Gradul IIIB si IVB – Simulare teste Normative

/30
55

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

1 / 30

Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută:

2 / 30

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice se verifică la:

3 / 30

Punctul de alimentare este:

4 / 30

Temperatura maximă a unui conductor al unui cablu, în regim permanent, este:

5 / 30

Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona de siguranţă:

6 / 30

La LES folosind cabluri de energie monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi mari de transport:

7 / 30

Încăperile de cabluri sunt prevăzute cu:

8 / 30

Cazurile excepţionale sau obligate sunt cazurile în care nu se pot aplica prevederile Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice din considerente

9 / 30

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

10 / 30

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare:

11 / 30

În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

12 / 30

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

13 / 30

Distanţa de conturnare reprezintă: .

14 / 30

TFJP reprezintă abrevierea pentru:

15 / 30

În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate conductoarele vor fi montate:

16 / 30

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

17 / 30

Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

18 / 30

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de preferinţă, din:

19 / 30

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de cel puţin:

20 / 30

În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă prezintă interes:

21 / 30

Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

22 / 30

Izolaţia întărită este:

23 / 30

Pentru construcţia LEA de joasă tensiune, utilizarea conductoarelor funie din aluminiu, neizolate:

24 / 30

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

25 / 30

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

26 / 30

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

27 / 30

În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din:

28 / 30

Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face:

29 / 30

Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

30 / 30

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

Se genereaza rezultatele

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 68%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *