Atentie: Devine obligatorie folosirea AFDD in Romania
Atentie: Devine obligatorie folosirea AFDD in Romania

Prin Ordinul 959/2023, reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor“, indicativ I 7- 2011, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 și 802 bis din 14 noiembrie 2011 și în Buletinul Construcțiilor nr. 13/2011, se modifică și se completează.

O modificare majoră este faptul că AFDD (Arc Fault Detection Device - dispozitiv de detectare a defectului de arc electric) devine obligatoriu in instalatiile electrice din Romania.

După punctul 4.2.2.9 se introduc trei noi puncte, punctele 4.2.2.10-4.2.2.12, cu următorul cuprins:

 • 4.2.2.10. Pentru diminuarea riscului de incendiu se vor utiliza dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD), în circuitele finale de curent alternativ, conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR EN 60364 4-42/A1. Prevederea este obligatorie ca măsură specială pentru protecția împotriva efectelor produse din cauza defectelor de arc electric pentru toate circuitele de curent alternativ al căror curent nominal nu depășește 32 A, conform precizărilor pct. 4.1.5.8, în următoarele situații:
  • spații amenajate pentru dormit din clădiri rezidențiale, unități de cazare (structuri de primire turistică, cămine, centre de îngrijire și asistență socială), creșe, grădinițe, învățământ primar;
 • 4.2.2.11. Nu se vor prevedea dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD) pentru:
  • circuitele care alimentează receptori cu rol de securitate la incendiu;
  • circuitele de alimentare pentru sistemul IT medical din amplasamentele pentru utilizări medicale din grupa 2.
 • 4.2.2.12. Dispozitivul pentru detectarea defectului de arc electric (AFDD) trebuie amplasat la originea circuitului pe care îl protejează.
 • spații din clădiri de sănătate cu persoane care nu se pot evacua singure;
 • spații care pun în pericol bunuri materiale de neînlocuit din muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • construcții cu structura din lemn cu nivel de stabilitate III-V;
 • spații cu risc de incendiu din cauza naturii materialelor depozitate, clasificate BE2 (inclusiv baterii de acumulare), din unități de cazare, creșe, grădinițe, învățământ primar, muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • adăposturi pentru animale din cadrul construcțiilor agrozootehnice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *