Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

/30
130

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

2 / 30

Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:

3 / 30

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice, în condiţii de scurtcircuit:

4 / 30

Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane:

5 / 30

Pentru compensarea puterii reactive, în reţelele de 400 kV se utilizează:

6 / 30

Tensiunea sursei echivalente de tensiune (cUn)/√3 -este tensiunea ideală a sursei, care se aplică în punctul unde se produce scurtcircuitul, în reţeaua de succesiune ........................... , ca singura tensiune activă a sistemului

7 / 30

Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face:

8 / 30

La confecţionatea construcţiilor pentru montajul instalaţiilor electrice de joasă tensiune (panouri, stelaje etc.):

9 / 30

Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:

10 / 30

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post de transformare:

11 / 30

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:

12 / 30

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

13 / 30

Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual DDR reprezintă:

14 / 30

În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pământ este obligatorie:

15 / 30

Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:

16 / 30

Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

17 / 30

Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare:

18 / 30

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

19 / 30

Se admite condiţionat instalarea, în încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două transformatoare de putere în ulei cu o putere totală de:

20 / 30

Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit pentru LEA cu tensiuni de 400 kV sunt de:

21 / 30

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat numai pentru receptoare cu puteri de peste:

22 / 30

Se va prevedea o rezervă de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comandă control, având, la manşoane, lungimea minima:

23 / 30

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură:

24 / 30

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

25 / 30

Conform I7, parte activă a unei instalaţii este:

26 / 30

La LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV ca măsură de protecţie mărită se interzice înnădirea conductoarelor în deschidere

27 / 30

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

28 / 30

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I7 se aplică pentru:

29 / 30

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:

30 / 30

Conductoarele torsadate sunt conductoare

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 65%

0%

Iesire

2 comentarii la “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

  1. Intrebarea : “Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă tensiune sunt: ” nu are raspunsurile afisate!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *