Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

/30
57

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând ….......…. în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului:

2 / 30

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă":

3 / 30

Creşterea factorului de putere la consumatorii industriali şi similari se recomandă a fi făcută cu prioritate prin:

4 / 30

În cazul încrucişărilor liniilor cu tensiunea nominală peste 1000 V pe stâlpi de lemn fără conductor de protecţie, pentru ca distanţele între cele două linii, pe verticală și pe orizontală prevăzute de norme, să rămână valabile trebuie:

5 / 30

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum:

6 / 30

Montarea fascicolelor de conductoare izolate torsadate de joasă tensiune:

7 / 30

La LEA cu înălţimea stâlpilor de peste 25 m şi care traversează drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă

8 / 30

Staţiile de transformare din Sistemul Energetic Naţional, cu tensiunea primară de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor realiza cu:

9 / 30

Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea încăpere sau spaţiu:

10 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor consumatori, se face, de regulă:

11 / 30

Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei linii de medie tensiune se va aplica la suma puterilor absorbite de toate posturile de transformare alimentate din linia respectivă un coeficient general de simultaneitate de:

12 / 30

Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unui post de transformare se va aplica la suma puterilor absorbite pe toate liniile de joasă tensiune alimentate din acel post un coeficient general de simultaneitate de:

13 / 30

Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari

14 / 30

În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se neglijează:

15 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:

16 / 30

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

17 / 30

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:

18 / 30

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

19 / 30

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

20 / 30

Stabilirea secţiunilor economice ale LEA are la bază un calcul economic bazat pe criteriul:

21 / 30

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

22 / 30

Conform PE 134/1995 (Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiuni peste 1 kV), la calculul curenţilor de scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

23 / 30

Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază:

24 / 30

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I7 se aplică pentru:

25 / 30

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

26 / 30

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

27 / 30

Conform normativului I7-2011, canalul de cabluri reprezintă:

28 / 30

Pozarea cablurilor în pământ, în straturi suprapuse (etajate):

29 / 30

Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii sincrone este reactanţa:

30 / 30

Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 65%

0%

Iesire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *