Gradul I – Simulare Teste Normative

/30
273

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

2 / 30

Conform I7, parte conductoare accesibilă este:

3 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate

4 / 30

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

5 / 30

Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de:

6 / 30

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

7 / 30

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

8 / 30

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

9 / 30

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

10 / 30

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:

11 / 30

În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

12 / 30

Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se instalează în încăperi din clasa:

13 / 30

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

14 / 30

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

15 / 30

Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

16 / 30

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

17 / 30

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

18 / 30

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

19 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

20 / 30

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

21 / 30

Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

22 / 30

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

23 / 30

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

24 / 30

Într-o reţea TN-C-S, montarea dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) se face:

25 / 30

Masă (a unui echipament sau element de construcţie) reprezintă:

26 / 30

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

27 / 30

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:

28 / 30

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

29 / 30

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

30 / 30

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 69%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *