Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

/30
1079

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. Iti uram mult succes!

1 / 30

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:

2 / 30

Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I"k este egal cu:

3 / 30

Abrevierea TN – C – S înseamnă

4 / 30

La dimensionarea LEA joasă tensiune., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:

5 / 30

Zona de protecţie la o centrală eoliană este:

6 / 30

În instalaţiile electrice ale construcţiilor se utilizează oțelul sub formă de

7 / 30

Montarea pe stâlpii LEA de joasă tensiune a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

8 / 30

Pentru compensarea puterii reactive, în reţelele de 400 kV se utilizează:

9 / 30

Montarea fascicolelor de conductoare izolate torsadate de joasă tensiune:

10 / 30

Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei linii de medie tensiune se va aplica la suma puterilor absorbite de toate posturile de transformare alimentate din linia respectivă un coeficient general de simultaneitate de:

11 / 30

Norma tehnică energetică - NTE 001- privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:

12 / 30

Se admite condiţionat instalarea, în încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două transformatoare de putere în ulei cu o putere totală de:

13 / 30

Panoul electric este un element component al unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, echipat cu aparate şi materiale electrice,

14 / 30

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

15 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

16 / 30

Utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de fază ale unui circuit

17 / 30

La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare refacerii:

18 / 30

Obstacol de protecţie este

19 / 30

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

20 / 30

Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei staţii de transformare de 110 kV/MT, se va aplica la suma puterilor vehiculate pe liniile de medie tensiune care vor fi racordate la această staţie un coeficient general de simultaneitate de:

21 / 30

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

22 / 30

Montarea transformatoarelor de putere monofazate în reţelele de distribuţie:

23 / 30

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:

24 / 30

Nivelul de izolaţie mărit reprezintă

25 / 30

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:

26 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

27 / 30

Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

28 / 30

Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general:

29 / 30

Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii şi puterii reactive, se vor instala:

30 / 30

Reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare torsadate:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 54%

0%

Iesire

6 thoughts on “Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

 1. Bună ziua,

  La întrebarea “Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:” pe site este răspuns corect doar B) lămpi cu vapori de mercur, însă conform PE 022-3/87, articolul 2.64 răspunsul corect este A) lămpi cu vapori de sodiu și B) lămpi cu vapori de mercur.

  O zi bună

 2. Bună ziua,

  La întrebarea “În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:” pe site, răspuns corect este A) de tip deschis, cu luare unor măsuri, însă conform PE 101/85, articolul 31 răspunsul corect este C) de tip închis, cu luare unor măsuri

  O zi bună

 3. Bună ziua,

  La întrebarea “Armăturile de protecţie sunt dispozitive cu rol de” pe site, răspuns corect este A) reducere a perturbaţiilor electromagnetice, însă conform NTE007, capitolul III. Terminologie, răspunsul corect este B) de uniformizare a câmpului electric în lungul lanțului de izolatoare și A) reducere a perturbațiilor electromagnetice

  O zi bună

 4. Buna ziua , pe telefon încadrarea răspunsurilor in chenar sunt foarte aiurea. Uneori nu înțelegi ,se despart aiurea cuvintele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *