Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

/30
130

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

În zona de siguranţă a capacităţii energetice

2 / 30

Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:

3 / 30

Utilizarea conductoarelor preizolate conduce la

4 / 30

Conform I7, parte conductoare accesibilă este:

5 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

6 / 30

În instalaţiile de şantier se vor utiliza de preferinţă reţelele

7 / 30

Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare:

8 / 30

În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din:

9 / 30

Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general:

10 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

11 / 30

Descărcătorul cu coarne

12 / 30

La traversarea şi apropierea LEA joasă tensiune, cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de:

13 / 30

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I7 se aplică pentru:

14 / 30

La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă în regim normal de funcţionare, de:

15 / 30

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

16 / 30

Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ:

17 / 30

La LEA 400 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:

18 / 30

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

19 / 30

Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se face ţinând seama de

20 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

21 / 30

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune, pe elemente de clădire din materiale combustibile:

22 / 30

Pentru compensarea puterii reactive, în reţelele de 400 kV se utilizează:

23 / 30

Se consideră atingere indirectă:

24 / 30

Se va prevedea o rezervă de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comandă control, având, la manşoane, lungimea minima:

25 / 30

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

26 / 30

Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:

27 / 30

La dimensionare, din considerente mecanice, secţiunile minime ale conductoarelor LEA joasă tensiune. neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, trebuie să fie:

28 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

29 / 30

În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

30 / 30

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 65%

0%

Iesire

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *