Gradul II – Simulare Teste Normative

/30
336

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează:

2 / 30

Clădirile de producţie electrică, amplasate în afara localităţilor,

3 / 30

La instalaţiile electrice interioare de joasă tensiune, marcările panourilor trebuie să fie vizibile:

4 / 30

Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară se prevede:

5 / 30

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

6 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

7 / 30

La circuitele electrice de comandă, automatizare, măsurare şi semnalizare:

8 / 30

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

9 / 30

Simbolul literal I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

10 / 30

În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la receptor trebuie să fie de

11 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:

12 / 30

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

13 / 30

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracționabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare:

14 / 30

În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile:

15 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

16 / 30

În instalaţiile de tip interior:

17 / 30

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:

18 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

19 / 30

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

20 / 30

Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

21 / 30

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

22 / 30

La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi:

23 / 30

Se consideră atingere directă:

24 / 30

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

25 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

26 / 30

Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel puțin egală cu:

27 / 30

Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază

28 / 30

Conform normativului I7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru:

29 / 30

Masă (a unui echipament sau element de construcţie) reprezintă:

30 / 30

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 70%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *