Gradul I – Simulare Teste Legislatie

/30
51

Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Simulare test

1 / 30

Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică

2 / 30

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi are în vedere

3 / 30

Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc

4 / 30

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

5 / 30

Instalaţia de racordare rezultată în urma lucrărilor finanţate de către un utilizator

6 / 30

Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice:

7 / 30

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

8 / 30

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

9 / 30

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

10 / 30

Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

11 / 30

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

12 / 30

Ordinea de prioritate economică reprezintă

13 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

14 / 30

Pentru clienţii vulnerabili care din motive de sănătate necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică, operatorul de rețea asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum

15 / 30

Constituie infracţiune:

16 / 30

Este interzis electricianului autorizat:

17 / 30

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

18 / 30

ANRE emite licenţe pentru

19 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

20 / 30

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum ........ în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, calculat de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie

21 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

22 / 30

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

23 / 30

In situația racordării unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a unui loc de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare a utilizatorului:

24 / 30

În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar se face:

25 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

26 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

27 / 30

Instalaţia de racordare rezultată în urma lucrărilor finanţate de către utilizator

28 / 30

Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie

29 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

30 / 30

Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 48%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *