Gradul IIIA si IVA – Simulare teste Normative

/25
796

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Simulare teste

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

Intrebari totale din acest chestionar: 413.

1 / 25

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

2 / 25

Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte:

3 / 25

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

4 / 25

Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă tensiune se realizează:

5 / 25

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

6 / 25

Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod normal separate, să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul executării unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia?

7 / 25

Marimea de care depinde stabilitatea electrodinamica a unui aparat electric in caz de scurtcircuit este:

8 / 25

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

9 / 25

Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă tensiune se poate face:

10 / 25

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

11 / 25

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

12 / 25

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

13 / 25

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

14 / 25

Reţelele electrice de joasă tensiune în cablu subteran vor fi prevăzute de regulă:

15 / 25

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

16 / 25

În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune :

17 / 25

Armăturile de protecţie sunt dispozitive

18 / 25

Tuburile şi ţevile metalice

19 / 25

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

20 / 25

Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice:

21 / 25

Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice

22 / 25

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

23 / 25

Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 220 kV sunt de:

24 / 25

Măsurile de protecţie la LEA reprezintă toate măsurile care se iau în condiţiile impuse de Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice pentru funcţionarea

25 / 25

Se consideră atingere directă:

Se genereaza rezultatele

Your score is

The average score is 66%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *