Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

/25
2605

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIIB si IVB - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 14 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 303.

1 / 25

La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule

2 / 25

Pentru realizarea prizelor de pământ se recomandă electrozi din

3 / 25

Protecţia posturilor de transformare noi de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:

4 / 25

Conform normativului I7-2011, protecţia de bază reprezintă:

5 / 25

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:

6 / 25

Abrevierea TT înseamnă

7 / 25

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220(230) V se face:

8 / 25

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

9 / 25

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

10 / 25

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

11 / 25

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

12 / 25

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

13 / 25

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

14 / 25

Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum mare de ulei:

15 / 25

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

16 / 25

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

17 / 25

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este:

18 / 25

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

19 / 25

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

20 / 25

Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:

21 / 25

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de preferinţă, din:

22 / 25

Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:

23 / 25

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

24 / 25

Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune:

25 / 25

Ca măsură de protecţie mărită conductoarele LEA cu tensiune nominală peste 1 kV trebuie să aibă o secțiune de minimum

Your score is

The average score is 65%

0%

Iesire

10 thoughts on “Gradul IIIB si IVB – Mediu invatare Legislatie

 1. Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

  A) nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA) – acest raspuns nu este corect.

  conform Ord.239/2019 Art. 21 – Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabilesc astfel: 2. În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie şi/sau de joasă tensiune:
  a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de
  axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale
  traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8m;
  b) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice învecinate se stabileşte prin respectarea
  distanţelor minime prevăzute în anexa nr. 4 b.

 2. La intrebarea:

  Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din interiorul tabloului de distribuţie de joasă tensiune se va realiza din:
  A) aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2
  B) oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
  C) aluminiu cu secţiunea minimă de 150 mm2

  Nu apare raspunsul corect.

 3. Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se vor instala prioritar în:
  A) nodurile de interconexiune ale SEN
  B) nodurile de sistem de 400 kV
  C) staţiile de evacuare a puterii din centrale

  Nu apare raspunsul corect.

 4. Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:
  A) numai la curenţi de suprasarcină
  B) numai la curenţi de scurtcircuit
  C) atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
  raspunsul corect in test este “C” dar nu ar trebui “B”?

 5. Intrebare:
  La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în considerare:
  Raspuns corect:
  A) presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură
  vezi PE106 art. 9

 6. Intrebare:
  Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:
  Raspuns corect:
  C) neapărat a tuturor conductoarelor active

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *