Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

/25
2987

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 14 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 303.

1 / 25

Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie

2 / 25

Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune:

3 / 25

Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă:

4 / 25

Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

5 / 25

Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:

6 / 25

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

7 / 25

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

8 / 25

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

9 / 25

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii şi pereţilor în fiecare punct de măsurare în condiţiile specificate în SR EN 61140 şi verificate printr-o metoda recomandată în Anexa 8.1 din I7/2011, dacă tensiunea nominală a instalaţiei nu depăşeşte 500 V în tensiune continuă sau alternativă, trebuie să fie mai mare de:

10 / 25

Bateriile de condensatoare pot fi montate

11 / 25

Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă):

12 / 25

Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice:

13 / 25

În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune :

14 / 25

Circuitele iluminatului normal

15 / 25

Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima:

16 / 25

În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:

17 / 25

Folosirea mijloacelor individuale de protecţie electroizolante certificate

18 / 25

Legăturile barelor se execută:

19 / 25

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

20 / 25

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

21 / 25

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

22 / 25

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

23 / 25

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

24 / 25

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

25 / 25

Marcarea conductorului neutru (N) se face:

Your score is

The average score is 65%

0%

Iesire

One thought on “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Normative

 1. Pentru intrebarea:

  În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:
  A) Izolaţia care asigură protecţia de bază.
  B) izolaţia maselor
  C) izolaţia părţilor active periculoase

  chiar dacă am indicat răspunsul corect ca fiind “A) Izolaţia care asigură protecţia de bază. ” nu se valizează ca fiind corect. Cred că orice aș alege ca răspuns dă că este greșit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *