Electrotehnica – Simulare Teste

/30
113

Electrotehnica - Chestionar autorizare electricieni ANRE Toate Gradele - Simulare teste

1 / 30

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

2 / 30

Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când:

3 / 30

Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de:

4 / 30

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

5 / 30

Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că:

6 / 30

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală?

7 / 30

Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice:

8 / 30

Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

9 / 30

Permeabilitatea este o mărime:

10 / 30

Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:

11 / 30

Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:

12 / 30

În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

13 / 30

Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte:

14 / 30

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu:

15 / 30

Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere Cp este:

16 / 30

AAR se utilizează în scopul:

17 / 30

Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la:

18 / 30

Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine:

19 / 30

Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

20 / 30

Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:

Question Image

21 / 30

Legile lui Kirchhoff se aplică:

22 / 30

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

23 / 30

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila:

24 / 30

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte:

25 / 30

O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H " superior atunci când:

Question Image

26 / 30

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

27 / 30

Circuitul din figură reprezinta

28 / 30

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este:

29 / 30

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

30 / 30

Într-un conductor curentul alternativ are densitatea:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 60%

0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *