Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

/30
1077

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:

2 / 30

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie determinate:

3 / 30

Echipament al LEA este:

4 / 30

În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii electrice de medie tensiune:

5 / 30

Temperaturile maxime de scurtă durată ale componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească:

6 / 30

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomanda sa se instaleze:

7 / 30

Atunci când secţiunea conductorului neutru este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorului de fază,

8 / 30

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:

9 / 30

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

10 / 30

Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

11 / 30

Verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ ale stâlpilor LEA

12 / 30

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

13 / 30

Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de:

14 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

15 / 30

Alimentarea de rezervă la un loc de consum este

16 / 30

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

17 / 30

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:

18 / 30

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA joasă tensiune, pe elemente de clădire din materiale combustibile:

19 / 30

Bateriile de condensatoare pot fi montate în instalaţiile electrice de:

20 / 30

Conform normativului I7-2011, persoană calificată este:

21 / 30

Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă:

22 / 30

Accesul în posturile de transformare, cu transformatoare cu ulei, din interiorul blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se va face:

23 / 30

În încăperile de producţie, în instalaţiile cu tensiuni peste 1 kV:

24 / 30

Curentul diferenţial rezidual reprezintă

25 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

26 / 30

Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

27 / 30

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

28 / 30

Identificarea conductoarelor de fază izolate se face prin marcarea pe toată lungimea lor

29 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate, conductorul PEN, din racordul de alimentare,

30 / 30

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 58%

0%

Iesire

6 thoughts on “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

 1. Intrebarea : “Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă tensiune sunt: ” nu are raspunsurile afisate!

 2. Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

  A) nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA) – acest raspuns nu este corect.

  conform Ord.239/2019 Art. 21 – Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabilesc astfel: 2. În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie şi/sau de joasă tensiune:
  a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de
  axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale
  traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8m;
  b) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice învecinate se stabileşte prin respectarea
  distanţelor minime prevăzute în anexa nr. 4 b.

 3. La intrebarea:

  Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din interiorul tabloului de distribuţie de joasă tensiune se va realiza din:
  A) aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2
  B) oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
  C) aluminiu cu secţiunea minimă de 150 mm2

  Nu apare raspunsul corect.

 4. Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se vor instala prioritar în:
  A) nodurile de interconexiune ale SEN
  B) nodurile de sistem de 400 kV
  C) staţiile de evacuare a puterii din centrale

  Nu apare raspunsul corect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *