Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

/30
64

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

2 / 30

Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

3 / 30

Curentul de de suprasarcină este definit în I7-2011 ca fiind un supracurent care se produce într-un circuit electric:

4 / 30

Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din interiorul tabloului de distribuţie de joasă tensiune se va realiza din:

5 / 30

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

6 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:

7 / 30

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

8 / 30

Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de putere cu ulei, condiţionat, când acestea au puteri de până la:

9 / 30

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

10 / 30

Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se instalează în încăperi din clasa

11 / 30

Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu:

12 / 30

Ca măsură de protecţie mărită conductoarele LEA cu tensiune nominală peste 1 kV trebuie să aibă o secțiune de minimum

13 / 30

Conform normativului I7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:

14 / 30

Dulapul electric este un element component al unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, echipat cu aparate şi materiale electrice,

15 / 30

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

16 / 30

Verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ ale stâlpilor LEA

17 / 30

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

18 / 30

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

19 / 30

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între:

20 / 30

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

21 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

22 / 30

Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează într-o instalație electrică trebuie să fie întotdeauna:

23 / 30

Panoul electric este un element component al unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, echipat cu aparate şi materiale electrice,

24 / 30

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

25 / 30

Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte:

26 / 30

În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi din:

27 / 30

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:

28 / 30

La LES folosind cabluri de energie monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi mari de transport:

29 / 30

Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o înălţime faţă de sol de cel puţin :

30 / 30

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 64%

0%

Iesire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *