Gradul I – Mediu invatare Normative

/30
2131

Normative - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD I - Mediu Invatare

Testul cuprinde 30 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 24 dintre ele pentru a promova testul.

1 / 30

Conform normativului I7 - 2011, prin ,, Pământ" se înțelege

2 / 30

Compensarea locală (individuală) a energiei reactive consumate se prevede .

3 / 30

Într-o încăpere cu cadă de baie sau duş,

4 / 30

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

5 / 30

.Protecţia în caz de defect (protecţia la atingere indirectă) se realizează

6 / 30

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează:

7 / 30

În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

8 / 30

Limitarea tensiunii de alimentare, care să nu depăşească limitele TFJ (conform recomandărilor din SR CEI / TS 61201)

9 / 30

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

10 / 30

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:

11 / 30

Conform I7, parte conductoare accesibilă este:

12 / 30

Separarea simplă este

13 / 30

Bariera de protecţie este o parte care

14 / 30

Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea:

15 / 30

Conductorul PEN există

16 / 30

Izolaţia dublă este

17 / 30

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

18 / 30

Conform normativului I7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

19 / 30

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

20 / 30

Separarea de protecţie – este o separare între două circuite electrice prin intermediul:

21 / 30

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:

22 / 30

Pentru realizarea prizelor de pământ se recomandă electrozi din

23 / 30

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

24 / 30

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

25 / 30

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune fracționabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare:

26 / 30

La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

27 / 30

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de

28 / 30

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

29 / 30

În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:

30 / 30

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:

Punctajul tau este

Punctajul mediu este 64%

0%

31 thoughts on “Gradul I – Mediu invatare Normative

 1. Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

  A) 2,5 m

  Multumesc si eu ! Mult succes si Dvs!

 2. Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

  B) la cel puțin 5 ori curentul nominal al bateriei

 3. La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

  C) 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

 4. Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru:

  B) încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor sandardului SR HD 60364 – 7 – 701

 5. Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

  B) este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

 6. Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

  C) conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact

 7. Conform I7, parte activă a unei instalaţii este:

  A) Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune

 8. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  C) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

 9. În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

  C) 5,5 kW

 10. Curent diferenţial rezidual reprezintă

  B) suma fazorială a valorilor curenţilor electrici în toate conductoarele active, la acelaşi timp, într-un punct dat al unui circuit electric, într-o instalaţie electrică

 11. În rețelele în care funcțiunile de conductor de protecție și de conductor neutru sunt îndeplinite de un singur conductor (PEN)

  B) porțiunea comună trebuie să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual

 12. Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza

  C) puterii nominale a transformatorului

 13. Izolaţia întărită este

  C) izolaţia părţilor active periculoase care asigură un grad de protecţie împotriva şocurilor electrice, echivalent celui unei izolaţii duble

 14. Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

  C) este necesar să se prevadă o protecţie de supracurent pe conductorul neutru

 15. Din punct de vedere al influenţelor externe, în categoria şi clasa de influenţă BA5 se încadrează:

  C) încăperile și/sau spaţiile de producţie electrică

 16. Atunci când un echipament nu conţine, prin construcţie, caracteristici corespunzătoare influenţelor externe ale locului (sau amplasamentului):

  A) el poate fi totuşi utilizat cu condiţia să fie prevăzut cu o protecţie suplimentară corespunzătoare la realizarea instalaţiei

 17. Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

  A) 10 mmp

 18. La instalaţiile electrice de putere de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă în regim de scurtă durată la pornire este de:

  B) 35A/mm2 pentru conductoare de cupru

 19. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

  B) punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *