Gradul III si IV – Simulare teste Legislatie

/30
38

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

1 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

2 / 30

Energia electrică tranzacționată pe piața de energie electrică se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform reglementărilor elaborate de:

3 / 30

ANRE este:

4 / 30

Nerespectarea prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice atrage:

5 / 30

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

6 / 30

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se poate face:

7 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

8 / 30

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

9 / 30

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

10 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

11 / 30

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, prin avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii financiare în favoarea sa, de către utilizatorul

12 / 30

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

13 / 30

Operatorul de distribuţie:

14 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

15 / 30

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

16 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

17 / 30

Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie

18 / 30

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

19 / 30

Avizul tehnic de racordare constituie:

20 / 30

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea constituie:

21 / 30

Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către operatorul de reţea şi

22 / 30

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

23 / 30

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

24 / 30

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse:

25 / 30

Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:

26 / 30

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către:

27 / 30

Scopul „Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie„ este:

28 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:

29 / 30

Costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat conform soluţiei de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcţie de soluţia de racordare..

30 / 30

Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) este:

Se genereaza rezultatele

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 70%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *