Gradul IIIA si IVA – Simulare teste Normative

/30
21

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

1 / 30

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

2 / 30

În încăperile de producţie, în instalaţiile cu tensiuni peste 1 kV:

3 / 30

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată Us > 245 kV se face utilizând:

4 / 30

Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu tensiune mai mare de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:

5 / 30

În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă prezintă interes:

6 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

7 / 30

La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule

8 / 30

Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:

9 / 30

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de cel puţin:

10 / 30

Normativul PE 106 se aplică:

11 / 30

Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei linii de medie tensiune se va aplica la suma puterilor absorbite de toate posturile de transformare alimentate din linia respectivă un coeficient general de simultaneitate de:

12 / 30

Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:

13 / 30

De regulă, pentru reţelele de distribuţie de 110 kV se va alege:

14 / 30

Liniile de 110 kV se vor realiza, de regulă, în soluţie aeriană:

15 / 30

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

16 / 30

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

17 / 30

Fiabilitatea instalaţiilor tehnologice cu elemente în regim de aşteptare se poate analiza considerându-le:

18 / 30

La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului:

19 / 30

Staţiile de transformare exterioare amplasate în zone poluate (niveluri de poluare III şi IV) se realizează în sistem constructiv de tip:

20 / 30

Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la:

21 / 30

Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:

22 / 30

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

23 / 30

La dimensionarea LEA de 220 kV şi 400 kV, în cazul în care, pentru zona respectivă, s-au constatat condiţii meteorologice mai aspre decât cele menţionate în prescripţii, se vor lua în calcul condiţii corespunzătoare unei frecvenţe de:

24 / 30

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive, diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

25 / 30

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracționabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare:

26 / 30

Pentru construcţia LEA de joasă tensiune utilizarea conductoarelor funie din aluminiu, neizolate:

27 / 30

În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt protejate împotriva atingerilor accidentale ale părţilor sub tensiune prin:

28 / 30

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

29 / 30

Liniile sub 110 kV vor fi echipate cu:

30 / 30

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

Se genereaza rezultatele

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 54%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *