Gradul II – Simulare Teste Legislatie

/25
4578

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Simulare teste

1 / 25

Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii,

2 / 25

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

3 / 25

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

4 / 25

În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar se face în cazul clienților noncasnici:

5 / 25

Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice:

6 / 25

Constituie contravenţie:

7 / 25

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

8 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

9 / 25

Avizul tehnic de racordare constituie:

10 / 25

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

11 / 25

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

12 / 25

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de executare instalaţii electrice este:

13 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

14 / 25

Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat

15 / 25

Operatorul de distribuţie:

16 / 25

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi a procedurilor specifice

17 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

18 / 25

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

19 / 25

Avizul tehnic de racordare se emite de către:

20 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

21 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

22 / 25

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează

23 / 25

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

24 / 25

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de

25 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician :

Your score is

The average score is 73%

0%

6 thoughts on “Gradul II – Simulare Teste Legislatie

 1. Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:
  A) fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri
  B) fără încheierea contractului de furnizare în situaţiile reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.
  C) fără încheierea contractului de furnizare, pentru clienții casnici

  Raspuns corect B (si nu C), conform Art 13 din Ordinul-ANRE-nr.-235.-2019-Regulamentul-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clienţii-finali

 2. Avizul tehnic de racordare constituie:

  A) angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului;
  B) aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în anumite condiţii.
  C) acceptul operatorului de reţea pentru utilizarea reţelei în anumite condiţii
  Raspunsul corect este B si nu C cum indica testul .
  Vezi – Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public ,Ord 59/2013 art. 18

 3. Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

  A) racordare ilegală la reţeaua de distribuţie
  B) neplata facturilor
  C) refuz al clientului final de a constitui garanţia solicitată de furnizor atunci când acesta constată acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare

  Raspuns corect B (nu C)
  Vezi Art.26 (a) din Ordinul-ANRE-nr.-235/2019 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

  Plin de raspunsuri gresite din pacate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *