Gradul IIIA si IVA – Simulare teste Normative

/25
1244

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Simulare teste

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

Intrebari totale din acest chestionar: 413.

1 / 25

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

2 / 25

Liniile electrice de joasă tensiune aeriene vor fi proiectate cu secţiuni

3 / 25

Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie

4 / 25

Toate elementele liniei electrice aeriene de înaltă tensiune prin care circulă curentul de scurtcircuit se verifică la stabilitate termică conform PE 103, luându-se în considerare valoarea de perspectivă a curentului de scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de:

5 / 25

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:

6 / 25

Toate elementele reţelei care intervin în calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de calcul prin:

7 / 25

Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:

8 / 25

Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a reţelelor din zona respectivă, ţinând seama de o perspectivă de:

9 / 25

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

10 / 25

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei:

11 / 25

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

12 / 25

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

13 / 25

Posturile de transformare 20/0,4 kV sau staţiile de transformare de 20/6(10) kV vor fi racordate, de regulă:

14 / 25

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:

15 / 25

Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice:

16 / 25

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

17 / 25

În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt protejate împotriva atingerilor accidentale ale părţilor sub tensiune

18 / 25

În funcţie de raportul R/X (în care R este partea reală, iar X, coeficientul părţii imaginare a impedanţei complexe a căii de scurtcircuit de la sursă la locul defectului) factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit:

19 / 25

Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune (izolat faţă de pământ) şi nu este prevăzut cu priză de pământ, se ancorează:

20 / 25

Separarea de protecţie este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

21 / 25

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în considerare:

22 / 25

Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă:

23 / 25

La creşteriea nivelului de izolaţie a izolatoarelor tip tijă ale LEA, prin adăugare de izolatoare tip capă-tijă,

24 / 25

În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie :

25 / 25

În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi, de regulă, protejate cu:

Se genereaza rezultatele

Your score is

The average score is 67%

0%

2 thoughts on “Gradul IIIA si IVA – Simulare teste Normative

 1. Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:

  Raspuns corect este
  se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate – PE 106 art. 110

  Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:
  Raspuns corect este
  valoarea la vârf a curentului de scurtcircuit

 2. Staţiile de transformare din Sistemul Energetic Naţional, cu tensiunea primară de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor realiza cu:
  Raspuns corect
  B) de tip închis, cu luarea unor masuri – PE 22/83 – art 1.17

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *