Gradul III si IV – Mediu invatare Legislatie

/30
0 votes, 0 avg
66

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice:

2 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

3 / 30

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

4 / 30

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:

5 / 30

În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare:

6 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

7 / 30

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

8 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

9 / 30

La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare

10 / 30

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

11 / 30

ANRE emite licenţe pentru:

12 / 30

Client eligibil este clientul care: :

13 / 30

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

14 / 30

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

15 / 30

Contractul de reţea este un

16 / 30

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

17 / 30

Sunt definite ca locuri de consum cu consum mare, locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici la care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare, depăşeşte:

18 / 30

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul de delimitare:

19 / 30

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum ........ în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, calculat de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie

20 / 30

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări:

21 / 30

Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:

22 / 30

În punctele de măsurare de categoria B se utilizează exclusiv contoare electronice:

23 / 30

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi terenurile pe care este amplasata, sunt:

24 / 30

Se recomandă includerea în subcategoria C1 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes public:

25 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

26 / 30

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară

27 / 30

Reglementările privind regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare a energiei electrice prevăd că:

28 / 30

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

29 / 30

Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes public:

30 / 30

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali se aplicã:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 71%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *