Gradul II – Simulare Teste Normative

/25
13577

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 201.

1 / 25

Circuitele iluminatului normal

2 / 25

Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

3 / 25

Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

4 / 25

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

5 / 25

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

6 / 25

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere:

7 / 25

Curentul admisibil este

8 / 25

Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite

9 / 25

Pe circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor.

10 / 25

In România tensiunea nominala de joasă tensiune asigurata de reţeaua de distribuţie publică

11 / 25

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

12 / 25

Dacă instalaţiile electrice sunt în distribuţie prefabricată în învelişuri metalice (cutii, carcase), aceste învelişuri

13 / 25

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

14 / 25

La circuitele electrice de comandă, automatizare, măsurare şi semnalizare:

15 / 25

Conductorul neutru (N):

16 / 25

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

17 / 25

Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent:

18 / 25

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

19 / 25

Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea:

20 / 25

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

21 / 25

Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază,

22 / 25

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

23 / 25

Priza de pământ este o

24 / 25

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

25 / 25

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

Your score is

The average score is 67%

0%

18 thoughts on “Gradul II – Simulare Teste Normative

 1. La intjrebarea 16 raspunsul bun bifat de Dvs nu este corect , este bun raspunsul bifat de mne spatii de productie electrica care necesita personal calificat impus de BA5
  BA5 Calificate Persoane având cunoútinĠe tehnice sau experieĠă suficientă pentru evitarea
  pericolelor pe care le poate reprezenta electricitatea (ingineri úi tehnicieni).
  Locuri închise în care se execută operaĠiuni electrice , echipamente neprotejate
  împotriva contactelor directe, admise numai în amplasamente care nu sunt
  accesibile decât persoanelor autorizate
  BB RezistenĠa electrică a
  corpului omului Vezi I7 din 2011 pag.332 Anexa 5.2.6

 2. La intrebarea:
  Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  Se da raspuns corect cand B cand C in functie de chestionar

  B) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru
  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru numai dacă acesta are și funcția de conductor de protecție

  Textul intrebarii este insuficient in detalii pentru a da un raspuns corect. Ori se dau detalii or se renunta la intrebare, pentru ca este generatoare de confuzii.

 3. La intrebarea: “Rezistenţa prizei de pământ, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor trebuie să fie cel mult”, raspunsurile afisate sunte eronate, acestea sunt preluate de la alta intrebare.

 4. Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

  Raspuns corect : A ; Raspuns gresit in chestionar – B ”
  A) toate conductoarele active
  B) toate conductoarele de fază
  C) conductorul neutru

 5. Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: B) legarea directă la pământ a maselor instalaţiei
  In test, raspunsul este gresit: A) izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.

  In I7, a 2 a litera se refera la situatia maselor electrice in raport cu pamantul

 6. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului

  INTREBAREA 17 testul da raspuns gresit (B) in loc de A

 7. Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

  A) căderii de tensiune
  B) tipului reţelei (LEA sau LES)
  C) secţiunii conductorului de protecţie
  Raspuns corect este A caderii de tensiune si nu B cum spune aplicatia, va rugam corectati

 8. Cum ziceam si in alte comentarii, plin de greseli si este lipsit de profesionalism sa lasati lucrurile asa , mai bine il inchideti decat sa induceti lumea in eroare. Nu ajutati, mai mult incurcati.

  Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

  A) pe două conductoare de fază
  B) pe toate conductoarele de fază
  C) pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru

  Raspuns corect B si nu A cum indica testul
  Vezi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Art.5.3.1.7.2.1

  Apoi
  Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de

  A) 1 Ω.
  B) 10 Ω.
  C) 4 Ω.

  Raspuns corect este C nu B ….
  Vezi I 7 la definitii ….

  Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 16 mm2
  B) 25 mm2
  C) 35 mm2

  Raspuns corect B si nu A cum indica testul
  Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Art.5.2.4.6.3

  3 raspunsuri gresite in alcelasi test

 9. Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

  A) conductorului neutru, numai dacă este o rețea TT
  B) conductorului neutru, numai dacă este o rețea IT
  C) conductoarelor active

  Raspuns corect C
  I 7 – 2011 / Art.4.3.4.2.1

 10. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:
  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  raspunsul corect este A), nu B)
  Va rugam sa corectati!

 11. Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

  A) în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
  B) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al
  C) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
  raspuns corect A) si nu B)

 12. Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie

  Raspuns corect : Nu se prevede protectie comuna la suprasarcina in loc de Nu se prevede protectie comuna la scurtcircuit.
  Se prevede protectie comuna la scurtcircuit pentru receptoarele electrice de putere care insumeaza mai mult de 15 KW, este obligatoriu acest lucru.

 13. Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea:
  A) conductorului neutru, numai dacă este o rețea IT
  B) conductorului neutru, numai dacă este o rețea TT
  C) conductoarelor active
  Raspuns corect este C si nu B cum spune aplicatia, va rugam sa corectati

 14. Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

  A) lungimea circuitului
  B) tipul receptorului alimentat
  C) modul de montare

  Raspunsul dat corect de site e C dar de fapt e A

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *