Gradul II – Simulare Teste Legislatie

/30
46

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD IIAB - Simulare teste

1 / 30

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

2 / 30

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

3 / 30

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

4 / 30

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

5 / 30

Linia electrica directa este:

6 / 30

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip

7 / 30

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

8 / 30

ANRE emite licenţe pentru:

9 / 30

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

10 / 30

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate,,; acest document este:

11 / 30

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

12 / 30

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

13 / 30

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

14 / 30

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

15 / 30

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va face numai în cazul:

16 / 30

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum şi pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional și general din domeniul energiei electrice o are

17 / 30

Ordinea de prioritate economică reprezintă

18 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

19 / 30

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat

20 / 30

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

21 / 30

Este interzis electricianului autorizat:

22 / 30

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea de:

23 / 30

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

24 / 30

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza legii este obligat:

25 / 30

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

26 / 30

Constituie contravenţie:

27 / 30

ANRE emite licenţe pentru

28 / 30

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

29 / 30

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

30 / 30

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 64%

0%

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *