Gradul III si IV – Mediu invatare Legislatie

/30
0 votes, 0 avg
171

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea certificatului de racordare:

2 / 30

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

3 / 30

În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea nominală o abatere mai mare de:

4 / 30

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

5 / 30

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

6 / 30

Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară

7 / 30

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

8 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

9 / 30

Punctul de de interfaţă este

10 / 30

Un client final cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA,

11 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

12 / 30

Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică din România:

13 / 30

Responsabilitatea asigurării serviciului de sistem aparţine următoarei persoane juridice titulare de licenţă:

14 / 30

Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie făcută

15 / 30

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de:

16 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

17 / 30

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze :

18 / 30

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

19 / 30

Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către operatorul de reţea şi

20 / 30

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

21 / 30

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

22 / 30

Pentru punctele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor de măsurare care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune şi contoare trebuie astfel alese încât căderea de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mare de:

23 / 30

Operatorul economic aflat în procedură de faliment

24 / 30

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

25 / 30

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

26 / 30

Instalaţia de racordare rezultată în urma lucrărilor finanţate de către utilizator

27 / 30

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

28 / 30

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

29 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

30 / 30

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 71%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *