Gradul II – Simulare Teste Normative

/25
11340

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD II AB - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 201.

1 / 25

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

2 / 25

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

3 / 25

În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

4 / 25

Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi putere (forţă):

5 / 25

În fiecare instalaţie la nivelul tabloului general trebuie prevăzută

6 / 25

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

7 / 25

Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

8 / 25

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

9 / 25

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive, diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

10 / 25

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

11 / 25

Legăturile barelor se execută:

12 / 25

Curentul admisibil este

13 / 25

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

14 / 25

Reţeaua generală a conductoarelor principale de legare la pământ de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare

15 / 25

Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune:

16 / 25

Atunci când un dispozitiv de protecție trebuie să deconecteze toate conductoarele active din circuitul corespondent,

17 / 25

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

18 / 25

Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de

19 / 25

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

20 / 25

Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie

21 / 25

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare, între priza de pământ a clădirii şi priza de pământ a postului de transformare trebuie să fie o distanţă de:

22 / 25

Izolaţia dublă este

23 / 25

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

24 / 25

Se consideră atingere directă:

25 / 25

Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite

Your score is

The average score is 67%

0%

18 thoughts on “Gradul II – Simulare Teste Normative

 1. La intjrebarea 16 raspunsul bun bifat de Dvs nu este corect , este bun raspunsul bifat de mne spatii de productie electrica care necesita personal calificat impus de BA5
  BA5 Calificate Persoane având cunoútinĠe tehnice sau experieĠă suficientă pentru evitarea
  pericolelor pe care le poate reprezenta electricitatea (ingineri úi tehnicieni).
  Locuri închise în care se execută operaĠiuni electrice , echipamente neprotejate
  împotriva contactelor directe, admise numai în amplasamente care nu sunt
  accesibile decât persoanelor autorizate
  BB RezistenĠa electrică a
  corpului omului Vezi I7 din 2011 pag.332 Anexa 5.2.6

 2. La intrebarea:
  Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  Se da raspuns corect cand B cand C in functie de chestionar

  B) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru
  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru numai dacă acesta are și funcția de conductor de protecție

  Textul intrebarii este insuficient in detalii pentru a da un raspuns corect. Ori se dau detalii or se renunta la intrebare, pentru ca este generatoare de confuzii.

 3. La intrebarea: “Rezistenţa prizei de pământ, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor trebuie să fie cel mult”, raspunsurile afisate sunte eronate, acestea sunt preluate de la alta intrebare.

 4. Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

  Raspuns corect : A ; Raspuns gresit in chestionar – B ”
  A) toate conductoarele active
  B) toate conductoarele de fază
  C) conductorul neutru

 5. Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: B) legarea directă la pământ a maselor instalaţiei
  In test, raspunsul este gresit: A) izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.

  In I7, a 2 a litera se refera la situatia maselor electrice in raport cu pamantul

 6. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului

  INTREBAREA 17 testul da raspuns gresit (B) in loc de A

 7. Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

  A) căderii de tensiune
  B) tipului reţelei (LEA sau LES)
  C) secţiunii conductorului de protecţie
  Raspuns corect este A caderii de tensiune si nu B cum spune aplicatia, va rugam corectati

 8. Cum ziceam si in alte comentarii, plin de greseli si este lipsit de profesionalism sa lasati lucrurile asa , mai bine il inchideti decat sa induceti lumea in eroare. Nu ajutati, mai mult incurcati.

  Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

  A) pe două conductoare de fază
  B) pe toate conductoarele de fază
  C) pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru

  Raspuns corect B si nu A cum indica testul
  Vezi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Art.5.3.1.7.2.1

  Apoi
  Reţeaua generală de protecţie din instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de

  A) 1 Ω.
  B) 10 Ω.
  C) 4 Ω.

  Raspuns corect este C nu B ….
  Vezi I 7 la definitii ….

  Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 16 mm2
  B) 25 mm2
  C) 35 mm2

  Raspuns corect B si nu A cum indica testul
  Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Art.5.2.4.6.3

  3 raspunsuri gresite in alcelasi test

 9. Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

  A) conductorului neutru, numai dacă este o rețea TT
  B) conductorului neutru, numai dacă este o rețea IT
  C) conductoarelor active

  Raspuns corect C
  I 7 – 2011 / Art.4.3.4.2.1

 10. Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:
  A) protecţia împotriva şocurilor electrice în absenţa defectului
  B) protecţia care corespunde protecţiei împotriva atingerilor indirecte.
  C) protecţia împotriva şocurilor electrice în caz de defect
  raspunsul corect este A), nu B)
  Va rugam sa corectati!

 11. Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

  A) în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor
  B) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al
  C) în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
  raspuns corect A) si nu B)

 12. Pe un circuit care alimentează mai multe receptoare electrice de putere de aceeaşi natură şi destinaţie

  Raspuns corect : Nu se prevede protectie comuna la suprasarcina in loc de Nu se prevede protectie comuna la scurtcircuit.
  Se prevede protectie comuna la scurtcircuit pentru receptoarele electrice de putere care insumeaza mai mult de 15 KW, este obligatoriu acest lucru.

 13. Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea:
  A) conductorului neutru, numai dacă este o rețea IT
  B) conductorului neutru, numai dacă este o rețea TT
  C) conductoarelor active
  Raspuns corect este C si nu B cum spune aplicatia, va rugam sa corectati

 14. Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

  A) lungimea circuitului
  B) tipul receptorului alimentat
  C) modul de montare

  Raspunsul dat corect de site e C dar de fapt e A

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *