Gradul II – Simulare Teste Legislatie

/25
3702

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Simulare teste

1 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

2 / 25

Căminele studenţeşti se încadrează în categoria:

3 / 25

Avizul tehnic de racordare se emite de către:

4 / 25

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

5 / 25

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

6 / 25

Client final este:

7 / 25

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:

8 / 25

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate"; acest document este:

9 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

10 / 25

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

11 / 25

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

12 / 25

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de executare instalaţii electrice este:

13 / 25

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

14 / 25

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:

15 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

16 / 25

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

17 / 25

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

18 / 25

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

19 / 25

Avizul tehnic de racordare constituie:

20 / 25

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi a procedurilor specifice

21 / 25

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

22 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician:

23 / 25

Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează

24 / 25

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de executare instalaţii electrice este:

25 / 25

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Your score is

The average score is 76%

0%

4 thoughts on “Gradul II – Simulare Teste Legislatie

 1. Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:
  A) fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri
  B) fără încheierea contractului de furnizare în situaţiile reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.
  C) fără încheierea contractului de furnizare, pentru clienții casnici

  Raspuns corect B (si nu C), conform Art 13 din Ordinul-ANRE-nr.-235.-2019-Regulamentul-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clienţii-finali

 2. Avizul tehnic de racordare constituie:

  A) angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului;
  B) aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în anumite condiţii.
  C) acceptul operatorului de reţea pentru utilizarea reţelei în anumite condiţii
  Raspunsul corect este B si nu C cum indica testul .
  Vezi – Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public ,Ord 59/2013 art. 18

 3. Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

  A) racordare ilegală la reţeaua de distribuţie
  B) neplata facturilor
  C) refuz al clientului final de a constitui garanţia solicitată de furnizor atunci când acesta constată acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare

  Raspuns corect B (nu C)
  Vezi Art.26 (a) din Ordinul-ANRE-nr.-235/2019 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

  Plin de raspunsuri gresite din pacate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *