Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

/25
1887

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 14 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 303.

1 / 25

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

2 / 25

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

3 / 25

În conformitate cu prevederile normelor tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:

4 / 25

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

5 / 25

Numărul maxim admis de posturi cu transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III, este de:

6 / 25

Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

7 / 25

În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi tehnologice, depozite şi alte spaţii cu pericol de incendiu:

8 / 25

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum:

9 / 25

Se consideră atingere indirectă:

10 / 25

Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de marcaj pe clădiri:

11 / 25

Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza până la tensiunea de:

12 / 25

Creşterea nivelului de izolaţie se poate realiza

13 / 25

Utilizarea conductoarelor preizolate conduce la

14 / 25

Conductoarele coloanelor electrice:

15 / 25

Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

16 / 25

Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de:

17 / 25

Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE)

18 / 25

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

19 / 25

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de preferinţă, din:

20 / 25

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

21 / 25

Părţile conductoare străine

22 / 25

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:

23 / 25

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

24 / 25

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

25 / 25

Legarea la pământ a celulelor de linie din instalaţiile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv se realizează ;

Your score is

The average score is 63%

0%

Iesire

8 thoughts on “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

 1. Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

  A) nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA) – acest raspuns nu este corect.

  conform Ord.239/2019 Art. 21 – Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabilesc astfel: 2. În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie şi/sau de joasă tensiune:
  a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de
  axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale
  traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8m;
  b) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice învecinate se stabileşte prin respectarea
  distanţelor minime prevăzute în anexa nr. 4 b.

 2. La intrebarea:

  Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din interiorul tabloului de distribuţie de joasă tensiune se va realiza din:
  A) aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2
  B) oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
  C) aluminiu cu secţiunea minimă de 150 mm2

  Nu apare raspunsul corect.

 3. Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se vor instala prioritar în:
  A) nodurile de interconexiune ale SEN
  B) nodurile de sistem de 400 kV
  C) staţiile de evacuare a puterii din centrale

  Nu apare raspunsul corect.

 4. Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:
  A) numai la curenţi de suprasarcină
  B) numai la curenţi de scurtcircuit
  C) atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
  raspunsul corect in test este “C” dar nu ar trebui “B”?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *