Gradul I – Mediu invatare Normative

/25
4440

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 100.

1 / 25

Legăturile barelor se execută:

2 / 25

Curent nominal este un

3 / 25

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de:

4 / 25

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

5 / 25

Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ:

6 / 25

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

7 / 25

Conform I7/2011, conductor de protecţie (PE)

8 / 25

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

9 / 25

Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de fază din circuite pentru prize monofazate în instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

10 / 25

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază:

11 / 25

În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

12 / 25

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde de:

13 / 25

În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:

14 / 25

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:

15 / 25

Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea:

16 / 25

Tablourile de distribuţie se vor executa

17 / 25

Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune:

18 / 25

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat numai pentru receptoare cu puteri de peste:

19 / 25

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

20 / 25

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220(230) V se face: .

21 / 25

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

22 / 25

Marcarea conductorului neutru care asigură simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face

23 / 25

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

24 / 25

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:

25 / 25

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:

Your score is

The average score is 68%

0%

37 thoughts on “Gradul I – Mediu invatare Normative

 1. Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

  A) 2,5 m

  Multumesc si eu ! Mult succes si Dvs!

 2. Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

  B) la cel puțin 5 ori curentul nominal al bateriei

 3. La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

  C) 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

 4. Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

  B) încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor sandardului SR HD 60364 – 7 – 701

 5. Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

  B) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

 6. Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

  C) conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact

 7. Conform I7, parte activă a unei instalaţii este:

  A) Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune

 8. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  C) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

 9. În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

  C) 5,5 kW

 10. Curent diferenţial rezidual reprezintă

  B) suma fazorială a valorilor curenţilor electrici în toate conductoarele active, la acelaşi timp, într-un punct dat al unui circuit electric, într-o instalaţie electrică

 11. În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

  B) porțiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual

 12. Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza

  C) puterii nominale a transformatorului

 13. Izolaţia întărită este

  C) izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble

 14. Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru

 15. Din punct de vedere al influenţelor externe, în categoria şi clasa de influenţă BA5 se încadrează:

  C) încăperile și/sau spaţiile de producţie electrică

 16. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

  A) el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei

 17. Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

  A) 10 mmp

 18. La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  B) 35A/mm2 pentru conductoare de cupru

 19. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  B) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

 20. Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

  A) 35 mm2
  B) 25 mm2
  C) 16 mm2

  Corect este C)

 21. Buna ,la aceasta intrebare ,aplicatia,da ca fiind corect pct.b,cf i7, este corect pct. c

  Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:
  A) încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical
  B) duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.
  C) încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor sandardului SR HD 60364 – 7 – 701.

 22. La aceasta intrebare,nu ra fi doua raspunsuri corecte…? a)pe toata lungimea si este permis b),in anumite conditii
  Aplicatia da ca fiind corect b
  Marcarea conductorului neutru (N) se face:

  A) cu culoarea bleu pe toată lungimea.
  B) cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
  C) prin culori verde/galben pe toată lungimea

 23. În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:

  -izolatia partilor active periculoase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *