Gradul III si IV – Simulare teste Legislatie

/25
1330

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Simulare teste

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

Intrebari totale din acest chestionar: .

1 / 25

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:

2 / 25

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

3 / 25

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

4 / 25

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu :

5 / 25

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

6 / 25

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către:

7 / 25

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie de:

8 / 25

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

9 / 25

Constituie infracţiune:

10 / 25

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

11 / 25

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:

12 / 25

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

13 / 25

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

14 / 25

Furnizorul are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie care să pună la dispoziţia clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor şi care să conţină și infomații privind modalităţile de soluţionare

15 / 25

Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută .

16 / 25

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

17 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

18 / 25

Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent şi tensiune pentru măsurare:

19 / 25

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

20 / 25

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

21 / 25

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

22 / 25

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

23 / 25

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

24 / 25

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

25 / 25

Se integrează în sisteme de măsurare inteligentă punctele de măsurare din:

Se genereaza rezultatele

Your score is

The average score is 68%

0%

4 thoughts on “Gradul III si IV – Simulare teste Legislatie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *