Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

/30
115

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

În cazul existenței unei LEA, măsurile de siguranţă sunt măsurile care se iau:

2 / 30

Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:

3 / 30

Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:

4 / 30

La dimensionarea LEA joasă tensiune. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA joasă tensiune se amplasează:

5 / 30

Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă:

6 / 30

În reţelele de distribuţie de joasă tensiune, neutrul reţelelor:

7 / 30

Deschiderea nominală între stâlpii LEA de joasă tensiune. este definită ca fiind:

8 / 30

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

9 / 30

Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:

10 / 30

În reţelele TN dispozitivele de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) sunt dispozitive:

11 / 30

Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o înălţime faţă de sol de cel puţin:

12 / 30

Ca măsură de protecţie mărită, la liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, lanţurile de izolatoare multiple (susţinere şi întindere) se verifică în regim de avarie:

13 / 30

Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de:

14 / 30

Reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare torsadate:

15 / 30

La LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, conductorul de nul:

16 / 30

Conform normativului I7-2011, persoană calificată este:

17 / 30

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

18 / 30

Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se determină având în vedere următoarele criterii de dimensionare şi verificare:

19 / 30

În cazul staţiilor de conexiune sau de transformare, în care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un întrerupător a cărui defectare conduce la pierderea ambelor secţii, această defectare va fi considerată:

20 / 30

În reţeaua de joasă tensiune compensarea centralizată a puterii reactive va fi făcută, de regulă:

21 / 30

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

22 / 30

În încăperile de producţie pot fi montate instalaţii electrice de tensiune peste 1kV:

23 / 30

La dimensionarea LEA de joasă tensiune. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

24 / 30

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de cel puţin:

25 / 30

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula:

26 / 30

Zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie.

27 / 30

LEA 110 kV se vor realiza de regulă cu izolaţie

28 / 30

În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se neglijează:

29 / 30

La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se are în vedere:

30 / 30

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 69%

0%

Iesire

5 comentarii la “Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

 1. Bună ziua,

  La întrebarea “Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:” pe site este răspuns corect doar B) lămpi cu vapori de mercur, însă conform PE 022-3/87, articolul 2.64 răspunsul corect este A) lămpi cu vapori de sodiu și B) lămpi cu vapori de mercur.

  O zi bună

 2. Bună ziua,

  La întrebarea “În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:” pe site, răspuns corect este A) de tip deschis, cu luare unor măsuri, însă conform PE 101/85, articolul 31 răspunsul corect este C) de tip închis, cu luare unor măsuri

  O zi bună

 3. Bună ziua,

  La întrebarea “Armăturile de protecţie sunt dispozitive cu rol de” pe site, răspuns corect este A) reducere a perturbaţiilor electromagnetice, însă conform NTE007, capitolul III. Terminologie, răspunsul corect este B) de uniformizare a câmpului electric în lungul lanțului de izolatoare și A) reducere a perturbațiilor electromagnetice

  O zi bună

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *