Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

/25
2470

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. Iti uram mult succes!

Intrebari totale din acest chestionar: 413.

1 / 25

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

2 / 25

Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:

3 / 25

Legarea la pământ reprezintă realizarea unei legături electrice

4 / 25

Circuitele iluminatului normal

5 / 25

Schema electrică de conexiuni

6 / 25

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în considerare:

7 / 25

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:

8 / 25

Curentul de scurtcircuit reprezintă:

9 / 25

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare:

10 / 25

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

11 / 25

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

12 / 25

Ca măsură de protecţie mărită se prevăd armături de protecţie împotriva arcului:

13 / 25

Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă tensiune se realizează:

14 / 25

Secţiunile cablurilor de comandă – control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:

15 / 25

Armăturile de protecţie sunt dispozitive

16 / 25

Instalaţiile de legare la pământ ale liniilor electrice de medie tensiune vor fi proiectate din:

17 / 25

Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de

18 / 25

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice se verifică la:

19 / 25

Încrucişare a unei LEA cu un obiect oarecare se consideră

20 / 25

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

21 / 25

În funcţie de raportul R/X (în care R este partea reală, iar X, coeficientul părţii imaginare a impedanţei complexe a căii de scurtcircuit de la sursă la locul defectului) factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit:

22 / 25

La verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit a conductorului de oţel-aluminiu al LEA se ia în considerare secţiunea:

23 / 25

Armăturile de protecţie sunt dispozitive

24 / 25

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

25 / 25

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

Your score is

The average score is 59%

0%

Iesire

23 thoughts on “Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

 1. Bună ziua,

  La întrebarea “Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:” pe site este răspuns corect doar B) lămpi cu vapori de mercur, însă conform PE 022-3/87, articolul 2.64 răspunsul corect este A) lămpi cu vapori de sodiu și B) lămpi cu vapori de mercur.

  O zi bună

 2. Bună ziua,

  La întrebarea “În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:” pe site, răspuns corect este A) de tip deschis, cu luare unor măsuri, însă conform PE 101/85, articolul 31 răspunsul corect este C) de tip închis, cu luare unor măsuri

  O zi bună

 3. Bună ziua,

  La întrebarea “Armăturile de protecţie sunt dispozitive cu rol de” pe site, răspuns corect este A) reducere a perturbaţiilor electromagnetice, însă conform NTE007, capitolul III. Terminologie, răspunsul corect este B) de uniformizare a câmpului electric în lungul lanțului de izolatoare și A) reducere a perturbațiilor electromagnetice

  O zi bună

 4. Buna ziua,
  La intrebarea: “Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV se face considerând:” pe site raspunsul corect este: C) valorile tensiunii de alimentare în banda normată, raspunsul corect este: A) impedanţele elementelor componente ale reţelei constante.

  O zi buna,

 5. La intrebarea:

  Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate flexibile în:

  – este indicat ca raspuns corect:

  C) staţiile de 6-20 kV

  In Statiile de 6-20 kV se admite folosirea conductoarelor neizolate rigige, cred ca raspunsul corect la intrebare este:

  A) instalaţiile exterioare de 6-400 kV

 6. La intrebarea:

  Conturnarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet

  – este indicat ca si raspuns corect:

  C) atinge două conductoare de fază

  NTE001 specifica:

  3.46.- Conturnare inversă: Fenomenul de producere a unei descărcări între stâlp sau elementele de legare la pământ a paratrăsnetelor şi unul sau mai multe elemente sub tensiune ale instalaţiilor electrice învecinate, datorat creşterii potenţialului elementelor legate la pământ, ca urmare a scurgerii curentului de trăsnet prin priza de pământ a acestora. Conturnarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet:
  – fie atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)
  – fie după ce a atins un conductor de fază şi după ce a provocat a amorsare la un stâlp are
  astfel de caracteristici electrice încât curentul ce se scurge prin stâlp şi priza de pământ
  provoacă o creştere de potenţial, suficientă pentru ca să amorseze o altă fază sănătoasă
  (fază fără defect) până în acel moment.

  Prin urmare raspunsul corect poate fi:

  A) a atins un conductor de fază şi a provocat o amorsare la un stâlp

  deoarece raspunsul exclude posibilitatea loviturii de trasnet la stalp:

  B) numai atunci când o lovitură de trăsnet atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)

 7. La intrebarea:

  Pentru dimensionarea sau verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în considerare:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) valoarea stabilizată a curentului de scurtcircuit

  3.1. Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face prin compararea marimilor de calcul cu cele nominale. Comparatia se refera la valoarea de varf, ip, a curentului de scurtcircuit,luandu-se in considerare, de regula, scurtcircuitul trifazat. Relatia de verificare care trebuie indeplinita este:

  ip mai mic sau egal cu ipr

  in care ipr este curentul dinamic nominal al aparatului.

  Deci raspunsul corect cred ca este:

  C) curentul dinamic nominal

 8. Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

  A) scurtcircuitul este aproape de generator
  B) scurtcircuitul este aproape de generator
  C) scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică

  la intrebarea sus mentioanta este trecut ca varianta de raspuns A si B la fel

 9. Buna ziua,
  La intrebarea: “La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune se ia în considerare:” In chestionar este dat ca fiind corect B) numai zona meteorologică şi tipul de amplasament. Cred ca raspunsul corect A) presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură.
  Multumesc.

 10. Buna ziua,
  Valoarea curentului maxim admisibil intr-un conductor in regim permanent de lucru se stabileste in functie de materialul, sectiunea si natura izolatiei conductorului si modul lui de montare, pe baza datelor din anexele 7, 8, 9.

  In chestionar raspunsul considerat corect este – Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de lungimea circuitului

 11. Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:
  A) toate conductoarele de fază
  B) toate conductoarele active
  C) conductorul neutru
  raspuns corect B

  I7 2011 art 5.3.1.7.2.1. ProtecĠia împotriva suprasarcinilor
  Pentru motoarele monofazate sau alimentate la tensiune continuă, protecĠia se face cel puĠin pe
  conductorul activ care nu este legat la pământ.
  Dacă protecĠia contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaĠie trebuie să
  întrerupă toate conductoarele active.

 12. La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă”:
  A) se prevede interzicerea înnădirii conductoarelor în deschiderea respectivă
  B) deschiderea nu va depăşi 90% din valoarea deschiderii calculate
  C) se prevede realizarea unor fundaţii speciale
  Raspuns corect A – PE 106/2003 art 84

 13. La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene:
  A) pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 2m deasupra solului
  B) reglementările nu prevăd în această situaţie măsuri de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice
  C) pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub din PVC pe o porţiune de 1 m deasupra solului
  Raspuns corect A – NTE 007 art 22 litera K

 14. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:
  A) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  B) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului
  Raspuns corect C – i7/2011, cap 2 . lit. p

 15. Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:
  A) exclusiv lămpi cu vapori de mercur
  B) lămpi cu vapori de sodiu
  C) lămpi cu incandescenţă
  Raspuns corect B – PE 022 – art 2,64

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *