Tarife autorizare electricieni
Tarife autorizare electricieni

In acest articol iti sunt prezentate costurile autorizarii ca electrician ANRE.

Trebuie sa stii ca plata tarifului de autorizare se face anterior depunerii documentației fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare, fie prin ordin de plată,  fie prin mandat poștal în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, avand CUI 11514848.

Se va verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate, iar apoi Serviciul financiar-contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală. 

Solicitanții trebuie să includă în dosarul de autorizare o copie a ordinului de plată/ mandatului poștal.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 143/2021, MO 1223/23.12.2021 sunt:

Tip autorizareTarif(lei)
Gradul I250
Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B250
Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B350
Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) și de tip A+B, inclusiv vizare periodică175
Verificator de proiecte in domeniul instalațiilor electrice, inclusiv vizare periodică125
Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalațiilor electrice, inclusiv vizare periodică175
Emiterea unui duplicat al legitimației de electrician autorizat30

NOTĂ:

Tariful prevăzut în tabel:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentațiilor;

b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevazute la art. 47 alin. (3) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2021.

One thought on “Tarife autorizare electricieni

  1. Vă rog frumos să-mi spuneți unde și cum să achit tariful de 175 lei pentru prelungirea autorizației de electrician ANRE tip IIB. Vă mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *