Gradul I – Simulare Teste Normative

/30
206

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Simulare teste

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

2 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

3 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

4 / 30

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

5 / 30

Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:

6 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

7 / 30

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

8 / 30

Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice:

9 / 30

Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se instalează în încăperi din clasa:

10 / 30

Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general:

11 / 30

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

12 / 30

Izolaţia de bază este izolaţia:

13 / 30

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

14 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

15 / 30

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

16 / 30

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:

17 / 30

Prevederile normativului I7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

18 / 30

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

19 / 30

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

20 / 30

Simbolul literal I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

21 / 30

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

22 / 30

În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la receptor trebuie să fie de:

23 / 30

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

24 / 30

Din punct de vedere al influenţelor externe, în categoria şi clasa de influenţă BA5 se încadrează:

25 / 30

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

26 / 30

Izolaţia de bază este izolaţia:

27 / 30

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

28 / 30

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

29 / 30

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

30 / 30

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 72%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *