Gradul I – Simulare Teste Legislatie

/30
131

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Simulare test

1 / 30

Contractul de reţea se încheie

2 / 30

Contractul de reţea este un

3 / 30

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

4 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

5 / 30

Avizul tehnic de racordare constituie:

6 / 30

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

7 / 30

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul de delimitare:

8 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

9 / 30

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electricăpe o perioadă de:

10 / 30

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

11 / 30

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

12 / 30

Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică

13 / 30

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

14 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

15 / 30

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali pot fi:

16 / 30

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

17 / 30

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

18 / 30

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de ”client final” şi ”consumator” sunt:

19 / 30

Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:

20 / 30

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

21 / 30

Adeverințele de electrician autorizat pot fi:

22 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

23 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

24 / 30

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

25 / 30

Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică

26 / 30

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

27 / 30

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

28 / 30

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi:

29 / 30

ANRE emite:

30 / 30

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 47%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *