25 / 30

Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la:

26 / 30

Curentul de de suprasarcină este definit în I7-2011 ca fiind un supracurent care se produce într-un circuit electric:

27 / 30

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:

28 / 30

Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza

29 / 30

La LEA 220 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00 :

30 / 30

Aliniamentul este:

Se genereaza rezultatele

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 66%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *