Electrotehnica – Mediu Invatare

/25
28160

Electrotehnica - Chestionar autorizare electricieni ANRE Toate Gradele - Mediu Invatare

1 / 25

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pământ, în regim normal si simetric de funcţionare avem:

2 / 25

Reducerea nivelului de izolație din instalațiile capsulate cu SF6 poate fi provocată

3 / 25

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

4 / 25

Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit sunt folosite

5 / 25

Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când:

6 / 25

AAR se utilizează în scopul:

7 / 25

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

8 / 25

În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când:

9 / 25

Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza:

10 / 25

Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul:

11 / 25

Durata de viata a lămpilor cu incandescenta:

12 / 25

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

13 / 25

Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

14 / 25

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

15 / 25

Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice din instalatii electrice exterioare este asigurarea

16 / 25

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

17 / 25

O protecţie este selectivă atunci când:

18 / 25

O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei:

19 / 25

Siguranţele electrice au rolul de a:

20 / 25

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

21 / 25

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

22 / 25

În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

23 / 25

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila:

24 / 25

Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:

compartimentul de legătură cu reţeaua electrică

25 / 25

Într-o schemă poligon cu patru laturi:

Your score is

The average score is 67%

0%

62 thoughts on “Electrotehnica – Mediu Invatare

 1. Raspunsurile la ambele intrebari sunt B si C, dar se contrazic. O intrebare a fost nr 8 si una 10.

  Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

  A) nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor;
  B) asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune.
  C) asigură scurtarea duratei reviziilor la celule;

  Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

  A) asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune;
  B) asigură scurtarea duratei reviziilor la celule;
  C) nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor.

  1. Buna ziua, , m-am lovit si eu de aceasta intrebare si nu a fost inca corectata, problema raspunsurilor care se contrazic inca exista.

 2. Circuitul din figură reprezinta
  A) un circuit de linie dintr-o statie cu un sistem de bare colectoare si bare de ocolire.
  B) o cupla cu functiuni multiple intr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare
  C) un circuit de linie dintr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare

  Este o problema la aceasta intrebare, si mai exact nu este afisată figura.
  Doresc sa fiu contactat pe mail de administratorul paginii deoarece am rezolvarile pentru toate subiectele ca am observat ca mai exista greseli si ar fi bine sa nu inducem viitorii electricieni in eroare.

 3. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:
  A) sinusoidal
  B) mult mai deformat decat tensiunea care i-a dat nastere
  C) mai putin deformat decat tensiunea care i-a dat nastere

  Raspunsul corect la aceasta intrebare este C, “mai putin deformat….”. Pe site raspunsul corect este B, raspuns gresit !

 4. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:
  A) sinusoidal
  B) mult mai deformat decat tensiunea care i-a dat nastere
  C) mai putin deformat decat tensiunea care i-a dat nastere

  Raspunsul corect la aceasta intrebare este C, “mai putin deformat….”. Pe site raspunsul corect este B, raspuns gresit !

 5. În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul are rolul:
  A) de a menţine temperatura constanta a siguranţei
  B) de a consolida elementele fuzibile
  C) de a mari puterea de rupere a siguranţei

  Raspunsul corect este C, ” de a mari puterea … “. Pe site respunsul corect este A, raspuns gresit !

 6. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus?( poaza cu 2 separatoare si un generator)
  A) da, separatorul S1;
  B) da, separatorul S2
  C) nu;
  Nu cumva este corect raspunsul b? Mai este o intrebare identica numai ca in desen se afla un motor, iar raspunsurile la ambele intrebari este ca nu. Puteti verifica ?

   1. Totusi in test si la motor este nu.
    Atata vreme cat am 2 separatoare si un intrerupator, S2 este in plus.
    Precizez, la schema cu motor!

 7. Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală?
  In mod eronat considera doar raspunsul B corect.
  Raspunsul corect ar fi A sau B.

 8. Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au:

  A) inductanţa mica
  B) rezistenta mare
  C) inductanţa mare

  Raspunsul corect nu poate fi C.

  1. Aveți dreptate, inductanță lor e mica de ordinul uH pentru că nu au miez feromagnetic, care oricum s-ar satura la curenții de scurtcircuit

 9. Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare:
  a)cu întreţinere mult simplificată;
  b)fără pericol de incendiu;
  c)puţin silenţioase.

  Aici apare raspunsul corect A, dar raspunsul corect ar fi B.
  Puteti verifica?

  1. Reducerea nivelului de izolație din instalațiile capsulate cu SF6 poate fi provocată.
   A. numai de produse de descompunere ale SF6 şi compuşii lor cu materiale izolante sau metale, sub influenţa umidităţii;
   B.de impurităţi ca urmare a unui montaj necorespunzător (dacă montajul se face cu mâini murdare, transpirate, urme de grăsime, praf de diferite feluri şi mai ales pilituri metalice);
   C. umiditatea reziduală scăzută a gazului izolant

   Raspuns corect B

 10. Buna ziua,

  Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat şi la pământ, cu arc, se compune din:

  A) schema de secvenţă directă (pozitivă)
  B) schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu triplul impedanţei arcului
  C) schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu schema de secvenţă inversă (negativă).

  Raspuns corect – A, raspuns in test B. Puteti verifica, va rog ?

 11. Buna ziua,

  La intrebarea de mai jos, consider ca raspunsurile corecte ar fi A si B . Raspunsul din chestionar este C. Puteti verifica, va rog ?

  Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

  A) au aceleaşi componente directe (pozitive)
  B) au aceleaşi componente inverse (negative)
  C) au aceleaşi componente homopolare (zero)

 12. Buna ziua,

  La intrebarea de mai jos, raspunsul corect ar trebui sa fie B. Raspunsul in chestionar este C. Puteti verifica, va rog ?

  Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:

  A) eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze
  B) securitate ridicată a persoanelor;
  C) gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;

 13. Care dintre urmatoarele enunturi NU ESTE ADEVARAT:

  A) energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de functionare;
  B) energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de utilizare al puterii maxime.
  C) energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea medie si timpul de functionare;
  Raspuns corect A si B
  In test este dat C ca raspuns bun.

 14. Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

  A) 30 V
  B) 170V
  C) 122 V
  Raspunsul dat de test este C) 122V, nu stiu cum s-a ajuns la valoarea asta avand in vedere ca in enunt se dau doar tensiunile de la borne
  Raspuns corect ar fi B) 170V deoarece Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea totală la bornele circuitului este suma tensiunilor la bornele rezistorului și ale bobinei.

  1. într-un circuit pur rezistiv, tensiunea și curentul sunt în fază, pe când într-un circuit pur inductiv, curentul este defazat în urma tensiunii cu 90 de grade. Astfel, pentru a afla tensiunea totală într-un circuit R-L, desenăm triunghiul tensiunilor și folosim teorema lui Pitagora. Așadar, dacă Ur=100 și Ul=70, formula de calcul este Utotal^2 = Ur^2 + Ul^2 de unde rezultă Ut=√(Ur^2 + Ul^2) = √(100^2 + 70^2) = √14900 = 122,06

 15. Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:
  A) curentul statoric
  B) admisia agentului primar la turbina
  C) tensiunea de excitaţie

  Corecta este ultima varianta, nu b-ul. Reglarea puterii active debitate de un generator sincron se poate face prin varierea tensiunii de excitație a generatorului. Excitația este tensiunea electrică aplicată la bornele bobinei de excitație a generatorului, care creează un câmp magnetic rotațional în rotorul generatorului. Acest câmp magnetic este esențial pentru conversia energiei mecanice în energie electrică în statorul generatorului.

  Prin creșterea sau scăderea tensiunii de excitație, se poate regla fluxul magnetic în rotorul generatorului, ceea ce afectează puterea electrică generată de generator. O creștere a tensiunii de excitație duce la o creștere a fluxului magnetic și, implicit, la o creștere a puterii active debitate de generatorul sincron. În mod similar, o scădere a tensiunii de excitație duce la o scădere a fluxului magnetic și la o reducere a puterii active.

  De asemenea, reglarea puterii active debitate de un generator sincron se poate realiza și prin modificarea vitezei de rotație a generatorului sau prin schimbarea sarcinii electrice care este conectată la generator. Cu toate acestea, aceste metode nu sunt la fel de precise și nu sunt folosite atât de frecvent ca reglarea tensiunii de excitație.

  1. Buna ziua! Aplicația da ca fiind corect răspunsul cu “tensiunea bornelor” dar cu toate astea în majoritatea chestionarelor rezolvate pe alte site-uri spune ca ar fi “admisia agentului primar la turbina”

 16. În posturi de transformare se folosesc transformatoare uscate atunci când: a)amplasarea postului se face în zone aglomerate; varianta cu restricții de teren este greșită.

 17. Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: Raspunsul: curentul nu circula prin acest circuit – este gresit

    1. ba da, in acel PDF scrie la pagina 5 “fluxul electric – unitate de măsură coulombul [C];” insa pare a fi o gresala in carte.
     Wikipedia varianta engleza spune ca este Vm unitatea de masura https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_flux
     Insa atentie in chestionar scrie V/m ceea ce e altceva. Vm e diferit fata de V/m.
     V/m este unitatea de masura pt intensitatea campului electric.

 18. La intrebarea : “O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H ” inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H ” superior atunci când”:
  raspunsul corect este: A) se fac manevre dese cu circuitele de linie; nu B) se fac manevre dese cu circuitele de transformator; asa cum este dat pe site.

 19. Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

  Raspunsul corect este:dilatarea lichidului este compensată prin
  deformarea elastică a pereţilor cuvei;

 20. Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:
  A) densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor
  B) densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor
  C) densitatea de curent crește în părţile apropiate ale conductoarelor

  raspunsul corect este A, aplicatia sune ca raspunsul corect este c, va rog frumos sa corectati

 21. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

  A) mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere
  B) sinusoidal
  C) mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

  Pe site spune că răspunsul corect este A, dar este C-ul. Vă rog să verificați.

 22. În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

  A) siguranţa fuzibilă realizează protecţia la supratensiuni;
  B) siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit;
  C) siguranţa fuzibilă realizează protecţia la suprasarcină;

  Raspuns corect este B si nu C cum indica rezultatul testului

 23. Un regim energetic este deformant
  A) undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală
  B) numai dacă undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale
  C) dacă undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

  Raspuns corect A – Daca circuitul este neliniar sau t.e.m. aplicata unui circuit liniar este nesinusoidala,curentul de
  regim permanent se va abate de la forma sinusoidala(regim permanent nesinusoidal)

 24. Potenţialul electrostatic în punctul M este:
  A) lucrul mecanic care trebuie produs spre a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M.
  B) forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă din punctul M până la infinit
  C) forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M
  Raspuns corect B

  Potentialul electric = marime fizica scalara ce caracterizeaza campurile electrice . Intr-un punct
  al unui camp electric , este egal cu lucrul mecanic efectuat de fortele electrice pentru
  deplasarea unei sarcini electrice unitare , din acel punct la infinit .
  Unitea de masura este Voltul (V) .

 25. Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:
  A) întotdeauna de la bobină spre generator
  B) poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului
  C) de la generator spre bobină
  Raspuns corect A

  Un circuit alimentat de un generator care produce un semnal perfect sinusoidal si care are ca
  utilizare o singura bobina cu miez de fier saturat, presupunand ca in conductoarele de legatura nu
  se produce nici un fenomen rezonant, tensiunea generatorului aplicata infasurarii bobinei cu fier,
  conform teoremei lui Ohm, produce un curent magnetizant perfect sinusoidal si defazat cu π/2 in
  urma . Acesta da nastere unui flux in faza cu curentul magnetizant dar a carui curba este turtita .
  Fluxul periodic nesinusoidal induce in bobina cu fier o forta contraelectromotoare de inductie .

 26. Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă (negativă) se compune din:
  A) impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice și impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru maşini rotative
  B) impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) atât pentru elemente statice cât și pentru maşini rotative
  C) impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice
  Raspuns corect A
  Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, conform PE134 ,
  impedantele inverse se pot considera egale cu impedantele directe, cu exceptia cazului masinilor rotative, , caz in carevalorile impedantelor directa si inverse difera esential intre ele .

 27. Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:
  A) admisia agentului primar la turbina
  B) tensiunea de excitaţie
  C) curentul statoric
  Raspunsul corect este A nu B, cum zice aplicatia!

 28. concluzia este ca nu se poate pune baza pe aceste chestionare, sunt pline de greseli! cautati surse alternative, manuale etc

 29. Pe schema de mai sus sunt aparate în plus? ( poza cu 2 separatoare si un generator (G))
  A) da, separatorul S1
  B) da, separatorul S2
  C) nu
  Răspunsul este corect (C). Mai este o intrebare identică numai că in desen apare un motor (M), iar răspunsul la această întrebare este (Da,separatorul S2).
  Puteti verifica ?

 30. În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru:

  A) modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor
  B) valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor
  C) valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor
  Raspuns corect este B, nu C

 31. Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

  A) numai prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie
  B) prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte
  C) prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare
  Raspuns corect este B, nu A

 32. Aceasi intrebare, doua raspunsuri opuse..

  Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:
  XXX A) se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; CORECT
  B) nu se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune.
  C) nu se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii;
  Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:
  XXX A) nu se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; CORECT
  B) se poate utiliza numai pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune.
  C) se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *