Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

/30
1077

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a străzilor:

2 / 30

La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de maxim:

3 / 30

La subtraversarea străzilor din localităţi, lungimea tubului din PVC de protecţie a cablului de branşament va depăşi limita bordurii cu:

4 / 30

Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:

5 / 30

O instalaţie electrică este de exterior dacă echipamentele electrice componente sunt amplasate:

6 / 30

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

7 / 30

În cazul instalaţiilor de joasă tensiune prefabricate, distanţele de izolare minime

8 / 30

În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:

9 / 30

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

10 / 30

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

11 / 30

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

12 / 30

Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

13 / 30

Într-o reţea TN, punerea la masă a unei faze

14 / 30

Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 220 kV sunt de:

15 / 30

Izolaţia întărită este:

16 / 30

Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea încăpere sau spaţiu:

17 / 30

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

18 / 30

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

19 / 30

Atunci când nivelul armonicelor de rangul 3 şi multiplu de 3 este mai mare de 33%,

20 / 30

În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi, de regulă, protejate cu:

21 / 30

Conductorul PEN trebuie izolat

22 / 30

În vederea sistematizării ieşirii liniilor racordate la o instalaţie (evitarea traversărilor etc.) se pot folosi porţiuni de linii în cablu:

23 / 30

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

24 / 30

Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la:

25 / 30

Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de marcaj pe clădiri:

26 / 30

La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene, din punct de vedere al solicitării termice în condiţiile curentului de scurtcircuit, pentru defecte cu punere la pământ, se recomandă luarea în considerare:

27 / 30

La LEA 110 kV, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie, numărul de izolatoare tip capă-tijă dintr-un lanţ, determinat conform NTE 001/03/00:

28 / 30

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

29 / 30

Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă):

30 / 30

Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 kVAr:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 58%

0%

Iesire

One thought on “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

 1. Pentru intrebarea:

  În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:
  A) Izolaţia care asigură protecţia de bază.
  B) izolaţia maselor
  C) izolaţia părţilor active periculoase

  chiar dacă am indicat răspunsul corect ca fiind “A) Izolaţia care asigură protecţia de bază. ” nu se valizează ca fiind corect. Cred că orice aș alege ca răspuns dă că este greșit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *