Gradul III si IV – Simulare teste Legislatie

/25
1799

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Simulare teste

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul. In momentul in care raspunzi la intrebare automat treci la urmatoarea. Succes!

Intrebari totale din acest chestionar: .

1 / 25

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele:

2 / 25

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

3 / 25

Începând cu data de 1.01.2022, în PD, la JT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere față de tensiunea nominală mai mare de

4 / 25

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

5 / 25

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

6 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

7 / 25

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:

8 / 25

Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de distribuţie:

9 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

10 / 25

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

11 / 25

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la:

12 / 25

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

13 / 25

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

14 / 25

În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, pentru neachitarea de către client în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii, furnizorul poate întrerupe furnizarea:

15 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

16 / 25

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

17 / 25

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

18 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

19 / 25

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

20 / 25

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

21 / 25

Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

22 / 25

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

23 / 25

Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes public:

24 / 25

Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:

25 / 25

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:

Se genereaza rezultatele

Your score is

The average score is 70%

0%

4 thoughts on “Gradul III si IV – Simulare teste Legislatie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *