Gradul I – Mediu invatare Normative

/30
62

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

2 / 30

Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor, poate fi:

3 / 30

În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:

4 / 30

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu:

5 / 30

Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

6 / 30

Tablourile de distribuţie se vor executa

7 / 30

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

8 / 30

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

9 / 30

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

10 / 30

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

11 / 30

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:

12 / 30

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

13 / 30

Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

14 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

15 / 30

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

16 / 30

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

17 / 30

Izolaţia suplimentară este

18 / 30

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de

19 / 30

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

20 / 30

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit

21 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

22 / 30

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face:

23 / 30

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

24 / 30

În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:

25 / 30

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

26 / 30

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

27 / 30

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

28 / 30

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

29 / 30

Simbolul literal I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

30 / 30

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 61%

0%

31 comentarii la “Gradul I – Mediu invatare Normative

 1. Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

  A) 2,5 m

  Multumesc si eu ! Mult succes si Dvs!

 2. Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

  B) la cel puțin 5 ori curentul nominal al bateriei

 3. La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

  C) 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

 4. Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

  B) încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor sandardului SR HD 60364 – 7 – 701

 5. Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

  B) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

 6. Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

  C) conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact

 7. Conform I7, parte activă a unei instalaţii este:

  A) Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune

 8. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  C) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

 9. În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

  C) 5,5 kW

 10. Curent diferenţial rezidual reprezintă

  B) suma fazorială a valorilor curenţilor electrici în toate conductoarele active, la acelaşi timp, într-un punct dat al unui circuit electric, într-o instalaţie electrică

 11. În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

  B) porțiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual

 12. Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza

  C) puterii nominale a transformatorului

 13. Izolaţia întărită este

  C) izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble

 14. Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru

 15. Din punct de vedere al influenţelor externe, în categoria şi clasa de influenţă BA5 se încadrează:

  C) încăperile și/sau spaţiile de producţie electrică

 16. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

  A) el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei

 17. Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

  A) 10 mmp

 18. La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  B) 35A/mm2 pentru conductoare de cupru

 19. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  B) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *