Gradul II – Mediu invatare Legislatie

/30
86

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Mediu Invatare

1 / 30

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

2 / 30

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

3 / 30

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi terenurile pe care este amplasata, sunt:

4 / 30

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

5 / 30

Linia electrica directa este:

6 / 30

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

7 / 30

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

8 / 30

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

9 / 30

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

10 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

11 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:

12 / 30

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

13 / 30

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

14 / 30

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

15 / 30

Energia electrică tranzacționată pe piața de energie electrică se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform reglementărilor elaborate de:

16 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

17 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

18 / 30

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

19 / 30

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

20 / 30

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la:

21 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

22 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

23 / 30

Client eligibil - este clientul care:

24 / 30

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician:

25 / 30

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:

26 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

27 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

28 / 30

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

29 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

30 / 30

ANRE emite:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 56%

0%

2 comentarii la “Gradul II – Mediu invatare Legislatie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *