Gradul I – Simulare Teste Legislatie

/25
2470

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Simulare test Legislatie

1 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

2 / 25

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

3 / 25

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

4 / 25

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate"; acest document este:

5 / 25

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

6 / 25

Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii,

7 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

8 / 25

Constituie infracţiune:

9 / 25

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

10 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

11 / 25

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

12 / 25

Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară

13 / 25

Avizul tehnic de racordare constituie:

14 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

15 / 25

Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:

16 / 25

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

17 / 25

Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:

18 / 25

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:

19 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

20 / 25

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

21 / 25

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

22 / 25

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

23 / 25

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

24 / 25

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

25 / 25

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

Your score is

The average score is 43%

0%

3 thoughts on “Gradul I – Simulare Teste Legislatie

 1. cred ca toate 3 raspunsuri sunt corecte

  Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea certificatului de racordare:

  A) în cazul schimbării titularului locului de consum şi/ sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum şi/ sau de producere respectiv prin cumpărare, moştenire etc
  B) în situaţia dezvoltării din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la un loc de consum şi/ sau de producere, necesitând un spor de putere faţă de puterea aprobată
  C) la schimbarea denumirii utilizatorului

 2. ceva e gresit

  Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

  A) De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV
  B) De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV
  C) De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

 3. eu cred ca raspunsul corect este A si B
  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

  A) Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie
  B) Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport
  C) Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării iluminatului public

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *