Gradul II – Mediu invatare Legislatie

/30
466

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Mediu Invatare

1 / 30

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

2 / 30

Constituie contravenţie:

3 / 30

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum:

4 / 30

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea constituie:

5 / 30

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

6 / 30

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

7 / 30

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

8 / 30

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

9 / 30

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

10 / 30

Linia electrica directa este:

11 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

12 / 30

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

13 / 30

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat

14 / 30

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:

15 / 30

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

16 / 30

Client eligibil - este clientul care:

17 / 30

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

18 / 30

Linia electrica directa este:

19 / 30

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

20 / 30

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

21 / 30

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

22 / 30

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

23 / 30

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

24 / 30

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

25 / 30

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

26 / 30

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

27 / 30

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

28 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

29 / 30

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:

30 / 30

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 70%

0%

6 comentarii la “Gradul II – Mediu invatare Legislatie

 1. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere
  cred ca este C)realizarea unui randament global anual de minimum 50% în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW

 2. Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:
  Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului
  sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie
  ***să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

  Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:
  ***să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului
  sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie
  Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului
  Cele cu steluta sunt cele corecte

 3. Ordinea de prioritate economică reprezintă

  A) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
  B) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile instalate
  C) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere

  Aplicatia da ca raspuns corect C eu cred ca este A.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *