Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

/25
1566

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIA si IVA - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. Iti uram mult succes!

Intrebari totale din acest chestionar: 413.

1 / 25

Marimea de care depinde stabilitatea electrodinamica a unui aparat electric in caz de scurtcircuit este:

2 / 25

Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor sau a blocurilor de cabluri:

3 / 25

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

4 / 25

La LEA 110 kV cu izolatoare tip tijă, pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie determinat conform NTE 001/03/00:

5 / 25

Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă utilizarea de:

6 / 25

Conductorul de nul, la LEA cu conductoare neizolate:

7 / 25

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este folosit pentru întreaga schemă, se utilizează:

8 / 25

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

9 / 25

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

10 / 25

Instalaţiile electrice peste 1kV, de exterior sau de interior, pot fi amplasate la distanţă nenormată faţă de construcţiile industriale sau civile, fără să fie necesară îndeplinirea altor condiţii:

11 / 25

Pentru protecţia liniei împotriva supratensiunilor atmosferice şi pentru protecţia oamenilor împotriva Ua şi Upas, care apar în cazul punerilor la pământ, stâlpii LEA se leagă la pământ și

12 / 25

Curent nominal este un

13 / 25

Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de:

14 / 25

Părţile conductoare străine

15 / 25

Conform I 7, parte conductoare accesibilă este:

16 / 25

Circuitele iluminatului normal

17 / 25

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

18 / 25

Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează

19 / 25

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit monofazat cu arc electric se obţine din

20 / 25

Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 220 kV sunt de:

21 / 25

Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:

22 / 25

La consumatorii alimentaţi din surse proprii de energie electrică, puterea motoarelor care pot fi pornite direct se determină pe bază de calcul,

23 / 25

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare:

24 / 25

Distanţa de izolare în aer între două părţi sub tensiune neizolate sau între acestea şi părţi legate la pământ este normată:

25 / 25

Se consideră atingere indirectă:

Your score is

The average score is 57%

0%

Iesire

12 thoughts on “Gradul IIIA si IVA – Mediu invatare Normative

 1. Bună ziua,

  La întrebarea “Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:” pe site este răspuns corect doar B) lămpi cu vapori de mercur, însă conform PE 022-3/87, articolul 2.64 răspunsul corect este A) lămpi cu vapori de sodiu și B) lămpi cu vapori de mercur.

  O zi bună

 2. Bună ziua,

  La întrebarea “În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:” pe site, răspuns corect este A) de tip deschis, cu luare unor măsuri, însă conform PE 101/85, articolul 31 răspunsul corect este C) de tip închis, cu luare unor măsuri

  O zi bună

 3. Bună ziua,

  La întrebarea “Armăturile de protecţie sunt dispozitive cu rol de” pe site, răspuns corect este A) reducere a perturbaţiilor electromagnetice, însă conform NTE007, capitolul III. Terminologie, răspunsul corect este B) de uniformizare a câmpului electric în lungul lanțului de izolatoare și A) reducere a perturbațiilor electromagnetice

  O zi bună

 4. Buna ziua,
  La intrebarea: “Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV se face considerând:” pe site raspunsul corect este: C) valorile tensiunii de alimentare în banda normată, raspunsul corect este: A) impedanţele elementelor componente ale reţelei constante.

  O zi buna,

 5. La intrebarea:

  Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate flexibile în:

  – este indicat ca raspuns corect:

  C) staţiile de 6-20 kV

  In Statiile de 6-20 kV se admite folosirea conductoarelor neizolate rigige, cred ca raspunsul corect la intrebare este:

  A) instalaţiile exterioare de 6-400 kV

 6. La intrebarea:

  Conturnarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet

  – este indicat ca si raspuns corect:

  C) atinge două conductoare de fază

  NTE001 specifica:

  3.46.- Conturnare inversă: Fenomenul de producere a unei descărcări între stâlp sau elementele de legare la pământ a paratrăsnetelor şi unul sau mai multe elemente sub tensiune ale instalaţiilor electrice învecinate, datorat creşterii potenţialului elementelor legate la pământ, ca urmare a scurgerii curentului de trăsnet prin priza de pământ a acestora. Conturnarea inversă poate să se producă atunci când o lovitură de trăsnet:
  – fie atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)
  – fie după ce a atins un conductor de fază şi după ce a provocat a amorsare la un stâlp are
  astfel de caracteristici electrice încât curentul ce se scurge prin stâlp şi priza de pământ
  provoacă o creştere de potenţial, suficientă pentru ca să amorseze o altă fază sănătoasă
  (fază fără defect) până în acel moment.

  Prin urmare raspunsul corect poate fi:

  A) a atins un conductor de fază şi a provocat o amorsare la un stâlp

  deoarece raspunsul exclude posibilitatea loviturii de trasnet la stalp:

  B) numai atunci când o lovitură de trăsnet atinge direct stâlpul sau un conductor de protecţie (când el există)

 7. La intrebarea:

  Pentru dimensionarea sau verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în considerare:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) valoarea stabilizată a curentului de scurtcircuit

  3.1. Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face prin compararea marimilor de calcul cu cele nominale. Comparatia se refera la valoarea de varf, ip, a curentului de scurtcircuit,luandu-se in considerare, de regula, scurtcircuitul trifazat. Relatia de verificare care trebuie indeplinita este:

  ip mai mic sau egal cu ipr

  in care ipr este curentul dinamic nominal al aparatului.

  Deci raspunsul corect cred ca este:

  C) curentul dinamic nominal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *