Gradul I – Mediu invatare Normative

/30
185

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de:

2 / 30

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

3 / 30

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate, conductorul PEN, din racordul de alimentare:

4 / 30

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductorul neutru trebuie să producă deconectarea

5 / 30

Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie montate la distanţe de minim:

6 / 30

În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

7 / 30

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

8 / 30

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

9 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

10 / 30

Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna:

11 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

12 / 30

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

13 / 30

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

14 / 30

Instalarea prizelor în depozitele cu materiale combustibile categoria BE2:

15 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

16 / 30

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

17 / 30

TFJP reprezintă abrevierea pentru:

18 / 30

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

19 / 30

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

20 / 30

Conform normativului I7-2011, alimentarea de securitate la un consumator este o alimentare prevăzută pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice importante pentru:

21 / 30

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:

22 / 30

Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite pentru:

23 / 30

Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel puțin egală cu

24 / 30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

25 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

26 / 30

La instalaţiile electrice de putere secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

27 / 30

Izolaţia de bază este izolaţia:

28 / 30

Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante etc):

29 / 30

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

30 / 30

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 67%

0%

31 comentarii la “Gradul I – Mediu invatare Normative

 1. Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

  A) 2,5 m

  Multumesc si eu ! Mult succes si Dvs!

 2. Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

  B) la cel puțin 5 ori curentul nominal al bateriei

 3. La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

  C) 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

 4. Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

  B) încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor sandardului SR HD 60364 – 7 – 701

 5. Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

  B) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

 6. Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

  C) conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact

 7. Conform I7, parte activă a unei instalaţii este:

  A) Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune

 8. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  C) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

 9. În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

  C) 5,5 kW

 10. Curent diferenţial rezidual reprezintă

  B) suma fazorială a valorilor curenţilor electrici în toate conductoarele active, la acelaşi timp, într-un punct dat al unui circuit electric, într-o instalaţie electrică

 11. În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

  B) porțiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual

 12. Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza

  C) puterii nominale a transformatorului

 13. Izolaţia întărită este

  C) izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble

 14. Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru

 15. Din punct de vedere al influenţelor externe, în categoria şi clasa de influenţă BA5 se încadrează:

  C) încăperile și/sau spaţiile de producţie electrică

 16. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

  A) el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei

 17. Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

  A) 10 mmp

 18. La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  B) 35A/mm2 pentru conductoare de cupru

 19. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  B) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *