Gradul II – Simulare Teste Normative

/30
96

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

TFJP reprezintă abrevierea pentru:

2 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

3 / 30

Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite pentru:

4 / 30

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

5 / 30

Conform normativului I-7-2011, canalul de cabluri reprezintă:

6 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

7 / 30

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:

8 / 30

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

9 / 30

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

10 / 30

Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în spaţiile de producţie:

11 / 30

La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

12 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

13 / 30

Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.:

14 / 30

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

15 / 30

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:

16 / 30

Conform normativului I7-2011, persoană calificată este:

17 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

18 / 30

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

19 / 30

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

20 / 30

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

21 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

22 / 30

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

23 / 30

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

24 / 30

Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

25 / 30

Curentul de de suprasarcină este definit în I7-2011 ca fiind un supracurent care se produce într-un circuit electric:

26 / 30

Izolaţia de bază este izolaţia:

27 / 30

Conform I7, parte conductoare accesibilă este:

28 / 30

Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică:

29 / 30

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

30 / 30

Circuitul de alimentare al bateriei de condensatoare de joasă tensiune se dimensionează la un curent electric:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 73%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *