Gradul II – Simulare Teste Legislatie

/30
397

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Simulare teste

1 / 30

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

2 / 30

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

3 / 30

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:

4 / 30

Procedura de atestare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru acordarea, modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea sau refuzul acordării atestatului se stabileşte de către:

5 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

6 / 30

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

7 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

8 / 30

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:

9 / 30

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

10 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

11 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

12 / 30

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

13 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

14 / 30

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

15 / 30

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

16 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

17 / 30

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE?

18 / 30

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

19 / 30

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

20 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

21 / 30

În cazul contoarelor inteligente, furnizorii au obligaţia de a factura

22 / 30

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat

23 / 30

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

24 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

25 / 30

Operatorul de transport si de sistem este:

26 / 30

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

27 / 30

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

28 / 30

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea constituie:

29 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

30 / 30

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 74%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *