Gradul II – Mediu invatare Legislatie

/25
10440

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Mediu Invatare

1 / 25

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

2 / 25

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

3 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

4 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

5 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

6 / 25

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

7 / 25

În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare

8 / 25

La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare

9 / 25

Avizul tehnic de racordare constituie:

10 / 25

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:

11 / 25

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

12 / 25

Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii,

13 / 25

Avizul tehnic de racordare se emite de către:

14 / 25

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

15 / 25

Clientul vulnerabil

16 / 25

Neplata facturilor emise de către furnizor conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice poate avea drept consecinţă:

17 / 25

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu :

18 / 25

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

19 / 25

Constituie infracţiune:

20 / 25

Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:

21 / 25

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

22 / 25

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

23 / 25

Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform reglementărilor elaborate de:

24 / 25

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

25 / 25

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la:

Your score is

The average score is 78%

0%

18 thoughts on “Gradul II – Mediu invatare Legislatie

 1. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere
  cred ca este C)realizarea unui randament global anual de minimum 50% în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW

 2. Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:
  Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului
  sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie
  ***să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

  Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:
  ***să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului
  sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie
  Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului
  Cele cu steluta sunt cele corecte

 3. Ordinea de prioritate economică reprezintă

  A) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
  B) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile instalate
  C) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere

  Aplicatia da ca raspuns corect C eu cred ca este A.

  1. Răspunsul corect este opțiunea C) ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune rapid de o anumită putere.

   Ordinea de prioritate economică se referă la modalitatea de gestionare a surselor de energie electrică în funcție de capacitatea acestora de a dispune rapid de o anumită putere, în scopul de a răspunde cererii de energie electrică în timp real. Această ordine de prioritate este importantă în cazul fluctuațiilor neașteptate ale cererii de energie electrică sau al producerii unor defecte la o sursă de energie electrică. Astfel, sursele de energie electrică cu o capacitate de a dispune rapid de o anumită putere vor fi preferate în comparație cu cele care necesită mai mult timp pentru a furniza energie electrică în sistem.

   Ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile instalate sau după criterii economice nu reflectă neapărat capacitatea acestora de a răspunde rapid cererii de energie electrică, astfel încât aceste criterii nu sunt relevante în ordinea de prioritate economică.

 4. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

  A) realizarea unui randament global anual de minimum 50% în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW
  B) Promovarea utilizării eficiente a combustibililor
  C) Promovarea utilizării surselor regenerabile

  quiz ul spune ca răspunsul corect este B dar eu cred ca este A, îmi puteți confirma? mulțumesc

 5. În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate,,; acest document este:
  A) Nerelevant
  B) Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)
  C) Un document obligatoriu, care trebuie întocmit corelat cu documenteie ,,Experienţă profesională,, și ,,Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare,,

  Aici apare ca raspuns corect C, insa in Ord. 116/2016, cap. VI, Art. 14, nu este mentionat si acest document ca fiind obligatoriu. Ma puteti lamuri, va rog?

 6. Avizul tehnic de racordare constituie:

  A) aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în anumite condiţii.
  B) angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului;
  C) acceptul operatorului de reţea pentru utilizarea reţelei în anumite condiţii

  Raspunsul corect este a) , nu c)

  1. Observ ca nu a fost corectat acest raspuns in chestionar.
   Puteti confirma si corecta, va rog?

   Petresc Dorian, m-ai putea ajuta te rog cu lista de intrebari rezolvata, daca o ai?

 7. Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

  A) locurile de consum care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă
  B) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează
  C) utilizatorii perturbatori
  Raspunsul corect este a) si nu c) -a se vedea ord.102 art.12 lit.c

 8. Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
  a)pentru orice titular al locului de producere/consum respectiv
  b)numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum
  c)pe o perioadă de timp nelimitată

  Consider varianta corecta C.
  Va rog confirmati/corectati pe site

 9. La intrebarea:” Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară” raspunsul corect este:” C) în cazul unei facturări eronate a consumului ” nu ” A) numai în cazul în care contorul a fost defect”.

 10. Intrebarea:
  După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum
  Apare de doua ori cu doua raspunsuri corecte diferite:
  1. 30 de zile calendaristice in cazul racordarii la joasa tensiune
  2. 20 de zile calendaristice in cazul racordarii la joasa tensiune

 11. La intrebarea :
  După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:
  A) 30 zile calendaristice în cazul racordării la medie tensiune
  B) 20 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune
  rezultatul corectat este varianta A , si nu B cum apare in test
  va rog frumas s-a corectati raspunsul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *