Gradul IIIA si IVA – Simulare teste Normative

/30
3

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

1 / 30

La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, puterea reactivă de calcul (Q) este definită ca fiind:

2 / 30

În posturile de transformare, de consumator sau mixte, se recomandă să nu se monteze unităţi trafo. cu putere mai mare de:

3 / 30

În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate conductoarele vor fi montate:

4 / 30

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

5 / 30

Pentru dimensionarea sau verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în considerare:

6 / 30

Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se vor instala prioritar în:

7 / 30

Acţiunea vântului şi chiciurii asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din LEA de j.t.:

8 / 30

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

9 / 30

Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu tensiune mai mare de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:

10 / 30

Utilizarea conductoarelor preizolate conduce la

11 / 30

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

12 / 30

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează:

13 / 30

Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

14 / 30

Se admite condiţionat instalarea, în încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două transformatoare de putere în ulei cu o putere totală de:

15 / 30

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează:

16 / 30

Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de joasă tensiune:

17 / 30

În timpul scurtcircuitului bifazat în reţelele de joasă tensiune, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

18 / 30

Liniile electrice de joasă tensiune aeriene vor fi proiectate cu secţiuni:

19 / 30

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune

20 / 30

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între:

21 / 30

Timpul minim de deconectare a unui scurtcircuit reprezintă:

22 / 30

Staţiile de conexiuni cu tensiuni până la 20 kV vor fi dispuse, de regulă:

23 / 30

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

24 / 30

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza:

25 / 30

Posturile de transformare 20/0,4 kV sau staţiile de transformare de 20/6(10) kV vor fi racordate, de regulă:

26 / 30

În instalaţiile de tip interior:

27 / 30

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:

28 / 30

La verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit a conductorului de oţel-aluminiu al LEA se ia în considerare secţiunea:

29 / 30

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

30 / 30

Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

Se genereaza rezultatele

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 46%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *